(Romerikes Blad): Vraker Lahaugmoen som beredskapsbase Regjeringen etablerer nytt beredskapssenter på Alnabru i Oslo, og vraker dermed Lahaugmoen i Skedsmo.

Det skjer under halvannet år etter at samme sted ble vraket av den forrige regjeringen. Den gang, i august 2012, ble det vedtatt at det skulle bygges ny felles beredskapsbase for politihelikopter, politiets beredskapstropp og hundetjenesten på Alnabru i Oslo.

Nå kan imidlertid Alnabru bli vraket på grunn av kostnader og størrelse, skriver VG.

Den aktuelle tomten på Alnabru ligger på kvikkleiregrunn og kan vise seg både å være for liten, for kostbar å sikre og utbygge, og ta lengre tid enn antatt å fullføre.

Større plassbehov
Arealbehovet har allerede økt med 70 prosent etter at Faremo i fjor presenterte planene. Da skulle Alnabru, etter planen, stå ferdig innen fem år og koste én milliard kroner.

Derfor lanseres Lahaugmoen nok en gang som et alternativ.

Fordelene er mange: Et sammenhengende areal på 287 dekar, med store utmarksarealer som nærmeste nabo, i tillegg til overnattingsplasser for 240 personer, moderne skytebane, store treningsområder, landingsplass for helikoptre og muligheter for samtrening både med Forsvaret og brann- og redningsetaten som allerede øver her.

Lansert allerede i 2004
Allerede i 2004 skrev Romerikes Blad om at Lahaugmoen kunne bli politiets nye beredskapssenter.

Det skjedde altså allerede ett før en av landets eldste militærleire ble lagt ned i 2005.

Militærleiren hadde da vært etablert på stedet i rundt 300 år.

Kan tas i bruk raskt
Tilhengerne mener området har alt som skal til for å oppfylle kravene til et beredskapssenter for politiet og samtrening med de andre nødetatene.

- Det aller viktigste argumentet for å falle ned på Lahaugmoen er tempoet. Her kan et beredskapssenter tas i bruk innen 12 til 14 måneder, sier ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten til VG.

Fullt så optimistiske er det kanskje liten grunn til å være. Ifølge justisminister Anders Anundsen (Frp) ligger en sannsynlig ferdigstillelse først fem-seks år fram i tid.

- Men vi ser også på muligheten for å kunne gjøre det raskere. Det som er viktig, er at det arbeid vi nå gjør blir grundigere enn det den forrige regjeringen gjorde. For ikke å tape tid, har jeg derfor bedt om at vi samtidig utreder andre alternativer, sier Anundsen.

Les flere saker hos RB.no