Først på dagsorden på andre dag av Fremskrittspartiets landsmøte sto et foredrag ved Tim Phillips. Han er president i Americans for Prosperity i USA og en sentral del av Tea Party-bevegelsen som gjør livet surt for Barack Obama og Demokratene med sin høylytte motstand mot skatter og statlig inngripen.

Les også: Frps resept på lokalsykehus

Se utdrag fra Tim Phillips' foredrag på Frp-landsmøtet lenger ned i saken.

- Good morning fellow freedom fighters, innledet Phillips på landsmøtet og klaget over den kalde, norske våren.

- Hvor er Al Gore og hans globale oppvarming når vi trenger ham? spøkte han.

- For mye stat
Phillips innledet med å gjøre rede for hva som er Tea Party-bevegelsens politiske fellesnevner, som han beskrev som troen på det frie markedet og individets frihet.

- Vi synes staten har blitt for omfattende, sa Phillips og spurte om dette var noe deltakerne på Frps landsmøte kunne kjenne seg igjen i. Han ble møtt med applaus til svar.

- Venstresiden ser på staten som en sparegris, et juletre med gaver under. De er som barn. De vil ha mer pengebruk, mer reguleringer, de vil ha mer av regjeringen. Når jeg går til våre samlinger, og jeg har vært på mange av dem, spør jeg våre aktivister: Hva vil dere ha av regjeringen? Svaret er: At den lar oss være i fred.

Men ved siden av sitt konservative politiske budskap med slagord som «Less Government More Individualism», er det særlig den folkelige mobiliseringen som gjør Tea Party-bevegelsen til en slagkraftig maktfaktor i amerikansk politikk.

Ønsker et opprør
Det er den folkelige mobiliseringen Phillips og hans meningsfeller Frp ønsker å la seg inspirere av. Et gjennomgangstema i partileder Siv Jensens åpningstale til landsmøtet fredag var nettopp ønsket om et grasrotopprør som kan feie de rødgrønne ut av regjeringskontorene i 2013 og bane vei for Fremskrittspartiet.

Grasrotoppskriften
Tim Phillips ga henne og Frps tillitsvalgte gode råd på veien og ga denne oppskriften på vellykket grasrotmobilisering:

- Grunnen til at vi begynner å vinne er at vi har lært oss at vi må overtale én etter én. Vi sier til våre aktivister: snakk med familien din, med vennene dine, kollegene dine og menigheten din og fortell dem hvorfor du engasjerer deg. Når de blir oppsøkt av noen de stoler på, utgjør det en stor forskjell. Slik kan bevegelsen ekspandere, og jeg vil råde dere til å gjøre det på den måten. Vinn folk over, én etter én, sa han.

Stor avstand
Politiske kommentatorer her hjemme har pekt på at det er stor politisk avstand mellom Fremskrittspartiet og Tea Party-bevegelsen og at sistnevnte nok ville ha svært tungt for å svelge mange av Fremskrittspartiets forslag som dels innebærer tungt statlig engasjement. Men det synes ikke å bekymre Frp, som også tidligere har invitert foredragsholdere til landsmøtet som ikke nødvendigvis trykker Frps program til sitt bryst. Gerd-Liv Valla og Jonas Gahr Støre er eksempler på det.

Hagen listet opp protestsaker
Senere på dagen var Fremskrittspartiets tidligere formann Carl I. Hagen på talerstolen og snakket om hvilke saker han mener er aktuelle i det grasrotopprøret partiet ønsker seg.

Under overskriften «Hva kan vi protestere mot i dag?» listet han opp aktuelle saker: Køer i sykehusene, uakseptable forhold i eldreomsorgen, mangelfull kvalitet i skolen, tog som står, får ikke lov til å bygge et uthus eller en garasje på egen tomt, får ikke lov til å begynne med næringsvirksomhet uten bevilling, konsesjon, lisens, dispensasjon, autorisasjon og så videre.

Maktens dilemma
Han var også inne på paradokset i at partiet som selv sitter i posisjon i en rekke kommuner skal oppildne til grasrotopprør - for eksempel om eldreomsorgen.

- Men der vi har gjort en god jobb, er det ingen grunn til å protestere, beroliget han.

- Frp må utarbeide en protestliste om hvilke ordninger, systemer, lover, forskrifter og regler partiet er imot, rådet Hagen videre fra talerstolen.

- Slektskap til Frp
En av delegatene på landsmøtet, stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Telemark, sier det var veldig interessant å lytte til Phillips og høre hvordan amerikanerne i Tea Party-bevegelsen jobber for å få folk til å engasjere seg. Om det politiske slektskapet mellom Tea Party-bevegelsen og Fremskrittspartiet formulerer han seg mer forsiktig:

- Det er et slektskap til Frp iallfall i tidligere tider med Anders Langes parti. Det var et engasjement og en protestbevegelse som utviklet seg til et politisk parti. Vi har fortsatt mye av det grasrotengasjementet i partiet, sier Hoksrud, som selv frontet kampen mot bompenger fra landsmøtets talerstol fredag.

At Frp i dag er i posisjon i en rekke kommuner og har flere ordførere, er ikke til hinder for å være en protestbevegelse, mener han.

- Vi trenger engasjementet, og vi trenger flere engasjerte mennesker, sier han.

Vil dra nytte av sosiale medier
Partileder Siv Jensen gjorde det i sin tale fredag klart at Frp vil bruke det samme verktøyet som Tea Party-bevegelsen har brukt med stort hell - sosiale medier som Facebook og Twitter.

Frp har lenge vært i førersetet blant partiene når det gjelder å bruke ny teknologi, og partileder Siv Jensen pekte i sin tale på hvordan hun ønsker å nyttiggjøre seg det engasjementet folk viser i enkeltsaker blant annet på Facebook.

Skrøt av nettengasjement
- 20. april så hadde Nettavisen et stort oppslag med et stort bilde av meg. Det genererte en voldsom debatt, så mye debatt at Nettavisen selv fremhevet hvor mye innlegg de hadde på sin kommentarvegg. Men så mange innlegg har jeg på min Facebook-side hver gang jeg legger ut et politisk budskap. Det er flere visninger på den siden enn opplagstallene til de aller fleste avisene i dette landet. Det kommer til å endre vår mulighet til å kommunisere med befolkningen, og det endrer befolkningens mulighet til å kommunisere med oss, sa Jensen blant annet.

Se utdrag fra Tim Phillips' foredrag på Frp-landsmøtet under.

HTML EMBED