NEW YORK (Nettavisen): Helseminister Bent Høie er en del av den norsk delegasjonen som for øyeblikket befinner seg i New York for å delta i FNs høynivåuke.

Høie har en travel uke og startet sitt offisielle program på søndag, da han deltok i Walk The Talk, et 6,5 kilometer langt løp i Central Park i regi av Verdens Helseorganisasjon.

Central park er en enorm park midt på Manhattan, den er på 3,41 kvadratkilometer og har en lengde på 4 km og en bredde på 0,8 km. I tillegg til å være et ekstremt populært friluftsområde, skiller den seg også ut ved at det inne i denne parken er totalforbud mot røyking.

Om man røyker inne i denne parken risikerer man en bot på 50 dollar, eller drøyt 450 kroner. Slik har det vært siden loven ble innført i 2011 av daværende borgermester Michael Bloomberg.

Helseministeren, som også var og løp i parken lørdag morgen fordi han våknet til på grunn av jetlag, sier han ikke ser for seg et lignende forbud i Norge.

- Dette er noe New York har vedtatt, og jeg mener at vi har en streng tobakkslovgivning i Norge knyttet til passiv røyking blant annet på restauranter og slik. Så dette har ikke vært noe aktuelt for vår regjering å innføre. Men vi jobber med en ny satsing på dette området, men det må min kollega Sylvi Listhaug svare for. Det er hun som har ansvaret for det, sier helseministeren til Nettavisen.

Røykfrie parker er ikke spesielt bare for New York, og byer i USA innfører jevnlig forbud mot røyking i parker. Senest i forrige uke ble det forbudt å røyke i offentlige parker i Lewiston, Idaho.

Her får man 100 dollar i bot om man røyker i offentlige parker, og boten øker med ytterligere 100 dollar for hver gang man blir tatt for å røyke offentlig.

Den strengeste røykeloven i USA, har man i Calabasas i California. Her er det ulovlig å røyke ethvert sted en ikke-røyker kan oppholde seg, det være seg parker, fortau eller leilighetskomplekser. Om man bryter forbudet, risikerer man en bot på 250 dollar, eller nærmere 2300 kroner.

- Det som er viktig, er å hjelpe dem som røyker i Norge, og det er nå veldig få som røyker i Norge. Det beste vi kan gjøre nå, er å hjelpe disse å slutte og røyke, men helst med positive virkemidler.

- Norge er at av de landene i verden som bruker noen av disse andre virkemidlene - jeg innført standardiserte tobakkspakker nettopp for å forhindrer rekruttering. Det de som nå røyker trenger mest er hjelp for å slutte å røyke, sier Høie til Nettavisen.

Vil innføre salg av e-sigaretter Norge

I USA pågår det også nå en massiv debatt rundt bruken av e-sigaretter og såkalt vaping, eller damping. Ifølge amerikanske helsemyndigheter har rundt 530 personer blitt diagnostisert med alvorlige lungeproblemer etter å ha brukt e-sigaretter, og åtte har mistet livet.

I Norge kjenner man ikke til noe om det har vært lignende sykdom reaksjoner eller dødsfall.

Helseminister Bent Høie sier at Norge i løpet av året vil innføre lovlig salg av e-sigaretter i Norge i samarbeid med EU.

- For de som røyker er det å gå over på e-sigaretter et mye bedre alternativ, men det er verd å følge med på om e-sigaretter blir en rekrutteringsarena for røykere, for da har du den motsatte effekten.

- Det vi ser nå i USA, oppfatter jeg som noen e-sigaretter som knyttes til e-vitaminer og noen andre stoffer. Men jeg kommer til, mens jeg er her borte, til å ha møter med Bloomberg foundation som har jobbet mye med denne problemstillingen for å få siste kunnskapen fra dem på dette områder, sier Høie til Nettavisen.

- Du er ikke redd for at vi skal få den samme situasjonen i Norge som vi ser her i USA?

- Vi er nødt til å følge med. Men i Norge vil jo e-sigaretter bli produsert for å være et hjelpemiddel for de som røyker til å gå over på et mindre skadelig alternativ. Mange har jo gjort det allerede, men vi har ikke hatt noen vanlig ordentlig kanal for å få kjøpt trygge virkestoffer i Norge og det er et dilemma for oss i dag at de som bruker e-sigaretter kjøper virkestoffet i utlandet og på internett.

- Men når vi får et lovlig salg i Norge, så får vi en helt annen kontroll med det som blir solgt av innhold - og det er jo litt av utfordringen her i USA, sier helseminister Bent Høie til Nettavisen.