Nettavisen har i et par artikler satt fokus på bomstasjoner som både forsvinner de neste årene - og ikke minst som forsvinner før planlagt tid.

Les også: Se hvilke bomstasjoner som forsvinner

I kjølvannet av disse artiklene har oppfordringene vært mange til å sammenligne dette med hvor mange bomstasjoner som er opprettet de neste årene, og ikke minst hvilke som vil komme i årene fremover.

Over 60 bomprosjekter
Bare i 2010 ble det igangsatt seks nye bomstasjoner i Norge, og i hele forrige stortingsperiode ble det behandlet og godkjent oppstart av knapt 30 bomprosjekter - mens en håndfull ble bestemt videreført.

Hvis en ser bort ifra gigantprosjektet Oslopakke 3, så var dette totalt prosjekter for 30,3 milliarder kroner - hvor bilistenes andel er nesten 25,7 milliarder. I tillegg kommer innkrevingskostnader og renteutgifter.

- Bilistene skal bidra med 25.688 millioner kroner. For å gjøre det skal de totalt betale 35.925 millioner kroner, altså nesten 10 milliarder ekstra. Det er dyrt med tvunget veikjøp på avbetaling, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (FrP) til Nettavisen.

I dag er det over 60 forskjellige bompengeprosjekter og bomringer. Med en håndfull unntak så ligger alle i Sør-Norge - mens Nord-Norge til gjengjeld er utstyrt med mange ferjeforbindelser.

Du kan se oversikten over de fleste her (ekstern lenke).

Mange nye prosjekter på gang
I løpet av de fire neste årene skal 9 av disse bommene legges ned, men til gjengjeld er det i Nasjonal transportplan (NTP) for 2010-2019 lagt til grunn at en lang rekke nye veiprosjekter blir finansiert av bompenger.

NTP er en plan som er til dels vanskelig å få full oversikt over, da den primært beskriver hvilke korridorer som skal utbygges ut - mens den i mindre grad presiserer nøyaktig hva slags prosjekter som det skal satses på. Det er i utgangspunktet snakk om 63 veiprosjekter i planen, og 53 av disse skal ifølge tall fra avisen Vårt Land basere seg på bompenger.

Av disse prosjektene, er det flere som inngår i allerede eksisterende bomringer - som for eksempel ombygginger som er en del av Oslopakke 3.

Stor usikkerhet
Flere av prosjektene er heller ikke ferdig godkjent, og kan derfor risikere å aldri bli bygget. NTP er også et tiårsprosjekt som fornyes hver stortingsperiode, noe som betyr at det som er planlagt tidlig i perioden har mye større sjanse for å faktisk bli gjennomført enn det som er planlagt lenger frem i tid.

- På enkelte prosjekter er det stor usikkerhet, så vi ikke kan si at det realiseres på et spesielt tidspunkt, men da vil vi vise at vi har en offensiv politisk ambisjon om å få prosjektet realisert, sier Lahnstein, sa daværende Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein, til Teknisk Ukeblad i forbindelse med fremlegging av NTP i 2009.

Ukjent hvor mange nye bommer
For å gjøre et litt uoversiktlig tema enda mer komplisert, har Statens vegvesen åpnet for at et veiprosjekt kan få flere bommer etter hverandre. På E18 i Vestfold regner en med at bomprisen blir så høy - rundt 89 kroner - at en i stedet vurderer fem automatiske bomstasjoner på en strekning på 32 kilometer.

Les også: Foreslår fem bomstasjoner på tre mil

Dette konkrete veiprosjektet, Langangen - Dørdal, ser også ut til å sprekke betydelig i kostnadsrammene.

- Fra 2014 til 2019 ligger det inne knapt en halv milliard kroner til prosjektet, og en har sagt at en kan bompengefinansiere det med 3,5 milliarder. Da legger en opp til rundt 89 kroner per passering. Men de siste kostnadsoverslagene ligger på rundt 6,5 milliarder for hele prosjektet. Resten kan ikke hentes fra bompenger, og må finansieres med penger. Disse pengene må tas fra et sted, og kan fort føre til at en rekke andre prosjekter ikke kan påbegynnes, sier nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, til Nettavisen.

- Det er dette som er så håpløst med måten vi lager NTP på. En lager først en oversikt over veier en ønsker å lage, og så må en følge opp med årlige budsjetter, legger han til.

Hvor mange nye bomstasjoner som derfor faktisk vil dukke opp de neste årene er høyst usikkert.

Under ser du oversikten over prosjekter fra NTP 1010-2019som forutsetter bruk av bompenger - ekskludert eksisterende bomringer.

HTML EMBED
E6 Dal-Minnesund-Skaberud E39 Knutsen-Høgset
E6 Jaktøya-Tonstad E39 Nyborg-Klauvaneset
E6 Kolomoen-Lillehammer E39 Rogfast
E6 Narvik sentrum E39 Stangeland-Sandved
E6 Nidelv bru-Grilstad E39 Svegatjørn-Rådal
E6 Nordre avlastningsveg E39 Ålgård-Sandved
E6 Ringebu-Otta E134 Damåsen-Saggrenda
E6 Sluppen-Stavne E134 Haugalandspakken
E6 Svingenskogen-Åsgård E134 Haukelifjell, Røldal
E6 Vest for Alta E134 Stordalstunnelen
E6 Værnes-Kvithamar E136 Måndalstunnelen-Våge
E6 Øyer-Tretten E136 Breivika-Lerstad
E8 Sørbotn-Laukslett Rv 137 Hardangerbrua
E16 Sandvika-Wøyen Rv 150 Ulvensplitten-Sinsen
E16 Bjørum-Skaret Rv 2 Kongsvinger-Slomarka
E16 Fønhus, Bagn, Bjørgo RV 2 Slotmark-Nybakk
E16 Omlegging forbi Voss RV 23 Dagslett-Linnes-Lier
E18 Gulli-Langåker Rv 3 Løten-Grundset
E18 Langangen-Dørdal Rv 35 Jevnaker-Olimb
E18 Langåker-Bommestad Rv 4 Gran-Jaren
E18 Melleby-Momarken Rv 4 Lygna sør
E18 Tvedestrand-Arendal Rv 555 Sotrasambandet
E39 Eiganestunnelen Rv 7 Sokna-Ørgenvika
E39 Gartnerløkka-Hannevikdalen Rv 80 Røvika-Strømsnes
E39 Jekteviken-Sandvikvåg Rv 80 Vegpakke Salten 2