Tirsdag ettermiddag ble resultatene etter høstens nasjonale prøver, i både engelsk, regning og lesing på 8. og 9. trinn, offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

Resultatene viser at det er stor spredning på poengskalaen, og store forskjeller mellom skolene.

Oslo best i alle fag
Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er best.

Oslo er det fylket som gjennomsnittlig har gjort det best i alle fagene både på 8. og 9. trinn.

Elevene på 8. trinn i hovedstaden, har fått et gjennomsnittlig resultat på 53 i både engelsk, lesing og regning. På 9. trinn, der elevene har hatt prøver i engelsk og regning, får Oslo-elevene et snitt på 56 i begge fagene.

Søk på din skole, og se vår rangerte liste over alle fylkene lenger ned.

Like bak Oslo kommer Akershus, som på 8. trinn har fått et gjennomsnittlig resultat på 52 i engelsk, og 51 i lesing og regning.

På 9. trinn får fylket et et snitt på 55 i engelsk og 54 i regning.

Nederst på skalaen havner Finnmark. Elevene i der har fått et gjennomsnittlig resultat på 48 i engelsk og lesing - og 47 i regning på 8. trinn. På 9. trinn får fylket et snitt på 52 i engelsk og regning.

Landsgjennomsnittet for alle de tre prøvene er 50.

Les også: Skoletallene er forsinket

Prøvene er endret
De nasjonale prøvene er blitt gjennomført i flere år, men i år er prøvene endret slik at man fremover skal kunne sammenligne resultater over tid. Men siden poengskalaen er ny, kan man ikke sammenligne årets resultater med fjorårets.

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Tidligere år har mediene måtte søke om innsyn i skoleresultatene, men i år kan alle søke på sin skole på direktoratets nettsider.

21 prosent på beste nivå
Elevenes resultater er fordelt på fem ulike mestringsnivåer.

- Det er store forskjeller mellom fylkene i hvordan elevene fordeler seg på de fem mestringsnivåene i lesing. Det er særlig Oslo som skiller seg ut. I Oslo presterer 21 prosent av elevene på det øverste mestringsnivået i lesing, og 46 prosent presterer på de to øverste mestringsnivåene, skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av årets prøver.

Det skiller 20 prosentpoeng mellom det fylket som har høyest andel elever, og det fylket som har lavest andel elever på mestringsnivå 4 og 5.

SØK: Her kan du selv søke på din skole (ekstern lenke)

Guttene bedre i regning
Guttene presterer noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene likt, viser analysen.

For fylkene er forskjellen i prestasjoner mellom gutter og jenter mer variabelt.

Resultatene viser også at det er få av de største kommunene som presterer under snittet.

Her er resultatene for alle fylkene på 8. trinn:


120.000 har tatt prøvene
Som Nettavisen skrev tidligere tirsdag, ble publiseringen av skoleresultatene forsinket fordi direktoratet måtte kvalitetssikre tallene en gang til.

Tidligere i høst gjennomførte 60.000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

I tillegg gjennomførte cirka 60.000 elever på 9. trinn de samme prøvene i lesing og regning.

De nasjonale prøvene gjennomføres også på 5. trinn, og resultatene for det trinnet offentliggjøres tirsdag 9. desember.

Her er resultatene for alle fylkene på 9. trinn: