Oslo kommune har ved Omsorgsbygg Oslo KF brukt 23,5 millioner kroner på et sykehjemsprosjekt i Altea i Spania - uten at et spadetak foreløpig er tatt på tomten. Prosjektet har ennå ikke fått byggetillatelse. Det selskapet som i størst grad har beriket seg på prosjektet, er det spanske firmaet Axla Consulting SL.

Firmaets kontrakt med Omsorgsbygg om prosjekt- og byggeledelse ble signert i juni 2006, men Omsorgsbygg sa opp avtalen i april året etter. Da hadde Axla Consulting allerede fått ut 5,7 millioner kroner fra Omsorgsbygg.

I en rapport til styret skriver Omsorgsbygg:

«Det var i perioden fram til oppsigelsen vanskelig å hente ut konkrete rapporter fra Axlas side som skulle dokumentere tilstrekkelige resultater. I stedet for å redusere sitt aktivitetsnivå til et minimum da byggingen trakk ut i tid, økte Axla antallet ansatte og fakturerte for det.»

- Liten verdi i dag
Styrerapporten er knusende i forhold til hva Omsorgsbygg har fått for seks millioner kroner:

«Med unntak av arbeidet utført av teknisk ingeniør, og planene for IKT infrastruktur, er det lite av det som ble utført i samarbeid med Axla Consulting som synes å ha verdi i dag.»

Men Axla Consulting er ikke ferdig med Omsorgsbygg. I et brev av 6. juli i år blir Omsorgsbygg varslet om at Axla vurderer å saksøke Oslo kommune med krav om erstatning for at de hevet kontrakten.

Advokat Toralv Follestad ved Brækhus Dege Advokatfirma representerer Axla Consulting i saken, men nekter å kommentere saken overfor Nettavisen.

- Ring meg om en uke, sier Follestad, før han slenger på telefonrøret.

- Cirka en million
Men konstituert administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg Oslo KF kommenterer gjerne kravet fra Axla.

- Omsorgsbygg var særdeles lite imponert over det arbeidet som ble gjort av Axla. Derfor ble kontrakten sagt opp. Det går både på manglende leveringer og på leveringer som ikke hadde blitt bestilt, sier Johansen til Nettavisen.

Johansen sier det var Axlas eier, svenske Magnus Dahlberg, som representerte firmaet da kravet ble avvist av Forliksrådet i Oslo allerede høsten 2007.

- Hvor mye krever firmaet?

- Det er cirka en million kroner. Et sted mellom 900.000 kroner og en million, sier Johansen.

- Ulovlig passus
Johansen opplyser at Axla i ettertid har endret på kontrakten de undertegnet med Omsorgsbygg.

- De har ført inn en ulovlig passus i kontrakten, et punkt nummer 15, der det heter at de skal ha honorarer i videre to måneder ved en eventuell heving av kontrakten. Det er Axla selv som har ført inn dette punktet, for det fins ikke i vår kopi av kontrakten. Vi starter nå en full gjennomgang av alle forhold knyttet til Axla, så får styret og kommuneadvokaten vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot firmaet, sier Johansen.

På tross av at sykehjemsprosjektet nå synes midlertidig strandet på at spanske aktører skal ha krevd penger under bordet for å gi Omsorgsbygg byggetillatelse på tomten i Altea, så mener Johansen at det er riktig å gå videre med prosjektet.

- Det foreligger et bevis i korrupsjonssaken som vi har sendt over til påtalemyndigheten i Spania. Vår anbefaling til å styret er å jobbe videre med å få byggetillatelse, men det er helt klart at risikoen knyttet opp til det å få byggetillatelse i utgangspunktet var undervurdert, sier Johansen.

Ingen kommentar
Tidligere direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Jan-Egil Clausen, var eiendomsdirektør i Bærum kommune da Bærum bygde sykehjem i Altea i Spania. Nettavisen får opplyst at Magnus Dahlberg var sentral i også dette byggeprosjektet, men da som ansatt i firmaet Skanska.

Og som Omsorgsbygg-sjef benyttet Clausen seg igjen av Dahlbergs tjenester da også Oslo skulle bygge sykehjem i Altea, men denne gangen igjennom firmaet Axla Consulting. Clausen gikk av som Omsorgsbygg-sjef i fjor og jobber nå som seniorkonsulent i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Han vil overhodet ikke uttale seg om sin rolle i sykehjemsskandalen.

- Jeg har verken anledning til eller å ønske om å kommentere denne saken, sier Clausen til Nettavisen.

Magnus Dahlberg jobber i dag som administrerende direktør i Rodoverken AB like nord for Göteborg i Sverige. På tross av flere henvendelser har det ikke lykkes Nettavisen å komme i kontakt med Dahlberg.

Store advokathonorarer
I tillegg til Axla Consulting, er det en rekke andre firmaer, som har tatt seg godt betalt i forbindelse med sykehjemmet som ennå ikke er bygd. Her er lista:

Rambøll Consulting - 146.800 kroner

Archus Arkitekter - 270.175 kroner

Advokat Carmen Sanz - 1.893.925 kroner

Arkitektfirma Campos y Oltroa - 1.244.684 kroner

Cuetana Inegnieros SL, Ing. Segarra - 594.789 kroner

Tekniske arkitekter Ocheda og Zaragoza - 156.768 kroner

Advokatfirma Perez-Llorca - 309.412 kroner

Advokatfirma Jose Maria Palacin - 72.729 kroner

Revisor UHY-Fay v/Max Ghosh - 177.712 kroner

PS! Det blir trolig åpen høring om sykehjemssaken i Oslo bystyre i løpet av oktober.