Gå til sidens hovedinnhold

Her skal det lages sykkelvei: - 33 eldre blir stengt inne

De eldre beboerne må gå gjennom et sykehjem for å komme seg ut til stedet der de kan hentes med bil.

På Grefsen i Oslo skaper planene om et nytt, opphøyet sykkelfelt sterke reaksjoner. Beboerne i 33 seniorboliger i Grefsenveien vil nemlig miste muligheten til å bruke egen hovedinngang når de skal transporteres, og må ta seg fram gjennom sykehjemmet Grefsenhjemmet for å komme seg ut.

Flere av de eldre beboerne sitter dessuten i rullestol, og er avhengig av en enkel adkomst til leilighetene sine. Saken får Høyre lokalt i bydelen til å rase.

- 33 mennesker vil bli sperret inne. Det vil gjøre det særdeles vanskelig for de som bor der, sier bydelspolitiker i bydel Nordre Aker, Stig Eide Sivertsen (H), til Nettavisen.

Les også: Kommunens sykkeltrasé stripper gata for parkering: - Vi kunne ikke tro det var sant

- Ikke et godt alternativ

Etter henvendelser fra beboerne har Bymiljøetaten i Oslo avvist muligheten for å tilpasse for henting og levering med bil utenfor hovedinngangen i Grefsenveien 78d, med henvisning til trafikksikkerhet for syklister og gående som passerer.


Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i bydel Nordre Aker, forslår heller at beboerne i Grefsen senior boligsameie skal ta seg gjennom Grefsenhjemmet, som ligger under seniorboligene, for å komme seg ut til Ogmunds vei ved siden av sykehjemmet. Der skal biler kunne stanse for å plukke beboerne opp.

- Du kan ikke pålegge sykehjemmet at de skal akseptere trafikk gjennom sykehjemmet for å komme fram til egen leilighet. Så det alternativet er ikke et godt alternativ. Det må også være mulig å stoppe og kunne hente eldre mennesker utenfor deres egen inngangsdør, mener Sivertsen.

Han forteller at beboerne må ta seg gjennom tre dører, og må passere en sansehage for demente som ligger inne i et atrium i sykehjemmet, for å komme seg til den utgang.

- Eldre før opphøyd gangfelt

Planene ble behandlet i et møte i Miljø, plan og samferdselskomiteen i Nordre Aker mandag, og der stemte Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne for bydelsdirektørens forslag. Mens Høyre og Venstre stemte mot.

Nå ber Sivertsen om at det blir funnet en bedre løsning, slik at beboerne kan fortsette å bruke Grefsenveien som sin hovedinngang.

- De må finne en løsning som gjør at de 33 eldre beboerne kan komme ut av sin egen bolig, og at de kan bruke sin normale inngang og utgang. Det er helt utilfredsstillende å gå gjennom et sykehjem, i tillegg til at det er ekstremt upraktisk, sier han, og påpeker:

- Det er en avveining mellom sykkelsti og eldre beboere, og da synes jeg for en gangs skyld at eldre beboere kan komme før et opphøyd gangfelt. Det er sykkelfelt der allerede som fungerer bra.

Bydelspolitikeren viser også til at Grefsenveien akkurat er oppgradert for mye penger.

- Veien har vært stengt i 18 måneder. Det blir litt rart å først bruke masse penger på å fikse en vei, og med en gang den er ferdig begynne å bryte den opp igjen. Men det er ikke hovedpoenget, det er at det bor en del mennesker her som vil få en ekstremt vanskelig adkomst hvis du gjør dette, sier Sivertsen.

Les også: Fabian Stang mener trikken bør skrotes: - Jeg tror folk ville fått sjokk

Sykehjemmet: - Ikke aktuelt

Styreleder Magne Roland i Grefsenhjemmet, som har om lag 100 pleiepasienter, er også sterkt imot planene.

- Kommunen ber oss om å tillate at folk fra en annen boenhet skal kunne trafikkere gjennom våre områder, altså å gå over naboens eiendom, sier Roland til Nettavisen, før han vektlegger:

- Sett fra vårt ståsted så er det ikke aktuelt å åpne våre arealer for ferdsel for folk utenfra, fordi det vil berøre driften av sykehjemmet og sikkerheten for våre pasienter.

Tirsdag kveld ble saken behandlet som en hastesak på et styremøte i den private Stiftelsen Grefsenhjemmet, der de vedtok å gå mot bydelens ønske.

- Ved åpning for offentlig og allmenn ferdsel, slik bydelsdirektøren foreslår, vil utenforstående trafikkere det området hvor våre demente pasienter befinner seg i et skjermet området, sier Roland, og viser til sansehagen beboerne i seniorboligene må passere:

- Dette er et skjermet område som er utviklet i pakt med retningslinjene som Oslo kommune ønsker, nemlig demenslandsbyer hvor demente kan bevege seg fritt og ikke skal føle seg innestengt. Hvis mennesker utenfor i stor grad skal trafikkere dette området, vil det jo virke veldig forstyrrende på disse pasientene, sier han.

Les også: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet: - Sånn burde vi ikke holde på i denne byen

- Det vil jo være pussig

- Men dette blir også en lang vei for beboerne?

- Ja, den adkomsten som bydelen planlegger for disse, er jo helt umulig for dem fordi det er bratt, det er langt og det vil komplett forhindre dem i å ha kontakt med pårørende og utenomverdenen, hevder Roland.

Han mener forslaget også er spesielt med tanke på pandemien som raser.

- Grefsenhjemmet har så og si vært plombert for utenforstående i et halvt år. Det vil jo være pussig om vi skulle åpne et sykehjem for tilfeldige utenforstående i en periode hvor vi stenger det for ferdsel ut og inn for deres pårørende. Vi har hittil ikke hatt Covid-19 blant ansatte eller pasienter, og det vil vi fortsette med, sier han.

Roland forteller at det i dag er seks beboere i sameiet med seniorboliger som har parkeringsplass i sykehjemmets parkeringskjeller.

- I spesielle situasjoner går de gjennom området, men det er sjelden og det er jo ikke noen godkjent løsning fra Grefsenhjemmets side, sier han.

Styrelederen sier han også reagerer på bydelens saksbehandlingen.

- Bydel Nordre Aker har ikke spurt oss i det hele tatt. Vi har ikke vært med i prosessen, slik at det sett fra vår side er en mangelfull og fullstendig uansvarlig saksbehandling, sier han.

Les også: Oslo kommune innfører nye regler for smittevern i dagligvarebutikker

Bydelsdirektør: - Mister ikke muligheten

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i bydel Nordre Aker, påpeker at beboerne fortsatt vil kunne bruke dagens hovedinngang etter at nytt sykkelfelt er anlagt.

- Beboerne mister ikke muligheten til å bruke egen hovedinngang. Da seniorboligene ble bygget på toppen av Grefsenhjemmet i 1993, var det en klar forutsetning at boligene skulle ha to innganger, sier Henriksen til Nettavisen, og viser til at både Ogmunds vei og Grefsenveien i byggesøknaden ble nevnt som adkomstveier.

- Inngang fra Ogmunds vei kan benyttes som kjøreadkomst som forutsatt i opprinnelig reguleringssak. Inngangen benyttes også i dag, både for adkomst fra garasjeanlegg under Grefsenhjemmet og gangadkomst, sier han.

Henriksen sier adkomsten bør utbedres med automatiske døråpnere og tiltak for å gjøre adkomst frem til heisen universelt utformet for bevegelseshemmede.

- Både biler og Rosabuss kan kjøre helt frem til ytterste inngangsdør, påpeker han.

- Syklister tvinges mot skinnegang

Henriksen avviser samtidig at adkomsten fra Ogmunds vei går gjennom sykehjemmets sansehage, men gjennom atriet.

- Gangveien kan med enkle midler skjermes fra sansehagen for å tilfredsstille alle brukeres behov, sier han.

Når det gjelder bilene som ikke skal få stoppe eller parkere i Grefsenveien, sier han:

- Syklister vil i så fall bli tvunget ut mot skinnegangen. Det er utallige eksempler på ulykker som følge av denne typen situasjoner. Så lenge det finnes en alternativ inngang fra Ogmunds vei som kan benyttes når beboere skal til og fra boligene med bil, er det derfor vår og Bymiljøetatens anbefaling at denne adkomsten benyttes for slike bruk, sier Henriksen.

Han avfeier også påstanden om at Grefsenhjemmet ikke har vært med i prosessen.

- Bydelen var på befaring med daglig leder for Grefsenhjemmet 16. oktober. På denne befaringen ble det uttrykt et håp om at det ville være mulig å anlegge en parkeringslomme i Grefsenveien, men det var også en felles forståelse for at adkomsten fra Ogmunds vei både ble benyttet og fortsatt kunne benyttes av beboere i sameiet, sier bydelsedirektøren.

Les også: Sykkelfeltene var ferdige i fjor - nå graves veien opp igjen

Parkeringsplassene fjernet

Allerede i fjor ble parkeringsplassene i Grefsenveien utenfor seniorboligene fjernet, da rødmalte sykkelfelt ble anlagt i gata. Også den gangen reagerte beboerne, og krevde at biler kunne få parkere i sykkelfeltet fordi mange er dårlige til beins og bruker lang tid på å komme seg ut, noe som ble omtalt i Nordre Aker Budstikke.

Parkeringsplassene ble brukt av hjemmetjenesten, gjester, og transport for beboerne.

Nettavisen hadde også på trykk et leserinnlegg i 2018 fra tidligere lokalpolitiker for Høyre i Nordre Aker, Ellen Ronæss, om sitt «Rullestol-mareritt i Grefsenveien». Hun fortalte at hun nærmest måtte bæres over fortauskanten av taxisjåførene.

Siden parkeringsplassene ble fjernet har det vært lov med midlertidig stans utenfor boligene, men dette kan det nå altså bli slutt på om sykkelplanene gjennomføres.

Saken skal behandles av bydelsutvalget i bydel Nordre Aker i neste uke.

Kommentarer til denne saken