Politiet mener Haukeland Liadal har begått forsettlig grovt bedrageri, men hun nekter for dette. Ifølge hennes forsvarer, advokat Erik Lea, erkjenner hun likevel å ha vært uaktsom og til dels grovt uaktsom.

Grovt forsettlig bedrageri har en øvre strafferamme på seks års fengsel, grovt uaktsomt bedrageri har en øvre strafferamme på to års fengsel.

BAKGRUNN: Politiet: Slik fusket Ap-politikeren Hege Haukeland Liadal med reiseregningene

Å handle med forsett betyr, enkelt forklart, i straffeloven at du forstod hva du gjorde noe ulovlig og mulige konsekvenser av dette. Ved uaktsomhet betyr det, forenklet, i straffeloven at du handlet mot det som er å anse som fornuftig i en gitt situasjon.

Bedrageri for 118.000 kroner

Haukeland Liadal er tiltalt etter straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a:

for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og lovbryteren har misbrukt verv.

Grunnlag:

I perioden fra og med september 2016 til og med oktober 2018 i Oslo, Haugesund og/eller andre steder, som fast innvalgt representant til Stortinget fra Rogaland Arbeiderparti, forledet hun Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale seg kroner 118 024,45 i reiserefusjon i tilknytning til 61 reiseregninger ved å oppgi uriktige opplysninger slik:

(i) Den 26.09.10.16, eller kort tid etter dette, leverte hun en reiseregning, nr. 365, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 25.09.16 kl. 17.00 og sluttidspunkt 26.09.16 kl. 16.00. Reiseregningen gjaldt "Møte om samferdsel og Utsira" og det ble krevd diett med overnatting og dekning av utgifter til ferge med tilsammen kroner 856. Hun fortiet at reisen knyttet seg til møter i anledning hennes arbeid som styreleder i Rutebåten Utsira AS og ikke til vervet som stortingsrepresentant. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 856 reiserefusjon.

(ii) Den 11.10.16 leverte hun en reiseregning, nr. 373, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 09.10.16 kl. 16.00 og sluttidspunkt 10.10.16 kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt "Sauda – Bedriftsbesøk". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, kilometergodtgjørelse og bompenger med til sammen kroner 2 391,20. Dette til tross for at reisen var en dagsreise til Sauda som fant sted den 10.10.16 fra ca. kl. 15.30 til kl. 22.00. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 204 for mye i reiserefusjon.

KOMMENTAR: Reiseregningsjuksing på Stortinget nærmer seg en langdryg politiskandale

- Reisen fant ikke sted

(iii) Den 02.11.16 kl. 09.37 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 388, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 01.11.16 kl. 08.00 og sluttidspunkt kl. 21.00 samme dag. Reiseregningen gjaldt "Ryfylke, Næringsdag, møter i Sauda og Suldal" og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Reisen ble ført som dagsreise og det ble krevd kostgodtgjørelse og skyssgodtgjørelse med tilsammen kroner 1 639,30. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 639,30 i reiserefusjon.

(iv) Den 28.11.16 kl. 18.19 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 402, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 25.11.16 kl. 14.00 og sluttidspunkt 26.11.16 kl. 19.00. Reiseregningen gjaldt "styremøte og nominasjonsmøte i Rogaland AP" og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. I regningen var det krevd kostgodtgjørelse på kroner 710 for overnatting. Dette til tross for at hun overnattet hjemme og derfor ikke hadde krav på slik godtgjørelse. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 710 i reiserefusjon.

(v) Den 05.12.16 kl. 08.21 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 408, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 02.12.16 kl. 16.00 og sluttidspunkt 04.12.16 kl. 10.00. Reiseregningen gjaldt "Utsira, næringsmøter ny strømkabel". Reisen hadde ingen vedlegg/kvitteringer og var ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg og dekning av utgifter til kollektivtransport med tilsammen kroner 2 428. Hun fortiet at reisen ikke gjaldt hennes verv som stortingsrepresentant, men hennes arbeid som styreleder i Rutebåten Utsira AS. Hun hadde derfor ikke krav på reisegodtgjørelse fra Stortinget. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 428 i reiserefusjon.

(vi) Den 09.01.17 kl. 11.10 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 422, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 08.01.17 kl. 11.00 og sluttidspunkt 09.01.17 kl. 20.00. Reiseregningen gjaldt "Sola-valgkamputvalg og Solamøte". Reisen ble ført som tjenestereise og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av utgifter til hotellovernatting og kollektivtransport med til sammen kroner 3 074. Dette til tross for at hun ikke benyttet egen bil til reisen og heller ikke hadde utgifter til kollektivreise, samt fikk dekket middag den 08.01.17. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 094,10 for mye i reiserefusjon.

(vii) Den 29.01.17 15.25 leverte hun en reiseregning, nr. 431, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 28.01.17 kl. 08.00 og sluttidspunkt 29.01.17 kl. 19.00. Reisen var ført som tjenestereise hybel/priv og gjaldt "Utsira - møte med Ordfører og partilag". Reiseregningen hadde ingen vedlegg/kvitteringer og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg og dekning av utgifter til ferge med tilsammen kroner 2 412. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 412 i reiserefusjon.

(viii) Den 31.03.17 kl. 09.28 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 451, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 19.03.17 kl. 16.00 og sluttidspunkt 20.03.17 kl.18.00. Reiseregningen gjaldt "Innledning Fagforbundet, næringsmøter i Stavanger og Sola og møte i Rogaland Fylkeskommune om valgkamp". Reisen hadde ingen vedlegg/kvitteringer og var ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger og utgifter til kollektivtransport med tilsammen kroner 2 351,50. Dette til tross for at hun disse dagene ikke hadde noen møter i anledning stortingsvervet, kun et møte i selskapet Kolombus som relaterte seg til hennes arbeid som styreleder i Rutebåten Utsira AS. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 351,50 i reiserefusjon.

Fra arkivet: Kilder til Aftenposten: Haukeland Liadal måtte slutte i lederjobb på grunn av økonomisk utroskap

- Benyttet ikke egen bil

(ix) Den 29.04.17 kl. 14.24 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 462, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 26.04.17 kl. 14.00 og sluttidspunkt 29.04.17 kl. 01.00. Reiseregningen ble ført som tjenestereise hybel/priv og gjaldt "Næringslivsmøter i Rogaland" og det ble bl.a. krevd skyssgodtgjørelse med kroner 1 123,40 for bruk av bil på strekningen Hjelmeland-XX, (hjemmeadressen hennes, red. anm.) den 28.04.17. Dette til tross for at hun ikke benyttet sin egen bil til slik kjøring denne dagen. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 123,40 for mye i reiserefusjon.

(x) Den 14.05.17 kl. 22.41 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 469, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 13.05.17 kl. 09.00 og sluttidspunkt 14.05.17 kl. 12.00. Reiseregningen var ført som tjenestereise hybel/priv. og gjaldt "Vårkampanje – Karmøy, Haugesund og Sveio". Det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av utgifter til bompenger med til sammen kroner 1 607,80. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 607,80 i reiserefusjon.

(xi) Den 18.05.17 kl. 08.44 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 472, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 17.05.17 kl. 20.00 og sluttidspunkt 18.05.17 kl. 23.30. Reisen var ført som tjenestereise hybel/priv og gjaldt "Vårkampanje Sokndal". Det ble bl.a. krevd kostgodtgjørelse med kroner 733 og nattillegg med kroner 430. Dette til tross for at reisen kun var en dagsreise til Sokndal den 18.05.17. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 596 for mye i reiserefusjon.

(xii) Den 28.05.17 kl. 11.36 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 478, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 27.05.17 kl. 09.00 og sluttidspunkt 28.05.17 kl. 16.00. Reiseregningen gjaldt tjenestereise "Vindafjord og Karmøy- Vårkampanje". I reiseregningen ble det krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og fremsatt krav om dekning av bompenger på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) - Vindafjord via Karmøy t/r med tilsammen kroner 2 590. Hun fortiet at reisen ikke gikk til Vindafjord, men var en dagsreise til Karmøy den 27.05.17 og/eller at hun ikke benyttet egen bil til å foreta reisen. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg minst kroner 780 for mye i reiserefusjon.

(xiii) Den 05.07.17 kl. 00.41 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 494, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 02.07.17 kl. 12.00 og sluttidspunkt 05.07.17 kl. 10.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Haugesund - Oslo t/r med bil og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av utgifter til bompenger på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) - Oslo med til sammen kroner 4.570,20. Dette til tross for at reisen begynte den 04.07.17 ca. kl. 13.30 og at returen den 05.07.17 ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 279,60 for mye i reiserefusjon.

(xiv) Den 17.07.17 kl. 13.54 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 397, til Stortinget. Reiseregningen ble ført som pendlerreise Haugesund - Oslo med starttidspunkt 17.11.16 kl. 07.00 og sluttidspunkt 18.11.16 kl. 17.00. Det ble krevd kostgodtgjørelse og skyssgodtgjørelse for reise med bil på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) til Oslo med til sammen kroner 3 040. Dette til tross for at det ikke fant sted noen slik reise. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 040 i reiserefusjon.

(xv) Den 26.07.17 kl. 11.51 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 496, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 24.07.17 kl. 15.00 og sluttidspunkt samme dag kl. 23.59. Reiseregningen gjaldt "Haugesund, Karmøy, Valgkamp" og det ble bl.a. krevd skyssgodtgjørelse og dekning av utgifter til bompenger for kjøring til Haugesund, Åkra og Bokn t/r med til sammen kroner 735. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 735 for mye i reiserefusjon.

Hevdet hun drev valgkamp

(xvi) Den 31.07.17 kl. 15.45 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 498, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 26.07.17 kl. 09.00 og sluttidspunkt 31.07.17 kl. 15.00. Reiseregningen gjaldt "valgkamp - Haugalandet; Karmøy, Tysvær, Vindafjord ". Reisen var ført som reisetype trekkfri hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 4 189. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 4 189 i reiserefusjon.

(xvii) Den 02.08.17 kl. 07.54 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 499, til Stortinget. Reiseregningen ble ført som tjenestereise hotell med starttidspunkt 01.08.17 kl. 06.00 og sluttidspunkt 02.08.17 kl. 02.00 og gjaldt "Norway Cup". Det ble bl.a. krevd skyssgodtgjørelse og dekning av utlegg til bompenger for reise med bil på strekningen Oslo – XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) den 01.08.17 med til sammen kroner 1 925. Hun fortiet at det ikke fant sted noen slik reise. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 925 for mye i reiserefusjon.

(xviii) Den 06.08.17 kl. 19.33 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 503, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 05.08.17 kl. 08.00 og sluttidspunkt 06.08.17 kl. 20.00. Reiseregningen gjaldt "Haugesund og Tysvær - valgkampåpning og arrangement" og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Reisen var ført som tjenestereise hotell og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg og skyssgodtgjørelse med tilsammen kroner 2 265. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 265 i reiserefusjon.

(xix) Den 07.08.17 kl. 14.02 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 504, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 07.08.17 kl. 08.00 og sluttidspunkt kl. 20.00 samme dag. Reiseregningen gjaldt "Sauda valgkamparrangement". Reisen ble ført som dagsreise og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 1 288. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 288 i reiserefusjon.

(xx) Den 15.08.17 kl. 13.53 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 508, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 14.08.17 kl. 07.30 og sluttidspunkt samme dag kl. 19.00. Reiseregningen gjaldt "Valgkamparr – Tysvær og Karmøy". Reisen ble ført som dagsreise og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 714. Hun fortiet at reisen knyttet seg til et møte på Karmøy i anledning hennes arbeid som styreleder i Rutebåten Utsira AS og ikke til vervet som stortingsrepresentant. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 714 i reiserefusjon.

(xxi) Den 18.08.17 kl. 22.34 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 511, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 17.08.17 kl. 17.00 og sluttidspunkt 18.08.17 kl. 22.00. Reisen gjaldt tjenestereise "Vigrestad/Jæren – valgkamp Jæren" og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. De ble bl.a. krevd kostgodtgjørelse og nattillegg for den 17.08.17. Dette til tross for at reisen var en dagsreise som fant sted den 18.08.17. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 874 for mye i reiserefusjon.

Krevde bompenger - brukte ikke egen bil

(xxii) Den 21.08.17 kl. 22.38 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 514 til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 21.08.17 kl. 08.00 og sluttidspunkt kl. 22.00 samme dag. Reiseregningen gjaldt dagsreise "Bokn og Haugesund, valgkamparrangement" og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av utlegg til bompenger med til sammen kroner 1 113. Hun fortiet at hun ikke benyttet egen bil på reisen slik at hun ikke hadde krav på skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 576 for mye i reiserefusjon.

(xxiii) Den 23.08.17 kl. 12.18 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 516, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 22.08.17 kl. 19.00 og sluttidspunkt 23.08.17 kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt "Valgkamparrangement i Stavanger, dialogmøte med Kreftforeningen og partipresentasjon". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger og utgifter til fergebillett med tilsammen kroner 695. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 695 i reiserefusjon.

(xxiv) Den 30.08.17 kl. 18.06 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 523, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 30.08.17 kl. 07.30 og sluttidspunkt samme dag kl. 20.30. Reiseregningen var ført som en dagsreise og gjaldt "valgkamp Utsira". Det ble krevd kostgodtgjørelse og dekning av utgifter til fergebillett med til sammen kroner 2 429. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 429 i reiserefusjon.

(xxv) Den 04.09.17 kl. 17.54 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 526, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 02.09.17 kl. 08.00 og sluttidspunkt 03.09.17 kl. 20.00. Reiseregningen gjaldt "Bokn, Kopervik og Haugesund, valgkamp". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg og skyssgodtgjørelse med tilsammen kroner 2 429. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 429 i reiserefusjon.

(xxvi) Den 09.09.17 kl. 08.04 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 531, til Stortinget. Reiseregningen hadde starttidspunkt 08.09.17 kl. 08.00 og sluttidspunkt 09.09.17 kl. 14.00. Reiseregningen var ført som en tjenestereise hybel/priv og gjaldt "Valgkamp - Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Haugesund". Det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg og skyssgodtgjørelse for bruk av bil på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) - Vindafjord, Karmøy og Tysvær med til sammen kroner 2 517. Hun fortiet at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 517 i reiserefusjon.

(xxvii) Den 15.09.17 kl. 12.45 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 533, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 12.09.17 kl. 17.00 og sluttidspunkt 15.09.17 kl. 22.00. Reisen gjaldt tjenestereise Haugesund-Stortinget t/r og det ble krevd skyssgodtgjørelse, kostgodtgjørelse og dekning av utlegg til bompenger med til sammen kroner 4 182,40 for strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen i Oslo, red. anm.) 9 t/r. Hun fortiet at hun ikke benyttet sin egen bil til reisen, idet den befant seg på Haugalandet i den oppgitte perioden. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 362 for mye i reiserefusjon.

(xxviii) Den 01.10.17 kl. 21.30 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 519, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 26.08.17 kl. 19.30 og sluttidspunkt 27.08.17 kl. 22.30. Reiseregningen gjaldt "Sauda, valgkamp". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 2 231. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 231 i reiserefusjon.

Jobbet selskap- krevde penger av Stortinget

(xxix) Den 13.10.17 kl. 21.54 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 543, til Stortinget hvor hun krevde skyssgodtgjørelse med kroner 2 665 for reise med bil med to passasjerer på strekningen Oslo – XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) i perioden 14.10 til 17.10.17. Hun fortiet at hun ikke benyttet sin egen bil til reisen, idet den ikke ble kjørt på denne strekningen i den oppgitte perioden eller i tidsmessig nærhet til den. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 665 for mye i reiserefusjon.

(xxx) Den 23.11.17 kl. 23.51 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 551, til Stortinget hvor hun krevde kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av utgifter til bompenger med tilsammen kroner 1 920 for reise med bil på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – Oslo den 19.11.17. Hun fortiet at reisen først ble foretatt 20.11.17 og at hun ikke benyttet sin egen bil til reisen, idet den befant seg i Haugesund i den oppgitte perioden. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 920 for mye i reiserefusjon.

(xxxi) Den 05.01.18 kl. 11.58 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 573, til Stortinget. Reisen var ført som en dagsreise med starttidspunkt kl. 07.30 og sluttidspunkt kl. 17.00 den 05.01.18 og gjaldt "Næringsmøter Tysvær og Utsira". Det ble krevd krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av utgidter til taxi med til sammen kroner 997. Hun fortiet at reisen var knyttet til hennes arbeid som styreleder i Rutebåten Utsira AS og ikke til stortingsvervet. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 997 i reiserefusjon.

(xxxii) Den 25.01.18 kl. 12.43 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 583, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 24.01.18 kl. 16.00 og sluttidspunkt 25.01.18 kl. 20.00. Reiseregningen gjaldt "fabrikkbesøk og Folkets Hus Sauda", og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Reisen var ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 2 308. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til utettmessig å utbetale seg kroner 2 308 i reiserefusjon.

(xxxiii) Den 17.04.18 kl. 07.40 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 617, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 16.04.18 kl. 07.00 og sluttidspunkt samme dag kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt "Næringsmøte og styremøte i Haugesund AP" og det ble bl.a. krevd skyssgodtgjørelse med kroner 779 for kjøring på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) - Vindafjord, samt dekning av utlegg på kroner 180 for bompenger. Hun fortiet at hun ikke benyttet egen bil på strekningen og Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen. Hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg krvesoner 959 for mye i reiserefusjon.

(xxxiv) Den 21.04.18 kl. 18.50 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 621, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 21.04.18 kl. 08.00 og sluttidspunkt kl. 19.00 samme dag. Reiseregningen gjaldt "A-Cafe Sauda". Reisen ble ført som dagsreise, og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 1 311. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til å utbetale seg urettmessig kroner 1 311 i reiserefusjon.

(xxxv) Den 06.05.18 kl. 21.15 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 627, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 05.05.18 kl. 09.00 og sluttidspunkt 06.05.18 kl. 21.00. Reiseregningen gjaldt "Friluftsliv og strandrydding i Suldal" og som tilleggsinformasjon ble det opplyst at reisen gjaldt befaring på lakseelver, strandrydding og Friluftsrådet. Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger og utgifter til kollektivtransport med tilsammen kroner 3 717. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 717 i reiserefusjon.

Fikk middag - krevde kostpenger

(xxxvi) Den 07.05.18 kl. 20.41 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 629, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 07.05.18 kl. 06.00 og sluttidspunkt kl. 23.30 samme dag. Reisen ble ført som en dagsreise og gjaldt "Stavanger, Rogalandsbenken møter Fylkesmannen og div. næringsaktører". Det ble bl.a. krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og fremsatt krav om dekning av utlegg til bompenger med til sammen kroner 1 811. Hun fortiet at hun ikke hadde kjørt bil på den oppgitte strekningen og hun opplyste heller ikke at hun hadde fått dekket middag og derfor ikke hadde krav på full kostgodtgjørelse. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 486,50 for mye i reiserefusjon.

(xxxvii) Den 12.05.18 kl. 19.37 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 630, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 11.05.18 kl. 07.00 og sluttidspunkt 12.05.18 kl. 13.00. Reiseregningen gjaldt "Næringsmøter Odda og Tyssedal". Som tilleggsinformasjon oppga hun møte med kommuneledelse om ras og skred. Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 3 368. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 368 i reiserefusjon.

(xxxviii) Den 24.06.18 kl. 11.45 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 645, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 21.06.18 kl. 11.00 og sluttidspunkt 24.06.18 kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Oslo og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger for reise med bil t/r XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen, red. anm.), Oslo med tilsammen kroner 4 225,95. Dette til tross for at hun i det oppgitte tidsrom var på ferie med familien i Danmark. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 4 225,95 i reiserefusjon.

(xxxix) Den 01.07.18 kl. 17.09 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 646, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 26.06.18 kl. 08.00 og sluttidspunkt 30.06.18 kl. 01.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Oslo og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Reisen ble ført trekkfri hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger for reise med bil t/r XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen i Oslo, red. anm.) med tilsammen kroner 3 714,40. Som tilleggsinformasjon var det i reiseregningen opplyst at reisen gjaldt medievakt AP, Oslo. Dette til tross for at hun i det oppgitte tidsrom befant seg i Oslo etter ferietur til Danmark som nevnt i foregående punkt og ikke foretok noen reise t/r Haugesund - Oslo. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 714,40 i reiserefusjon.

(xl) Den 06.07.18 kl. 13.40 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 647, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 03.07.18 kl. 07.00 og sluttidspunkt 06.07.18 kl. 23.00. Reisen ble ført som pendlerreise Oslo og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger for reise med bil t/r XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen i Oslo, red. anm.) med tilsammen kroner 3 714,40. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 714,40 i reiserefusjon.

(xli) Den 13.07.18 kl. 13.38 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 648, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 12.07.18 kl. 08.00 og sluttidspunkt 13.07 kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Oslo og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger for reise med bil t/r XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen i Oslo, red. anm.) med tilsammen kroner 3 538,40. Dette til tross for at reisen til Oslo var ledd i en feriereise til Spania med familien. Hun hadde derfor ikke krav på refusjon for pendlerreise. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 538,40 i reiserefusjon.

Var allerede i Oslo

(xlii) Den 31.07.18 kl. 11.59 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 649, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 29.07.18 kl. 15.00 og sluttidspunkt 31.07.18 kl. 20.00. Reiseregningen gjaldt "Næringsmøter i Odda og Tyssedal". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 3 642. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 642 i reiserefusjon.

(xliii) Den 05.08.18 kl. 16.07 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 651, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 04.08.18 kl. 16.00 og sluttidspunkt 05.08.18 kl. 17.00. Reiseregningen ble oppgitt å gjelde Sauda, "Friluftsliv og reiseliv". Som tilleggsinformasjon ble angitt "Nasjonale turistvei nye attraksjon med gruvekafe samt kvinnepolitisk aften med innledning om deltakelse i lokaldemokratiet". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, nattillegg og dekning av bompenger med tilsammen kroner 2 339. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 339 i reiserefusjon.

(xliv) Den 07.08.18 kl. 12.08 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 652, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 06.08.18 kl. 09.00 og sluttidspunkt 07.08.18. kl. 15.00. Reiseregningen ble oppgitt å gjelde "Næringsmøter i Karmøy, Tysvær og Stavanger" Reisen ble ført som en tjenestereise hybel/priv og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse t/r XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) - Stavanger, nattillegg og dekning av utlegg til bompenger med tilsammen kroner 2 059. Dette til tross for at en slik reise ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 059 i reiserefusjon.

(xlv) Den 10.08.18 kl. 15.45 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 653, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 07.08.18 kl. 16.00 og sluttidspunkt 10.08.18 kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Oslo –Haugesund r/r og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og krav om dekning av utlegg til dekning av bompenger på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – Oslo t/r med til sammen kroner 3 714,40. Hun fortiet at hun befant seg i Oslo frem til og med 12.08.18, hvorpå hun reiste fra Oslo til Arendal, og således ikke foretok noen returreise fra Oslo til Haugesund den 10.08.18. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 637,20 i for mye i reiserefusjon.

(xlvi) Den 12.08.18 kl. 09.15 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 654, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 12.08.18 kl. 12.00 og sluttidspunkt 13.08.18. kl. 09.00. Reisen ble ført som pendlerreise trekkfri hybel/priv og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger på tilsammen kroner 1 803,20 for bruk av bil på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – Oslo. Som tilleggsinformasjon ble opplyst "kjøre til Oslo for å nå tog til Arendal mandag for Arendalsuka." Hun gjorde dette til tross for at reisen ikke fant sted, idet hun allerede befant seg i Oslo med familien. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 803,20 i reiserefusjon.

(xlvii) Den 24.08.18 kl. 08.45 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 661, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 23.08.18 kl. 07.00 og sluttidspunkt 24.08.18. kl. 17.00. Reiseregningen ble oppgitt å gjelde "Samferdselsdager med fylkestingsgruppa ". Reisen ble ført som en tjenestereise hybel/priv og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og fremsatt krav om dekning av utlegg til bompenger på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – Stavanger/Ryfylket/Vindafjord Haugesund/Karmøy t/r. Til sammen ble det fremsatt krav om utbetaling av kroner 3 028 for reisen. Hun fortiet at reisen ikke gikk til Stavanger og/eller at hun ikke benyttet egen bil til å foreta reisen. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg minst kroner 1 193 for mye reiserefusjon.

Førte for mange kilometer

(xlviii) Den 28.08.18 kl. 08.34 startet hun innlevering av en elektronisk reiseregning, nr. 662, til Stortinget. Reiseregningen ble deretter endret til levering 28.08.18 kl. 15.26. Reisen hadde starttidspunkt 25.08.18 kl. 06.00 og sluttidspunkt 28.08.18 kl. 23.00. Reisen ble ført som pendlerreise hybel/priv. lav sats og det ble bl.a. krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger med tilsammen kroner 2 841,20 for reise med bil på strekningen Oslo – XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) den 28.08.18. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 2 841,20 i reiserefusjon.

(xlix) Den 12.09.18 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 663, til Stortinget. Innlevering av denne startet elektronisk den 03.09.18 kl. 08.18 og ble levert fullstendig den 12.09.18 kl. 10.01. Reisen hadde starttidspunkt 02.09.18 kl. 19.00 og sluttidspunkt 03.09.18 kl. 20.00. Reiseregningen gjaldt "Møte med ordfører, nominasjons- og styremøte m.m i Utsira". Reisen ble ført som tjenestereise hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg og dekning av utgifter til kollektivtransport med til sammen kroner 1 254. Hun fortiet at reisen ikke berettiget refusjon fra Stortinget idet reisen ble foretatt i egenskap av styreleder i Rutebåten Utsira AS. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 254 i reiserefusjon.

(l) Den 07.09.18 kl. 07.43 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 664, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 04.09.18 kl. 07.00 og sluttidspunkt 07.09.18 kl. 17.00. Reisen ble ført som pendlerreise hybel/priv, lav sats Haugesund-Oslo t/r og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av utgifter til bompenger med tilsammen kroner 3 714, 40. Dette til tross for at reisen ikke fant sted. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 714,40 i reiserefusjon.

(li) Den 05.10.18 kl. leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 672, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 04.10.18 kl. 12.01 og sluttidspunkt 05.10.18 kl. 17.00. Reiseregningen gjaldt tjenestereise Haugesund og Stavanger "møte med Kirkens Bymisjon, TV-aksjonen og Valgkamputvalg RO". Det ble krevd kostgodtgjørelse, nattillegg, skyssgodtgjørelse og fremsatt krav om dekning av utlegg til bompenger for strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) – Stavanger t/r med tilsammen kroner 2 471. Hun fortiet at reisen var en dagsreise den 04.10.18 og at hun ikke kjørte sin egen bil til Stavanger. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg minst kroner 1 333 for mye i reiserefusjon.

(lii) I tidsrommet mai 2017 til oktober 2018 leverte hun 10 elektroniske reiseregninger til Stortinget med uriktig krav om skyssgodtgjørelse. I reiseregningene opplyste hun at antall kilometer på strekningen XX (hjemmeadressen hennes, red. anm.) i Haugesund til Oslo t/r var 17 030. Dette til tross for at korrekt kilometerantall på strekningen er 13 224. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningene og på denne måten forledet hun Stortinget til urettmessig å utbetale seg tilsammen kroner 13 933,10 for mye i refusjon for skyssgodtgjørelse.

Handlingene medførte tilsvarende tap eller fare for tap for Stortinget.

Påstand om erstatning til Stortinget forbeholdes nedlagt

Det er statsadvokat Monica Krag Pettersen ved Oslo statsadvokatembeter (OST) som har beordret tiltalen.