Se videointervju om sykkelplanene:

ST. HANSHAUGEN (Nettavisen): Bymiljøetaten i Oslo foreslår en skikkelig gateopprustning i Ullevålsveien midt i Oslo sentrum. Der vil de bygge nye, opphøyde sykkelfelt, bredere fortau og samtidig fjerne all gateparkering.

Disse planene får Fremskrittspartiet til å reagere kraftig.

– Det henger ikke på greip. Her har vi et helt fungerende sykkelfelt med parkeringsplasser ved siden av, så hvorfor ødelegge noe som fungerer bra i dag? undrer bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (FrP).

Nettavisen møter Wilhelmsen i den trafikkerte gata som snirkler seg forbi St. Hanshaugen-parken, der totalt 100 parkeringsplasser kan bli fjernet. Hun er ikke alene om å reagere, for naboprotestene er også mange.

Les også: Her vil folk ha sykkelvei. MDG stemte imot: – Ligger åpenbart feil sted i byen

– Folk er fortvilet

– Om lag 100 parkeringsplasser skal fjernes. Hvorfor er det så ille?

– Det er ille fordi her bor det mange mennesker, og de har allerede alt for få parkeringsplasser. Det har også kommet veldig mange klager på denne reguleringsplanen, nettopp fordi folk er fortvilet over at man fjerner parkeringsplassene deres som de har veldig stort behov for, sier hun.

På hver side av gaten er det allerede oppmerkede sykkelfelt. I tiden intervjuet pågår passerer syklister forbi, i tillegg til mange biler.

– Dette gjør livet surt for de som mister parkeringsplassene sine. Barnefamilier forteller at de nå kjører rundt for å finne parkeringsplasser, og det er ikke miljøvennlig. Og så blir det fjernet enda flere plasser. Det vi da kan risikere er at de flytter ut av Oslo - og det ønsker jo ingen, sier Wilhelmsen.

Les MDG-byråd Lan Marie Bergs svar på kritikken lenger ned.

Les også: Her vil folk ha sykkelvei. MDG stemte imot: – Ligger åpenbart feil sted i byen

– Bør lytte til folk

De nye, opphøyde sykkelfeltene skal etter planen bygges mellom Collets gate og Akersgata i Ullevålsveien. Dette er en strekning på cirka 1,1 kilometer. Om reguleringsplanen blir vedtatt av Oslo bystyre senere i juni, kan byggingen starte i 2023.

– Det er ikke bare at 100 parkeringsplasser skal bli borte, men de skal ha gravearbeider i lang tid. I tillegg blir handikapplassene borte, og må vike for spreke syklister som allerede har et tilbud i dag. Det henger ikke på greip, mener FrP-politikeren.

– Men er det ikke bra at det tilrettelegges for syklister, og at det blir en mer trafikksikker gate?

– Det er bra at det tilrettelegges for syklister, men det er allerede bra tilrettelagt her. Det er også det du hører fra alle i nærmiljøet som protesterer, og som sier at sykkelveien fungerer helt flott i dag. De vet best hvor skoen trykker, sier Wilhelmsen.

Les også: Raser mot MDGs sykkelplaner: – Jeg skal lenke meg fast

– Så hva vil dere heller bruke pengene på?

– Det å bygge nødvendige sykkelveier, det støtter vi også, men her har du allerede en sykkelvei. Det er mye annet vi kunne brukt pengene på, for eksempel gjort fortauene sikrere, slik at funksjonshemmede og alle kunne beveget seg lettere, sier Wilhelmsen, som nå håper at bystyrepartiene stemmer nei til planene, slik at de blir lagt bort.

Les også: Raser mot MDG-byråden etter trefelling: - Sykkelveier trumfer tydeligvis alt

Nabo: – Ingen behov

I høringsuttalelsene til reguleringsplanen fra Plan- og bygningsetaten, kommer det fram at mange beboere i området er kritiske til planene.

«Fjerning av parkeringsplasser er unødvendig og gir dårligere tilgang til butikker og beboer parkering. Er sterkt i mot reguleringen. Ingen behov for flere sykkelfelt da det er allerede god plass for syklister og fotgjengere. Dette er en helt unødvendig regulering og utgift for kommunen. Pengene kunne vært brukt på eldreomsorg og sykehjem», skriver en av naboene.

Mens andre igjen er for sykkelfeltene, men mot fjerning av parkeringsplasser:

«Veldig spennende med blant annet nye sykkelfelt og bussholdeplasser, men dere kan ikke endre på dagens parkeringsplasser. Det har allerede blitt færre, og vi sliter mer og mer med å finne parkering, spesielt når vi kommer sent hjem en kveld. Vi kjører el-bil, løper og sykler nesten hver dag, men er avhengig av bil», skriver en familie.

Les også: Volkswagen blander seg inn i valgkampen: – De rødgrønne kan bli en bremsekloss

Her er utdrag fra noen av de andre høringsuttalelsene:

«Det er greit at dere lager bedre sykkelvei, men ikke gjør det verre en det allerede er å kjøre bil. En ting som dere kan fikse er det å få syklister til å kjøre ett annet sted en der bilene kjører, slik at jeg slipper å sitte med følelsen av å dra med meg en syklist i neste sving».

«Etter å ha lest igjennom planene for oppgradering av Ullevålsveien, synes jeg det ligger mye bra i forslaget med senket fartsgrense, nye byrom, mm. Fra en beboers perspektiv vil dessverre de positive endringene totalt torpederes og få null verdi ved at man har tenkt å fjerne våre muligheter for å parkere i gaten, slik vi kan i dag».

«Vi stiller oss undrende til dette forslaget og håper det blir forkastet. Hvem er det som har fremmet forslaget? Det er ikke lenge siden Ullevålsveien ble oppgradert. Vi er en familie der alle sykler. De voksne hele året . Vi opplever at veien og sykkelstien fungerer meget godt».

Berg: - Forstår at folk reagerer

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), sier forsvarer imidlertid fjerningen av parkeringsplasser.

– Jeg forstår at folk reagerer når det fjernes parkeringsplasser i nærmiljøet, men mange steder er det helt nødvendig for å kunne etablere trygge sykkelveier. Da må vi politikere prioritere mellom bil og sykkel, og her har vi valgt å prioritere en tryggere sykkelvei som veldig mange vil nyte godt av, sier Berg til Nettavisen.

Byråden viser til at det er behov for å gjøre noe med dagens sykkelfelt i gata.

– Dagens sykkeltilrettelegging i Ullevålsveien er av eldre standard, med smale sykkelfelt. I forslaget legges det opp til sammenhengende sykkeltilrettelegging langs hele strekningen. Det blir opphøyde sykkelfelt, bredere fortau og oppgradering av bussholdeplassene. Dette vil gjøre det tryggere og bedre for både fotgjengere og syklister, påpeker hun, og samtidig sparker tilbake mot Frp:

– Kritikken fra Frp illustrer godt hvorfor det nesten ikke ble bygget noe sykkelvei da de borgerlige hadde ansvaret.

Berg opplyser også at det skal etableres nye HC-plasser i sidegatene til Ullevålsveien før eksisterende plasser fjernes.

– Tilfredsstiller ikke krav

Bymiljøetaten, som vil stå for oppgraderingen av Ullevålsveien, understreker også at det er nødvendig å gjøre noe med veien.

«Ullevålsveien er en viktig del av Oslos eksisterende sykkelveinett. Det er mye både bil- og sykkeltrafikk på strekningen, som også er en sentral kollektivtrasé. Kjørefelt og sykkelfelt i Ullevålsveien er for smale i henhold til dagens standarder. På store deler av strekningen er sykkelfeltene dessuten plassert mellom langsgående gateparkering og kjørebane uten nødvendig avstand til parkerte bilers dørsone. Løsningen tilfredsstiller derfor ikke dagens krav til sykkeltilrettelegging og trafikksikkerhet», skriver Bymiljøetaten på sine nettsider.

I 2021 har byrådet i Oslo budsjettert med å bruke totalt 361 millioner kroner på sykkelveier, med mange nye prosjekter som Nettavisen tidligere har omtalt.

Les også: Oslo kommune strammer inn for elsparkesykler