I tillegg blir det kollektivleiligheter der unge kan kjøpe soverom og bad.

– Vi ønsker å teste ut fremtidens boformer, sier daglig leder Olav Birkenes i Birk & Co til Estate nyheter.

Trendforsker Gunn-Helen Øye sier til NRK at hun tror denne boformen kan slå an.

- Vi ser at symbiosen mor, far og barn opphører ikke etter at man har blitt skilt. Faktisk blir den ofte sterkere og tettere fordi man må samarbeide om barna og det praktiske i livet. Det er det utbyggerne ser, sier hun.

Flere boformer

Den tidligere økonomisjefen i Solon Eiendom har fått med seg Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad i prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo.

Sammen med Link Arkitektur har Birk & Co hatt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

På bakgrunn av innspillene fra PBE, er bebyggelsen nå redusert fra fem til fire blokker for å få mer luft mellom husene og bedre lys i leilighetene.

Av referatet fra oppstartsmøtet fremgår det også at etaten er opptatt av at planforslaget «får nok fleksibilitet til å kunne ha skilsmisseleiligheter og kollektive boformer». Birk & Co vurderer også å øke antall parkeringsplasser i prosjektet noe, etter innspill fra naboer i området.

To hjem - en seng

Birkenes forteller at skilsmisseleilighetene består av én leilighet til mor og én til far, der barnas soverom med tilhørende gang, baderom og bod plasseres midt mellom disse to leilighetene.

Les også: – Ett av de aller råeste boligprosjektene i Norge

På denne måten kan barna sove i samme seng og ha ett sett med klær og sko uansett hvem de bor hos.

Fra gangen ved barnas soverom er det en dør i hver ende. Den ene leder inn til mor og den andre til far. Dørene inn til mor og far kan da låses og åpnes etter avtale, typisk at de har én uke hver sammen med barna.

– Dette fordrer selvsagt at foreldrene har kranglet ferdig, og er innstilt på å bo i nærheten av hverandre, sier Birkenes til Estate.

Trendforsker Øye ser de klare fordelene for barna som slipper å bo i bag, men øyner en utfordring hvis det kommer en ny kjæreste inn på en av sidene.

Flere boformer

I utgangspunktet ser har for seg at ca. 5 av de totalt 130 boenhetene blir skilsmisseleiligheter. Samtidig er antallet relativt enkelt å skalere.

Les: En gruppe er mindre lykkelige enn resten av samfunnet - du finner dem i kommentarfeltet

– Vi må først se hvordan dette blir mottatt, sier han.

Mens mange unge har bodd i kollektiv på leiebasis, ønsker Birk & Co nå å teste ut denne modellen på eierbasis. Ideen er at unge i etableringsfasen kjøper sitt eget soverom og bad i et kollektiv, og så deler de kjøkken og stue.

Det legges opp til tre soverom med bad i hvert kollektiv. Hvis en person flytter ut, har de to som bor igjen forkjøpsrett.

Les: Slik koster samlivsbrudd deg 700.000 kroner

– Dette er en modell som gir unge personer i etableringsfasen muligheten for å komme inn i boligmarkedet, sier Birkenes. Samtidig kan det være et godt alternativ for pendlere.

I tankegangen med delingsøkonomi skal de også tilby et fellesområde for hele sameiet, hvor det avsettes et fellesrom som kan benyttes til hjemmekontor på dagtid og man kan arrangere bursdager, spill-kveld osv. på ettermiddag og kveldstid.

Gjesterom

Det blir også flere gjesterom, som beboerne kan leie når de får besøk.

– Dette blir et fantastisk byøkologisk prosjekt, der vi har store miljøambisjoner. Blant annet skal byggene oppføres i massivtre, samtidig som det blir hageparseller hvor beboerne kan dyrke sine egne grønnsaker. Birk & Co forsøker dessuten å få til et solcelledrevet el-bilkollektiv for sameiet, men vil samtidig legge til rette for å gjøre det attraktivt å velge sykkel eller kollektivtrafikk som foretrukken reisemåte.

Les: Norsk milliardær inngikk hemmelig avtale med eks-kona

Det blir også en stor lekepark med hinderløype og terrengsklie, sier Birkenes, som understreker at det er et langt løp før prosjektet kan realiseres.

– Vi trenger drahjelp fra både lokalpolitikere og byråkrater for å løfte frem dette fyrtårnprosjektet. Da må folk tørre å tenke litt nytt, og man må tørre å bygge miljøvennlig i høyden på en eiendom som tåler det, sier han.

Les: Studie: Skilsmissebarn med delt bosted har det best