Tirsdag formiddag ble resultatene etter de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk på 5. trinn offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

Søk på din skole lenger ned.

Oslo helt på topp
Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er best.

- Det dominerende bildet er at det ikke er så store forskjeller mellom fylkene. Med noen få unntak presterer elevene i alle fylkene i nærheten av det nasjonale snittet på alle de nasjonale prøvene, skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av resultatene.

Men det er likevel to fylker som skiller seg ut. Elevene i Oslo og Akershus presterer bedre enn det nasjonale snittet på 50 i både engelsk, lesing og regning.

Oslo-elevene har gjort det aller best, og har fått et gjennomsnittlig resultat på 53 i alle de tre fagene. Like bak kommer Akershus, med et snitt på 51 på alle prøvene.

Rogaland har gjort det like bra som Akershus i engelsk og regning, men havner på en tredjeplass fordi de har fått et snitt på 50 i lesing.

Nederst havner Nordland, med et gjennomsnittlig resultat på 47,7.

Se resultatene for alle fylkene lenger ned.

I tilegg presterer elevene i Rogaland og Sogn og Fjordane over det nasjonale snittet i regning.

Elevene i de øvrige fylkene presterer på eller under det nasjonale snittet.

8. og 9. trinn: Her er de beste skolene

Her er de beste fylkene på 5. trinn:


Flest på beste nivå

I resultatene er elevene fordelt på tre mestringsnivåer.

Oslo har dobbelt så høy andel elever på det øverste mestringsnivået, sammenliknet med fylkene som har lavest andel på dette nivået. Dette er en forskjell på 20 prosentpoeng.

SØK på din skole her (ekstern lenke)

Jenter best i lesing
Guttene har gjort det noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene likt.

Få av de største kommunene presterer under landssnittet.

Andelen elever som blir fritatt fra nasjonale prøver, er høyest i lesing og lavest i regning.

Totalt er det 60.000 elever som har tatt prøvene på 5. trinn.

120.000 har tatt prøvene
I forrige uke publiserte Nettavisen resultatene etter de nasjonale prøvene på 8. og 9. trinn, for alle landets skoler.

Her kan du søke på resultatene for prøvene på 8. og 9. trinn:Her er landets 20 beste skoler

Også på de trinnene var Oslo beste fylke i både engelsk, lesing og regning.

Like bak kom Akershus-elevene, og nederst havnet Finnmark.