Gå til sidens hovedinnhold

Her frykter beboerne kvikkleire-skred midt i bysentrum

Beboerne i Moss var urolig for kvikkleire-skred før Gjerdrum-raset. Tragedien har ført til enda større uro for jernbaneutbyggingen i byen.

MOSS (Nettavisen): - Det er mange som er urolige, forteller Kristine Østbakken. I 2019 flyttet hun inn i et gammelt hus i Moss sentrum. Huset ligger i dalsiden ned mot Moss havn og Moss stasjon, der Bane Nor nå har startet arbeidet med en ny stasjon.

Se video øverst: Kristine Østbakkens hus overvåkes kontinuerlig

Østbakken tror ikke hun hadde flyttet inn i det gamle huset, hvis hun hadde visst at Bane NOR skulle begynne å grave i kvikkleira nedenfor huset hennes.

- Det gnager jo i bakhodet hele tiden, sier hun.

Riving av bydelen Nyquistbyen og bygging av ny jernbanelinje og ny stasjon har lenge vært et betent tema i Moss. Gruppen Bedre Byutvikling Moss (BBM) har lenge kjempet for å flytte jernbaneutbyggingen vekk fra havneområdet. I 2020 tok BBM kommunen og staten til retten for å stanse utbyggingen, men tapte i tingretten.

Nå kan Østbakken se ned på byggeaktiviteten ved havna, og arbeidet som gjøres for at ikke kvikkleira skal skli ut. Ifølge denne rapporten fra NVE, ligger hennes hus rett overfor randmorenen som ligger rett overfor kvikkleireområdet.

Les også: Slo alarm om lukking av Gjerdrum-bekk. Så ble den lukket enda mer: - Fryktet skred

Kjenner du til et byggeprosjekt i kvikkleire-område som gjør beboerne urolige? Ta kontakt med Nettavisens journalist Kjetil Mæland her!

I tillegg til kvikkleira, har Moss en utfordring med Vansjø, som ligger i sentrum av byen. Vann derfra renner ikke bare gjennom elven ned til havet, men også gjennom løsmasser og jord under bebyggelsen.

Etter skredet i Gjerdrum hadde Østbakken håpet at Bane NOR og Moss kommune hadde fulgt Kristiansand sitt eksempel (eksternt lenke Fædrelandsvennen), og tatt en grundigere undersøkelse før arbeidet startet.

Uroen kommer til uttrykk på Facebook-siden Bedre Byutvikling Moss, der blant annet et BBM-medlem skriver: - Hva står vi igjen med i dag? En svært risikabel og rådyr jernbane, null havnevei, null Rv19 og en hel befolkning som frykter et ras.

Les også leserinnlegg fra urolig beboer i Moss: Kan tilsvarende katastrofe inntreffe i Moss sentrum?

Bane NOR legger ikke skjul på de vanskelige grunnforholdene, og har forståelse for at beboere i Moss er urolige. Den ti kilometer lange strekningen fra Sandbukta til Såstad, via nye Moss stasjon, er budsjettert til over 13 milliarder kroner, skrev Nettavisen i mars 2020. Prosjektet skal være ferdig i 2025.

Moss Avis skrev i 2018 at prosjektet har en ansvarsforsikring på én milliard kroner i tilfelle noe skulle skje.

Nettavisen har tidligere skrevet kommentar på kostnadsbruken i Moss: Planlegger milliard-sløsing på vei og jernbane i Moss

- Forskjell mellom Gjerdrum og Moss

- Det som er forskjellen på Ask/Gjerdrum og vår byggegrop er at vi er klar over de vanskelige grunnforholdene i langt større grad og jobber med langt mer omfattende tiltak for å ivareta grunnforholdene, opplyser prosjektsjef Birger Steffensen i Utbygging - Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet, gjennom Bane NORs kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth til Nettavisen.

- Alt vi gjør i Kransen (et av byggeområdene) fram til nå, handler om preventive tiltak for å styrke grunnen slik at området blir mer stabilt. Vi har landets fremste ekspertise på saken og vi har innført en rekke sikkerhetstiltak for å følge med på eventuelle bevegelser i bakken, sier han.

Han sier at Bane NOR gjennom NGI har satt i gang et omfattende overvåkning av grunnen, som rapporterer eventuelle bevegelser på timesbasis. Dette overvåkningsprogrammet er planlagt utvidet i løpet av 2021. I tillegg vil totalentreprenør MossIA opprettet en beredskap som skal utløse en rekke strakstiltak hvis det skulle oppstå bevegelser i grunnen.

Han sier at Moss vil bli sikrere som følge av jernbaneutbyggingen, og ikke omvendt.

- Kalksement-søyler, jet-injisering og fjerning av masser er eksempler på tiltak som styrker grunnen. Vi skal sette ned tusenvis av søyler i bakken i Kransen-området.

Steffensen sier at mange nok skulle ønske at man hadde latt områder som de i Moss bli liggende urørt, men han påpeker at selv ikke det ville sikret området fra utglidning eller ras i fremtiden. Han sier at prosjektet i Moss vil gjøre området tryggere, og ikke det omvendte.

- Det er et stort ansvar å jobbe i slike grunnforhold, og derfor har vi også tilknyttet oss den fremste ekspertisen fra hele Europa på dette prosjektet, sier han.

Det foreligger flere rapporter om kvikkleire i Moss sentrum, blant andre denne fra NVE. I dag venter Bane NOR på en ny konsekvensutredning fra Norges geotekniske institutt (NGI). Steffensen sier til Nettavisen at den vil bli offentliggjort i månedsskiftet januar/ februar.

- Håper inderlig det går bra

En av kritikerne til Bane NOR, daglig leder Jørg Westermann i Norsk Bane AS, mener at Bane NOR fortsatt ikke vet hvordan arbeidet kan utføres på en sikker måte, og at andre traséalternativer vil være både sikrere og billigere. Han har i dette innlegg i Nationen bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide stoppe Bane NOR i Moss, før det er for sent.

- Om den valgte jernbanen gjennom Moss faktisk fortsettes bygget, så håper jeg inderlig at det går bra. Forhold som likner på de vi ser sør for Kransen i Moss, har medført store ulykker og tap av menneskeliv i Europa. Statsråden bør be om en uhildet risikovurdering før det er for sent, sier han.

Til Nettavisen forklarer Westermann at kvikkleire, løsmasser, og det jevne tilsiget av vann til disse massene fra Vansjø og Raet, utgjør en betydelig risiko for bevegelser i undergrunnen. Når saltet i marin leire blir utvasket, vil leira kunne bli ustabil.

- Problemet er at situasjonen her er så uoversiktlig. Selv om du sikrer grunnen, så kan bygging av ny kulvert forstyrre strømmen av vann i undergrunnen, som må finne andre veier til havet, forklarer han til Nettavisen.

Han mener det vil være sikrere og billigere å legge Moss stasjon lenger oppe i byen, der grunnforholdene er bedre. Det samme mener mange i Moss, som hadde håpet at kommunen og Bane NOR ville lyttet til dem.

- Vi har undervurdert motstanden

Innbyggerne har vært kritiske til planene siden de første gang kom på bordet i 1993. De hadde sørgemarsj (ekstern lenke Moss avis) da Nyquistbyen fra sent 1800-tallet ble jevnet med jorden, samlet tusenvis av underskrifter og gått til søksmål mot staten.

- Vi har hele tiden ment at det er langt bedre ting å bruke havneområdet til, enn å lage jernbanestasjon. Vi har trodd at vi hadde så mange gode argumenter, blant dem risikosituasjonen, som ville bli lyttet til, men vi har undervurdert motstanden, sier arkitekt Jonathan Parker, som er leder for Bedre Byutvikling Moss (BBM). I disse dager skriver han anke til lagmannsretten, etter at BBM tapte søksmålet mot staten i tingretten, og forsøker å samle inn penger til en ny rettssak. Hittil har 16.000 kroner kommet inn på innsamlingsaksjonen.

Parker mener at Bane NOR og Moss kommune har nektet å vurdere andre alternativer, fordi begge parter har investert for mye i området, og har felles interesse i å legge stasjonen akkurat her. Parker sier også at Bane NOR har holdt tilbake informasjon. Rapporten som Steffensen sier skal komme i januar/februar, sier Parker at skulle vært på bordet for nesten et år siden.

Skredet i Gjerdrum i romjulen krevde ti menneskeliv:

Kommentarer til denne saken