Her kommer Oslos nye bomstasjoner

Se video av de 56 nye bomstasjonene:

I 2019 blir det langt dyrere og kjøre i Oslo. Da kommer 56 nye bomstasjoner.

11.10.17 13:48

Våren 2019 får Oslo en ny indre bomring, og nå foreligger et forslag om hvor de nye bompasseringene skal plasseres.

Forslaget til hvor de 56 nye bompasseringene i Ring 2 skal plasseres, kan du se på Oslo kommunes eget kartforslag her.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Oslo-bilistene slipper ikke 20 nye år med bompenger

Oslo kommune gjør i disse dager mye for å begrense biltrafikken i Oslo. 1. oktober ble bomavgiften økt kraftig i rushtiden.

Les egen sak: Nå blir det mye dyrere å kjøre bil i Oslo

Øker inntekten med 60 prosent

Den nye bomringen skal gjøre at også beboere i indre Oslo skal betale for å kjøre. Pengene skal finansiere nye veier og kollektivtilbud i Oslopakke 3.

Samtidig som den nye bomringen blir satt opp, vil både indre og ytre bomring gjøres toveis. Det betyr at du må betale både når du kjører inn og ut av Oslo sentrum.

Det er også planlagt en ekstra bomstasjon ved fylkesgrensen, slik at biler må betale bompenger for å kjøre over grensen til Oslo.

Les også: Oslo-byrådets budsjettforslag: Tidobling av beboerparkering og flere ladestasjoner

I dokumentetet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer» står det at inntekten fra bompenger vil øke med 60 prosent med innføring av ny bomring.

Nå foreligger et forslag om hvor disse skal ligge.

FORSLAG TIL BOMPASSERINGER: De grønne prikkene viser hvor Oslo kommune foreslår å plassere de tilsammen 56 nye bomstasjonene. De blå prikkene viser dagens bompasseringer. Et par av stasjonene er ikke med i dette bildet. Du kan se fullstendig bilde her. Klikk også for større bilde. Foto: (Oslo kommune)

Den nye indre bomringen kommer i tillegg til den eksisterende bomringen. Bilister i indre Oslo vil måtte betale bompenger for kjøring i byen. Bilister som kjører tur/retur Oslo sentrum fra randsonen av Oslo, vil dermed kjøre gjennom to bomstasjoner. Bilister fra omkringliggende kommuner vil passere en tredje bomstasjon på vei inn i Oslo, står det i dette informasjonsdokumentet om Oslopakke 3 og de nye bomringene.

Les også: Oslopakke 3: Her er de 25 punktene til løsning fra Akershus

Tetter alle smutthull

Den nye bomringen vil måtte bestå av svært mange passeringer, for å stoppe sniking.

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.» står det i rapporten som er gjengitt av Vårt Oslo.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.