- Bompenger er en ekstra skatt som rammer de som har minst. Samtidig rammer den så tilfeldig. Det er helt feil å skattlegge basert på om du bor på den ene eller den andre siden av en bomstasjon, hvor du jobber, og hva du bedriver av fritidsaktiviteter, sier Frode Myrhol. Han er leder og grunnlegger av Folkeakjsonen NEI til mer bompenger (FNB), og var partiets første ordførerkandidat.

Valgforsker Bernt Aardal konstaterer at bompengedebatten nå sprer seg politisk og at FNB kan få plasser i flere kommunestyrer i Norge.

Fra lokalt til nasjonalt

Ved kommunevalget i 2015 stilte FNB med liste i Stavanger kommune. Irritasjonen over alle bomstasjonene på Nord-Jæren gjorde at folkeaksjonen fikk tre av 67 plasser i Stavanger bystyre.

Siden da har protestene mot bompenger spredt seg til en rekke norske kommuner og fylker. I Bergen viste en måling før påske at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har 16,9 prosent oppslutning.

I Oslo regner partiet med en lignende opptur når Oslo kommune aktiverer til sammen 82 bomstasjoner fra 1. juni. Primus motor for bompengemostanden i Oslo, Cecilie Lyngby har over 45.000 medlemmer på FB-siden «JA til miljø, NEI til økte bompenger!».

NA+: Her kommer bommene i Oslo: Zoom inn på kartet og sjekk din gate

Her stiller partiet lister

I tillegg til Stavanger, Oslo og Bergen, stiller protestpartiet i: Sandnes, Skien, Porsgrunn, Askøy, Sola, Klepp, Alver og Øygarden.

Se oversikten her:

I fylkestingsvalget stiller partiet lister i Rogaland, Vestland (gamle Hordaland og Sogn og Fjordane), Vestfold og Telemark og Viken (gamle Akershus, Østfold og Buskerud).

Listekandidat Christin Gerner-Mathisen i FNB-Viken konstaterer at bomsaken allerede er stor i Drammen-regionen der blant annet LO gjør den til parolesak 1. mai (ekstern lenke).

Hun tror at bompenger vil ha stor interesse også andre steder i Viken, blant annet rundt Oslo der mange blir påvirket av Oslopakke 3.

- Oslopakke 3 er en avtale mellom Oslo, Akershus og kommuner rundt Oslo. Det var ikke noe snakk om Bilfritt byliv i denne størrelsesorden, Oslopakke 3 eller bompenger under valget i 2015. Velgerne fikk aldri sjansen til å mene eller debattere om dette. AP gikk til valg på eienomsskatt og eldrehjem. Istedenfor har et lite parti i Oslo fått lov til å styre byens utvikling sammen med AP, sier hun.

Bymiljøpakker

FNB i Sandnes, Klepp, Sola og Stavanger kjemper alle mot bompengefiansieringen i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. 30 milliarder skal brukes til å bedre kollektivtilbudet. Bompenger blir brukt som finansiering. Samtidig tar staten en relativt større andel av regningen hvis regionen klarer å stoppe økningen i biltrafikken. Det er altså en dobbelt gulrot i bomstasjonene.

Lignende bymiljøpakker gir mer bompenger og stor motstand også andre steder i Norge.

Bergen, Askøy, Alver og Øygarden kjemper alle imot bompengene i Bymiljøpakke Bergen. Blant annet denne artikkelen i lokalavisen Askøyværingen tyder på at også lokalpartiene utenfor Bergen øker i oppslutning.

I Skien og Porsgrunn er det Bypakke Grenland som skaper engasjement. 13 bomstasjoner rundt Grenland skal finansiere veier og kollektivtransport i regionen. Planen er å utvide bompengefinansieringen.

- Målet her i Grenland er først og fremst å jobbe med å informere innbyggerne i Grenland om byvekstavtalene som snart vil bli innført av de lokale politikerne. Dette er en utvidelse av bypakken og legger til rette for enda strengere bom- og parkeringsrestriksjoner, sa lokallaget på Grenland til Nettavisen tidligere i år.

- Tenke smart

På Nord-Jæren mener protestpartiet at mye kunne vært gjort med trafikken ved å bedre kollektivtrafikken og bedre byplanlegging.

- I Stavangerområdet hadde vi en økning i kollektivtrafikken før bypakken ble innført. Hvis man bygger opp muligheten til å reise kollektivt, så tror jeg folk reiser kollektivt. Samtidig er det viktig å være smart i byplanlegging og legge arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunktene, sier Myrhol.

- Sprer seg politisk

Valgforsker Bernt Aardal sier at det foreløpig er umulig å vite hvor stor oppslutning FNB vil få, men peker likevel på flere momenter som kan gjøre at partiet vil få oppslutning.

  • Partiet er ikke et klassisk protestparti mot skatter og avgifter, men er imot skjevfordelingen av de økonomiske byrdene som bompengene gir, noe også LO nå også har varslet som parolesak 1. mai.
  • Partiet er ikke imot miljøtiltak, men tvertimot for mange klima- og miljøtiltak. Aardal tror at det vil gi en bredere appell.
  • Mens bomstasjoner tidligere ble satt opp i en begrenset periode for å finansiere en veistrekning, blir bomstasjonene nå mer permanenten og skal finansiere både kollektivtrafikk og redusere biltrafikk. - Det er ikke lenger bare et 10-årsperspektiv på bomstasjonene, sier han.


- Hvor stor oppslutning vil partiet få ved valget?

- Det er helt umulig å vite, men det kan skape bruduljer for andre partier, og det skal ikke så mye til før det kommer inn i kommunestyrene og da kan det bli et element de neste fire årene, og noen lister overlever også lenger, sier Aardal.

Aardal sier at det også tidligere har vært protestlister mot bompenger. Problemet for slike protestlister, er at de etterhvert tiltrekker seg personer med ulike politiske oppfatninger om andre politiske saker enn bompenger, så gjenstår det å se om FNB er mer levedyktig.