*Nettavisen* Nyheter.

Her sier Faremo nei til blålys

Grete Faremo Tollverket Tollsaken Blålys Foto: Heiko Junge (Nettavisen/Scanpix)

Norsk tollvesen kan glemme blålys på taket så lenge Arbeiderpartiet sitter ved makten.

05.05.11 18:21

Frps forslag om å sette blålys på taket av norske tollbiler ble sablet ned i Stortingets justiskomité og trolig blir resultatet det samme når saken skal behandles i Stortinget i juni. Mye tyder på at utredningen som Toll- og avgiftsdirektoratet snart leverer til Finansdepartementet heller ikke kommer til å ende med blålys eller utrykningsmuligheter for norsk tollvesen.

I et brev som konstituert justisminister Grete Faremo sendte til Justiskomiteen i forbindelse med behandlingen av forslaget, skriver justisministeren i klare ordelag hva hun mener om blålys.

Blålys og muligheten til å kjøre utrykning er et ønske som norske tollere har hatt i mange år. I dag blir tollerne tatt for å være landeveisrøvere når de skal forsøke å stoppe bilister for kontroll ved norske grenseoverganger. Årsaken er deres primitive varslingsmidler. I tillegg tvinges tollerne til å bryte trafikkreglene hvis de skal forfølge smuglere slik at de ikke forsvinner inn i Norge før politiet har klart å rykke ut og stoppe dem.

Les: – De tror vi er landeveisrøvere
Les også: Stikker du av, kan de ikke følge etter deg

Frp har tidligere lagt fram et forslag om å gi tollvesenet blålys og utrykningsmuligheter. Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) sier til Nettavisen at det er tragisk at ikke tollerne for lengst har fått arbeidsverktøyet de trenger.

- De (regjeringen red.anm.) kjenner bakgrunnen for dette ønsket fra Tollvesenet, og de trenger ikke engang å fremme et forslag for Stortinget. Det er bare en forskriftsendring som må gjøres. Det er tragisk at det tar så lang tid når vi vet at Tollvesenet har et stort behov for dette, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) til Nettavisen.

Les egen sak: – Det er ikke så j... vanskelig

Høyre stemte heller ikke for Frps forslag, men partiet etterlyser langt bedre verktøy for tollerne, og en god realitetsbehandling av spørsmålet om blant annet blålys. Det gjør de i forbindelse med Frps forslag, og det gjorde også partiet i 2006 – uten at det har skjedd ennå.

Les egen sak: – Jeg blir deprimert

- Jeg er imot
Men den rødgrønne regjeringen er ikke for blålys på taket.

«Jeg er imot å utvide adgangen til bruk av utrykningskjøretøyer med bruk av "blålys". Allerede i dag er det slik at også politiet er pålagt strenge restriksjoner i bruk av utrykningskjøretøyer, blant annet på grunn av faren for ulykker. Det vil også skape uryddige situasjoner at det ble etablert to "konkurrerende" etater som kunne foreta utrykning under samme hendelse, idet jeg antar at utrykning først vil være aktuelt ved mistanke om alvorlige straffbare handlinger. Her bør tolletaten – som i dag – varsle politiet.» skriver Faremo.

I brevet avviser Faremo også alle de andre forslagene fra Frp. Du kan lese Frps forslag her og svarbrevet her.

- I dag har vi blålys på politibiler, ambulanser og brannvesen. Vi mener det blir uklart hvis ytterligere en etat skal ha blålys, sier stortingsrepresentant Thor Lillehovde i Stortingets justiskomité. Han kjenner ikke igjen det utrykte behovet for blålys som Nettavisen har formidlet fra tollernes fagforening. Han sier at justiskomiteen ikke hørte noen ting om blålys da de besøkte tollere i oktober 2010.

- Det var ikke et tema
- Vi var på Magnor (grenseovergangen på riksvei 2 i Hedmark red.anm.) og hadde et møte med tollerne der. De tok ikke opp behovet for blålys. Min opplevelse var at dette ikke var noe tema, sier Lillehovde.

Lillehovde påpeker også at det krever omfattende utdanning å kjøre utrykningskjøretøy. Hvis tollvesenet skulle hatt denne muligheten ville det også påført Tollvesenet ekstra kostnader med opplæring.

- Jeg var brannmann en gang i tiden og vet at det stilles strenge krav til de som kjører utrykningskjøretøy. Man må ha omfattende opplæring for å være blålyssjåfør, sier Lillehovde.

Sterk motstand
Arbeiderpartiets argumentasjon er den samme som Politidirektoratet brukte da saken ble tatt opp i Stortinget i 2006. Da var det finansminister Kristin Halvorsen som videreformidlet de kritiske synspunkter.

«Justisdepartementet har i sine retningslinjer angitt en restriktiv praksis til bruk av blålys i politiet. Utrykning med blålys kan bare foretas når det er nødvendig for å komme raskt fram for å redde liv, begrense skade på personer/betydelige materielle verdier eller når det er strengt nødvendig for å sikre viktige bevis. Det framgår også av sakens dokumenter at Politidirektoratet er av den oppfatning at en eventuell utrykningsstatus på toll- og avgiftsetatens kjøretøy faktisk ikke løser det problemet som beskrives mht. å gjennomføre stoppkontroller. Først og fremst gjelder dette fordi blinkende blått lys i hovedsak skal brukes til å skaffe fri vei for utrykningskjøretøy. En fysisk stoppoperasjon overfor en flyktende, mistenkelig bil kan ofte kreve andre typer tiltak. I korrespondansen med Politidirektoratet vises det blant annet til at det kan være andre årsaker enn smugling og ulovlig innførsel av varer som gjør at noen unndrar seg tollkontroll. Det kan dreie seg om farlige kriminelle hvor en eventuell forfølgelse og stans bør ivaretas av politiet.» svarte Halvorsen. Du kan lese hele uttalelsen her.

- Vi håndterer farlige kriminelle hver dag
Leder John Søberg i Øst-Norge tollerforening har liten forståelse for argumentasjonen, og påpeker at det aldri skal være noen konkurranse mellom politi og tollvesen:

- Vi håndterer farlige kriminelle hver dag. Om vi stopper dem på grønn sone eller om vi stopper dem fra en bil er knekkende likegyldig. Tollvesenet gjør store narkotikabeslag hver eneste dag. Å omgås yrkeskriminelle er vår rolle, sier Søberg og legger til:

- Det betyr ikke at vi ønsker å drive utlegg av spikermatter og arrestasjoner av kriminelle. Vi skal heller ikke bevæpne oss eller drive slik politivirksomhet. 99 prosent av bilistene ville stoppet hvis de så blålys bak seg. Den siste prosenten må vi ha muligheten til å forfølge for å ha kontroll på dem og sørge for at de ikke gjemmer narkotika før politiet ankommer, sier Søberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag