Overvåkingskameraer gir verden nye bilder av den utryddingstruede snøleoparden. De nye bildene dokumenterer at det finnes minst to eksemplarer av arten i Kashmir, mot grensen til Pakistan. Naturvernerne jubler.

Har laget kamerafeller
Det var i 2010 at en gruppe fra naturvernorganisasjonen World Wildlife Fund i India tok med seg infrarøde kameraer ut i villmarka i en krigsherjet del av Himalaya, Kargil i Kashmir. Her rigget de dem til. Bildene som WWF nå offentliggjør vekker oppsikt fordi det bare har skjedd én gang tidligere at noen har fotografert snøleopard i dette området, melder LiveScience og OurAmazingPlanet.com.

Snøleopardene er fotografert flere steder i Sentral-Asia de siste månedene takket være de mange kamerafellene som er satt ut. I Tajikistan klarte en ung snøleopard atpåtil å stjele et av kameraene.

Samler leopardbæsj
I tillegg til å fotografere de sjeldne dyrene, har forskerne klart å samle inn en rekke avføringsprøver. Det gjør det mulig å analysere dyrets DNA og gir i tillegg forskerne et bilde av dyrenes matvaner. Analyser av 81 prøver tatt i Mongolia viste at snøleopardenes kost i hovedsak besto av ville dyr. Husdyr - blant annet geiter - utgjorde bare en mindre del av menyen, en femtedel. Det er kanskje en trøst for lokale bønder.

Bestand på retur
IUCN, en organisasjoner som overvåker statusen for ville dyr rundt om i verden, har hatt snøleoparden på sin rødliste siden 1986. Kattedyret hører hjemme i Sentral-Asias høye fjell, men bestanden har lenge vært på retur. Det er anslått at det finnes mellom 4000 og 6500 ville snøleoparder igjen.

- En alvorlig trussel
- Å overse vern av truede dyrearter er å ignorere det faktum at arter nå forsvinner i en takt som er 100 til 1000 ganger høyere enn normalen. Tapet av planter og dyr er en alvorlig trussel for menneskets velbefinnende, en bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom. I disse tider med mye økonomisk uro vil det være smart ikke å ødelegge naturen ytterligere fordi den til sjuende og sist er vårt sikkerhetshett, sier Jean-Christophe Vié, visedirektør i IUCNs artsprogram og sjef for organisasjonen SOS.

Nylig kunne IUCN kunngjøre at det er samlet inn 3,3 millioner amerikanske dollar (18 millioner norske kroner) til 23 artsbevaringsprosjekter, blant dem et program for snøleoparden.

VIDEO: Videoen under viser fire snøleoparder som ble filmet i Gilgit-Baltistan i Pakistan i februar. Opptaket er lagt ut på bloggen snowleopardblog.com..

HTML EMBED