- Det er dårligere tider for de som er villig til å ta en risiko på veien, sier UP-sjef Runar Karlsen til Nettavisen. Fra hovedkontoret i solfylte Stavern leder han Utrykningspolitiets innsats på norske veier. Hvor mange patruljer de har på veiene i sommer, vil han ikke ut med.

Veier UP prioriterer

E18 Ørje svenskegrensen-Oslo

E6 Oslo-Svinesund

E6 Dal-Morskogen-Tangen

E6 Kolomoen-Mjøsbrua

E6 Lillehammer-Dombås

E16 Bjørgo-Fagernes

E136 Dombås-fylkesgrensa Møre og Romsdal

E16 Fra E18 i Sandvika til fylkesgrensa på Sollihøgda

E16 Fra krysset rv 7 til Nes i Ådal

E18 gjennom Vestfold, Telemark

E134 gjennom Telemark

E39 gjennom Agder-fylkene og Rogaland

Her står UP i sommer: Last ned den fullstendige lista (PDF)

- Vi er til stede i alle distrikter, har en god bemanning og er godt rustet teknisk, sier Karlsen og nevner innkjøp av nye lasermålere som eksempel.

- Vi har vært og handlet lasere og har lært opp mannskapene i bruken av dem.

Med mer og utstyr og god opplæring sier Karlsen at UP i større grad klarer å plukke ut de synderne man ønsker.

Sommeren er i gang, og juni begynte dårlig med 29 trafikkdrepte. 30 prosent av de drepte var barn og unge opp til 25 år.

- Det er betydelig flere enn i juni i fjor og langt over snittet for juni måned. Dette bør være et varsku til veifarende i sommer, sier UP-sjefen.

Karlsen sier UP i sommer vil prioritere fartsovertredelser både med laserkontroller og gjennomsnittsmålinger fra stasjonære kontrollposter og fra sivile og uniformerte biler.

- Fart har høyeste prioritet fra vår side siden det er den viktigste faktoren bak ulykker. Dernest er det rus.

UP er også opptatt av generell aggressiv kjøring, slik som stygge forbikjøringer og kjøring på sperrefelt.

Før en av de store utfartshelgene i sommer ber UP-sjef Runar Karlsen folk å ta ansvar, avpasse farten, ikke ta for stor risiko og legge inn nok tid til hvile.

- Hvis alle bidrar, vil det gå bra.