Eksos fra biltrafikken og en værtype som gjør at lufta blir liggende som et lokk over byen skaper nok en gang svært forurenset Oslo-luft.

Etterlyser tøffe tiltak
Norges astma- og allergiforbund er utålmodige etter å se Oslo kommune ta i bruk tøffe tiltak for å unngå slike dager med høy akutt forurensning, men innrømmer samtidig at en avgiftspolitikk som favoriserer dieselbiler gjør jobben mer krevende.

- Vi kan ikke leve med at slike dager kommer vinter etter vinter, sier fagsjef Britt Ann Høiskar i Norges astma- og allergiforbund (NAAF) til Nettavisen.

Kan innføre datokjøring
NAAF er utålmodig etter å se Oslo, Bergen og andre byer som nå har fått bedre muligheter til å komme den akutte luftforurensningen til livs, ta i bruk de tøffe tiltakene. Det handler blant annet om å innføre datokjøring når man ser at målingene nærmer seg helsefarlige nivåer, slik de nå gjør i Oslo.

- Vi skal ha et møte med kommunen tirsdag. Vi er bekymret for at det skjer for lite på kort sikt, og vi etterlyser en handlingsplan som sannsynliggjør at de vil komme i mål, sier Høiskar.

- Avgiftspolitikk bidrar negativt
Men NAAF peker på at også sentrale myndigheter må bidra mer.

- I statsbudsjettet var det varslet en full gjennomgang av avgiftspolitikken, og det ser vi fram til. Vi vet at en avgiftspolitikk som bidrar til høy dieselbilandel har bidratt negativt til luftforurensningen, sier Høiskar.

- Denne avgiftspolitikken, som favoriserer dieselbiler, gjør jobben vanskeligere for kommunene, men det fritar dem ikke for ansvar, sier hun.

Ny runde med helsefarlig luft
Resultatene av målingene på 11 målestasjoner i Oslo torsdag talte sitt tydelige språk om økende luftforurensning. På kort tid gikk det fra ille til verre. Ved 11-tiden lyste det rødt på de tre målestasjonene Alnabru, Manglerud og Hjortnes. En times tid senere var det like rødt og dermed svært forurenset luft på seks målestasjoner; Kirkeveien, Alnabru, Bygdøy allé, Hjortnes, Grønland og Åkebergveien.

Se oppdatert informasjon på Luftkvalitet.info.

Rødt nivå betyr at allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser ikke bør oppholde seg i svært forurensede områder. Forbigående slimhinneirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. Sensitive personer bør ikke befinne seg i utsatt område.

Trond Hannevik, bosatt på Grünerløkka og til daglig lærer på Stenbråten skole på Mortensrud, har levd med astma hele livet og vet hva det innebærer når eksos og svevestøv får følge av kald vinterluft.

-Jeg blir astmatisk og kortpustet og må ta mye mer medisin på sånne dager. Plagene begynner for alvor så fort jeg kommer utenfor døra. Hvis det er sånn i helgene, så unngår jeg sentrum, forteller han.

Her er varselet for fredag
Og fredag er det varslet en ny runde med kraftig luftforurensning:

- Det ventes mye forurenset luft innenfor Ring 3. Langs større og sterkt trafikkerte veier ventes det til dels svært forurenset luft. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene, heter det i varselet fra helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.

Det er i hovedsak eksos som forurenser. På ettermiddag og kveld ventes det også mye forurenset luft i områder med vedfyring.

Oslo er en av byene der luftforurensningen overvåkes kontinuerlig. Resultatet av målingene kan du lese i sanntid på nettsiden Luftkvalitet.info.

Her kan du også se hvilke komponenter - svevestøv eller nitrogenoksid - som skaper den dårlige lufta.

Nitrogenoksid er gassen som dannes i en forbrenningsmotor og som reagerer med oksygen i atmosfæren og blir nitrogendioksid (NO2) som bidrar til fotokjemisk smog.

Svevestøv måles i to kategorier avhengig av partikkelstørrelse, PM10 eller PM2,5. Begge kan komme inn i luftveiene og lungene og forårsake helseproblemer.

Se oppdatert informasjon over luftforurensningen i norske byer i kartet under.

HTML EMBED