– Jordan har mye å lære oss nordmenn med tanke på gjestfrihet og viljen til å gi beskyttelse til mennesker på flukt, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.

Les også: Frp fremmer ti forslag i Stortinget – vil unngå ny asyl- og flyktningstrøm

Han er i Jordans hovedstad Amman i forbindelse med det norske statsbesøket.

Etter at krigen i Syria brøt ut i 2011, har det strømmet hundretusenvis av flyktninger over grensen til nabolandet Jordan.

– I fjor tok Norge imot 2.300 asylsøkere og 2.800 kvoteflyktninger, drøyt 5.000 totalt. På det meste kom det like mange hver dag til Jordan, sier Egeland til NTB.

Det mener han er verdt å tenke over.

– Vi er faktisk ikke de flinkeste til å motta og integrere, og vi har politikere som lever av å overdrive utfordringene med å ta imot folk fra andre kulturer, sier han.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er det kommet over 650.000 registrerte syriske flyktninger til Jordan siden 2011, men ifølge myndighetene er det totale tallet 1,3 millioner.

– Mest sjenerøse

I et land med en befolkning på rundt ti millioner, og med et areal som er fire ganger så lite som Norge, setter dette sitt preg.

– Jordan er sammen med Libanon de to mest sjenerøse mottakerlandene for mennesker på flukt i verden. Ingen andre land i verden har tatt imot en så høy andel flyktninger i forhold til folketallet, sier Egeland.

Tall fra UDI viser at Norge tok imot 96.930 flyktninger i samme periode (2011-2019), altså under en trettende-del av flyktningstrømmen til Jordan. Tallene inkluderer flyktninger som har fått opphold, samt familieinnvandring knyttet til disse.

– Det er ingen som vil foreslå at Norge tar imot like mange syriske flyktninger som Jordan. Det er et prinsipp at man prøver å hjelpe flyktninger nærmest mulig deres hjem, og at man hjelper dem som frivillig ønsker å dra hjem, sier Egeland.

Les også: Norske hjelpearbeidere angrepet på Lesvos

– For stort ansvar

Men han viser til at Jordan er et ørkenland med stort underskudd på vann og energi, mens Norge for eksempel har stort overskudd av begge deler.

– Problemet er at Jordan har tatt en altfor stor del av ansvaret. Når man de siste årene har tatt imot 5.000 asylsøkere og flyktninger per år i Norge, har Jordan på det meste tatt imot flere enn 100.000 på ett år. Da er det noe galt i ansvarsdelingen her i verden, fortsetter han.

Nettopp derfor er også bistandsmidler for å håndtere flyktningstrømmen lokalt viktig. Og akkurat her har også Norge noe å lære verden, ifølge Egeland.

Ifølge OECD er nemlig Norge det tredje mest sjenerøse landet i verden når det kommer til humanitær bistand per innbygger.

– Jeg skulle ønske det var flere land i verden som var som Jordan, når det gjelder å åpne sin dør for mennesker i nød. Samtidig skulle jeg ønske at flere land var som Norge, når det gjelder å ha langsiktige, systematiske og gode hjelpeprogram i andre deler av verden, sier Egeland.

Ny strøm

De siste månedene har de brutale kampene i Idlib-provinsen nord i Syria ført til en ny, voldsom masseflukt mot grensen til Tyrkia. Langs den sørlige grensen mot Jordan er det nå roligere, og flere drar tilbake til Syria enn antallet som ankommer. Men fortsatt er det svært få som har dratt tilbake.

– Foreløpig har nesten alle blitt værende i Jordan. Vi håper det skal bli større muligheter for frivillig retur. Noen kan ikke returnere fordi de vil bli forfulgt, og mange steder er det fortsatt utrygt, spesielt i nord, sier Egeland.

Flyktninghjelpen har 1.500 hjelpearbeidere i Jordan og er den største ikke-statlige hjelpeorganisasjonen. De gjør fortsatt mye arbeid i flyktningleirer, blant annet i den digre Zataari-leiren nord i landet, som fortsatt huser over 80.000 flyktninger.

Men 83 prosent av syrerne i Jordan har nå andre steder å bo enn i leirene, noe Flyktninghjelpen også har bidratt til gjennom flere av sine programmer.

(©NTB)