Her havarerte arbeidsmiljøet

MISNØYE OG MISTRIVSEL: En arbeidsmiljørapport påpeker at det er liten grad av tillit mellom ansatte og ledelse ved Havarikommisjonen i Sophie Radichs vei i Lillestrøm.

MISNØYE OG MISTRIVSEL: En arbeidsmiljørapport påpeker at det er liten grad av tillit mellom ansatte og ledelse ved Havarikommisjonen i Sophie Radichs vei i Lillestrøm. Foto: Kai Stenshjemmet (ROMERIKES BLAD)

En av fire ansatte ved Havarikommisjonen i Lillestrøm opplever å bli mobbet.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har store problemer med arbeidsmiljøet. Det erkjenner både direktør Grete Myhre og verneombud Bjørn Bratfoss.

Romerikes Blad har fått tilgang til rapporter fra både bedriftslegen og et eksternt konsulentfirma som viser at stadig flere av de ansatte er misfornøyde med arbeidsmiljøet.

Helsekonsekvenser
Bedriftslegen ved SAS HMS Norge skriver i sin rapport etter gjennomført helsekontroll av ansatte i fjor at han har en klar oppfatning av at flere og flere av de ansatte gir uttrykk for misnøye med arbeidsmiljøet, med sterk økning i 2010.

«Min oppfatning om situasjonen totalt sett, er at flere ansatte ( ...) opplever sitt arbeidsmiljø og sin arbeidshverdag som dårlig, og til dels svært dårlig. Det er videre min klare oppfatning at disse forholdene kan ha klare helsemessige konsekvenser for de impliserte,» heter det i rapporten fra legen som har gjennomført helsekontrollene for SHT i flere år.

Han viser til at opplevelsene hos de ansatte spenner fra dyp fortvilelse og frustrasjon over det som oppfattes som manglende respekt fra både kolleger og ledelse til «depresjonsreaksjoner som sannsynligvis ikke er forenlig med å være i arbeid over tid.»

Bedriftslegen anbefalte SHT å la en ekstern aktør foreta en kartlegging som grunnlag for tiltak som kan bedre hver enkelt ansatts oppfatning av eget arbeidsmiljø.

Konflikter løses ikke
Dette rådet ble fulgt, og rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen som ble utført av konsulentfirmaet Sensus AS på nyåret bekrefter bedriftslegens oppfatning av arbeidsmiljøet:

  • 27 prosent av de ansatte opplever å bli mobbet/trakassert.
  • 41 prosent av de ansatte sier de har sett kolleger bli mobbet/trakassert.
  • En tredel av alle ansatte vurderer å bytte jobb.
  • 49 prosent opplever forstyrrende konflikter som ikke løses.
  • 64 prosent av de ansatte svarer at de ikke opplever SHT som et godt sted å jobbe.
  • 54 prosent svarer at de ikke opplever at SHT inspirerer de ansatte til å yte sitt beste.

Liten grad av tillit
Undersøkelsen slår også fast at det er stor kollegial støtte på arbeidsplassen, at ansatte har stimulerende arbeidsoppgaver og at de opplever å ha god kontroll over egen arbeidshverdag-/situasjon.

I sin oppsummering påpeker konsulentfirmaet blant annet at det er liten grad av tillit mellom ansatte og ledelse, at tallet for mobbing er veldig høyt, at det er et høyt konfliktnivå i enkelte avdelinger og at ansatte opplever uklare mål og forventninger.

En av lederne ved SHT understreket i en melding til ansatte rett før påske betydningen av at resultatene i undersøkelsen ikke blir offentlig kjent – både av hensyn til hver enkelt ansatt og til SHT som etat.

- Dyptgripende problemer
En ansatt Romerikes Blad har snakket med beskriver arbeidsmiljøproblemene ved Havarikommisjonen som «dyptgripende».

- Dette bunner i at man har en arbeidskultur og en aksept for en behandling av folk som nesten er uvirkelig. Det er helt avgjørende at man får ryddet opp i en ukultur som fører til at hele organisasjonen går til grunne, mener vedkommende, som ikke ønsker å stå fram med navn og bilde.

Noen avdelinger sliter mer enn andre, og særlig administrasjon, luftfart og vei er problemområder, ifølge kilden.

- Flere ansatte har gjennom flere år tatt opp uverdige forhold med ledelsen, men uten at det har skjedd noe. Samtidig er det en utrolig sterk kollegial støtte. Vi står sammen, men får ikke støtte ovenfra, sier vedkommende.

Les flere saker fra Romerikes Blad her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.