STORTINGET (Nettavisen): Da ungdomspartiene tirsdag formiddag la fram sitt klimaforlik på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall, var det bare ett parti som manglet.

Alle var der unntatt ungdomspartiet til Fremskrittspartiet, FpU.

- Man er også uenige innad blant ungdomspartiene. Så FpU greide vi ikke å få med denne gangen, sier leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, til Nettavisen.

Ungdomspartienes hovedmål er at Norge skal redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2020. Blant annet vil de ha et påpud om at alle nye felt på norsk sokkel skal elektrifisers, og en økt satsing på jernbanen.

Se alle punktene i klimaforliket (ekstern lenke)

Ønsket ikke delta
FpU fikk invitasjon til å delta på forhandlingene, men ønsket ikke å delta. De er rett og slett uenige i tiltakene og målsettingene for klimakutt.

- Det må vi bare respektere, og så kommer vi til å fortsette samarbeidet med dem på enkeltsakene hvor vi er enige, sier Lundberg.

Hun påpeker samtidig at det er en bred enighet mellom de andre ungdomspartiene.

- Det en veldig bred enighet, og man har altså ungdomspartier fra Rød ungdom til Unge Høyre som er med på dette klimaforliket, så det synes jeg vi skal være glad for, sier Lundberg.

Hun skryter av klimaforliket, som hun mener inneholder mange gode tiltak.

- Jeg synes det viktigste er at man legger opp til at Norge må øke sine ambisjoner. Man må kutte mer i klimagassutslipp, og også at det skal skje i hver eneste sektor. Så man legger her opp til at det skal skje ganske mye innenfor oljenæringen, og det er veldig bra. Det håper jeg regjeringen nå tar til seg, sier hun.

- Det vil være pinlig for FpU
Men at FpU velger å holde seg utenfor, faller ikke i god jord hos alle de andre ungdomspartiene. Leder av Rød Ungdom, Iver Aastebøl, kaller det pinlig.

- Det er ikke noe problem å få flertall for en veldig mye bedre klimapolitikk med den bredden som finnes i dag. Så om de har lyst til å stille seg selv på sidelinja så må de gjerne få gjøre det. Men så vil det være pinlig for dem da i framtida at de ikke tok ansvar når det var som viktigst, sier Aastebøl.

Han er likevel ikke overrasket over FpUs fravær.

- Det er ikke noen hemmelighet at Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom ikke er opptatt av klimapolitikk. Det viser de her. Det er ikke noen overraskelse at de ikke er med, men det er heller ikke i veien for at Stortinget kan vedta en veldig bra klimamelding, sier Aastebøl.

- Ikke veldig overraskende
AUF-leder Eskil Pedersen sier han ikke er så opptatt av at FpU ikke vil være med på klimaforliket.

- Det er jeg ikke opptatt av. Jeg er opptatt av at alle de andre er med, fra ytterste venstre til høyre. Så synes jeg det i seg selv er det viktigste. Det forteller noe om at det går an å komme sammen og bli enige, og også ha store ambisjoner, sier Pedersen til Nettavisen.

Han viser også til at Frp står utenfor klimaforliket i Stortinget.

- Så veldig overraskende er det ikke. Jeg synes det er mest overraskende at vi har klart og blitt enige så bredt om en så ambisiøs miljøpolitikk, sier AUF-lederen.

- Hva er det som er bra med klimaforliket deres?

- Det er bra at vi står enige så tverrpolitisk, og at vi er enige om at ambisjonene må økes og ikke nedjusteres, sier Pedersen.

Han sier det er mange gode, og konkrete tiltak i ungdomspartienes klimaforlik.

- Det er masse konkrete og bra tiltak i forhold til krav til petroleumssektoren, som er en stor utslippskilde, kollektivtrafikk og andre ting som er viktig. Men det at vi er blitt enig er viktig i seg selv, sier Pedersen.

FpU: - Totalt urealistisk
FpU-leder Ove Vanebo forklarer hvorfor de ikke kan være med på klimaforliket:

- Det er flere grunner til det. Den viktigste grunnen er at det totalt urealistisk å gjennomføre målsettingen. De vil kutte 40 prosent av klimautslippene innen 2020, og når vi vet at det har gått 15 år siden Kyoto-avtalen, og utslippene har økt, kan man ikke forvente at utslippene skal reduseres så mye, sier Vanebo til Nettavisen.

Vanebo karakteriserer også en del av forslagene som symbolske.

- Det er veldig mye symbolforslag her. De snakker for eksempel om at det skal være ekstra avgifter på parkeringsplasser - og elektrisering av norsk sektor. Det har vært utredet gang på gang av norske myndigheter, og konklusjonene har vært at det er en dårlig idé, sier han.

Han mener også det er mye de andre ungdomspartiene har latt være å ta med.

- Jeg synes det er veldig mye man ikke har turt å ta med som man burde tatt med. For eksempel vannkraftutbygging, som kanskje er det mest miljøvennlige. Da har man ikke tatt med det fordi flere er mot vannkraftutbygging. De er mer opptatt av skogvern enn å få ren energi, sier Vanebo, som oppsummerer det hele slik:

- Hvis man oppsummerer alt dette så blir det et veldig dårlig forlik, fordi det ikke kommer til å bli gjennomført, og da er det for oss meningsløst å gjøre de tiltakene, sier han.

- Mer pinlig for de andre
Vanebo har følgende kommentar til uttalelsenes fra Rød Ungdoms leder, om at det er pinlig for FpU å stå utenfor.

- Jeg synes det er mer pinlig at alle partiene som er ute med varselsklokken ikke har gjort noe med det. Uansett hvilken regjering vi har hatt har jo klimautslippene økt, sier han.

Ungdomspartienes klimaforlik ble etter pressekonferansen overlevert til miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Til våren skal regjeringen legge fram sin nye klimamelding, og etter behandlingen av meldingen mener ungdomspartiene at også moderpartiene må bli enige om et nytt klimaforlik.