Statens vegvesen er i full gang med å montere de kommende bomstasjonene rundt Oslo. 1. juni skal det nye bompengeregimet tre i kraft. Sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 sier at takstene mest sannsynlig blir lik de som ble vedtatt i stortingsproposisjonen.

Du kan se tabellen litt lenger nede i saken. Rognlien tar et lite forbehold om at takstene kan bli prisjustert, men lite tyder på at det skal skje.

Så mye betaler du

Bor du utenfor Oslo fylke, må du betale avgift når du kjører inn i Oslo (bygrensesnittet). Denne er enveis, slik at du ikke betaler når du kjører ut av Oslo.

NA+: Her kommer bommene i Oslo: Zoom inn på kartet og sjekk din gate

Kjører du gjennom Osloringen, kan du kjøre gratis gjennom Indre Ring innen en time.

Samtidig øker rabatten fra 10 til 20 prosent for de som kjører personbil og har avtale.

Eksempel: Kjører du bensinbil i rushtrafikken fra Akershus til Oslo sentrum, må du betale 27 kroner ved Oslo-grensa og 27 kroner i sum for de to andre passeringene inn til Oslo sentrum. På vei hjem er prisen 27 kroner i Osloringen. Totalt blir det 81 kroner uten rabatt eller 64,80 kroner med rabatt.

Fjellinjen har lagt ut denne bompengekalkulatoren der du kan se hvor mye du må betale fra 1. juni.

Bygger om innfartsparkering

Ved Rosenholm, ved grensen til Oppegård kommune, blir innfartsparkeringen bygget om slik at pendlere som kjører til togstasjonen skal slippe å betale bompenger for å kjøre til stasjonen.

- Vi vil dele parkeringsplassen i to, og bygge en ekstra innkjøring, slik at det blir én innkjøring for de som kommer nordfra, og en innkjøring for de som kommer sørfra, sier Rognlien.