SENTRUM: – Vi vil jo jobbe, i stedet for å sitte på gata og tigge. Det vi syr her kan vi tjene penger på å selge. For eksempel får de som syr dukker 100 kroner per ferdig dukke. Det er dobbelt så mye som dagslønna til en lærer i Romania, forteller Loredana Vaduva (23).

Hun snakker greit engelsk, og fungerer også som tolk for de andre.

SE FLERE BILDER I BILDESLIDE ØVERST

Det er få gladsaker i media om romfolk. Sist ut er saker om romfolk som selger dop fra tiggerkoppen. Saker som også har opprørt romfolk selv.

– Vi tar sterk avstand fra dette. Det er mange grupperinger innen romfolk i Oslo, og mange av oss er ikke i nærheten av kunne gjøre noe sånt. Vi er like sjokkerte som dere. Slike hendelser er jo med på å stigmatisere alle romfolk, sier en engasjert Loredana.

Les også: Døgnrytmen var helt ute av kontroll

Kurs

«Rom for fattige tilreisende» drives av Kirkens Bymisjon, og jobber på flere områder. Oppsøkende og kartleggende arbeid i bymiljøet er et av dem. I tillegg kommer tilrettelegging for kurs – også norskkurs – som kan bidra til inntektsgivende arbeid som alternativ til tigging.

Loredana har fått med seg tantene sine på sykurs hos bymisjonen. En stor ordre på dukkene helemennesker.no bruker i opplæringsøyemed er på plass. Symaskinene går, under veiledning av frivillig og tidligere kunst- og håndverkslærer, Solveig Kleven (Vålerenga), og skredder Daniel Tapo, også fra Romania.

Ønsker å flytte tilbake

– Vi liker å sy, og synes det er hyggelig å komme hit på kurs, er Ofelia Vaduva (32) og Simona Vadua (28) enige om.

Dessuten; mye bedre enn å sitte på gata å tigge.

Ofelia og Simona har begge reist fra barn i Romania. Simona er også gravid med nummer to.

– Vi ønsker jo selvsagt å kunne flytte tilbake, jobbe og leve i hjemlandet vårt, med våre barn og familier, sier de blide damene.

Sykursene startet opp i fjor. Så langt har det vært avholdt seks kurs, med til sammen 17 deltagere, hovedsakelig kvinner. Materiale er resirkulert fra gamle klær og lignende. Det arrangeres også strikkekurs.

Donasjoner

Symaskiner og annet utstyr er kjøpt inn ved hjelp av donasjoner og bidrag fra Scheiblers Legat (legger linken rett inn her). Det er legat fra Scheibler stiftelse som gjer at me kan arrangere kurs. Alle symaskinene er donasjonar fra privatpersonar som har hørt om sykursene, også av privatperson som har sponset to "profesjonelle" maskiner.

Prosjektleder Hilde Kirkebøen (Kjelsås) forteller at bymisjonens erfaringer er at det er lettere å motivere og rekruttere kvinner til kurs og endring.

– Dette handler om kvinner som generelt ikke har noe skolegang eller arbeidserfaring fra før av. Nå lærer de å sy, et håndverk som kan skape arbeid i Romania. Noen av kvinnene har allerede reist tilbake til hjemlandet, med symaskin fra Kirkens Bymisjon, forteller Kirkebøen.

Ikke kommet tilbake

– Det er jo ikke lett å holde kontakten med folk som stort sett hverken har telefon eller tilgang på nett, men så langt er de i allefall ikke registrert tilbake i Oslo, og det ser vi på som et godt tegn, sier Kirkebøen.

Hun forteller videre at Kirkens Nødhjelp nå er på plass i Romania, og at bymisjonen også er i gang med å opprette samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner i landet.

– Det er hjelpeorganisasjoner som jobber uavhengig av statlig innblanding. Det mener vi kan være en bedre måte å nå de som trenger det. Vi tar steg for steg, men målet er at disse kvinnene også skal kunne jobbe og klare seg selv tilbake i Romania, sier prosjektleder Hilde Kirkebøen.

Vil har mer å gjøre

– Men vi vil gjerne ha mer å gjøre. Her sys det ikke bare dukker, men klær, gardiner og annet. Også reparasjoner av klær og omsying. Alt under kyndig veiledning. Daniel er her fast, han er jo som nevnt også utdannet skredder fra Romania. Bare å ta kontakt, oppfordrer Kirkebøen.

Hun viser også til regelen om at privatpersoner kan betale opp til 6000 kroner til enkeltperson for enkle jobber, per år.