Gå til sidens hovedinnhold

Her skulle det vært friområde

Anleggstrafikken til og fra Vettakollen dundrer forbi fotgjengerne i Sognsvannveien, som skulle vært lagt om i 2001. Naboer håper på femti meter fortau.

SOGN: I desember 2010 begynte Ivar Moen, styreleder i Gaustadstunet Boligsameie i Sognsvannveien 27, å arbeide for å få et femti meter fortau fra barnehagen ved Gaustad og til egen avkjørsel.– Veien er hardt trafikkert. Nylig har 63 nye leiligheter blitt ferdige, det er flere barnehager i området og veien leder opp til et utfartsområde, sier Moen.

Vettakollen til 2014

Moen er mest bekymret for trafikken som følger med utbyggingen av høydebassenget i Vettakollen.

– Her kjører det anleggstrafikk med tilhengere fra klokken seks om morgenen. Slik skal det være fram til 2014, sier Moen. Han forteller at millioner har blitt brukt på trafikksikring og infrastruktur i forbindelse med utbyggingen, uten at det er satt av penger til dette fortauet.

«Tydeligvis blitt glemt»

Moen tok kontakt med Samferdselsetaten i januar 2010 i håp om å få anlagt fortau. Da viste det seg at etaten i 1997 ga dispensasjon fra reguleringsplanen for Rikshospitalet, og satte siste frist for ferdigstillelse av veianlegget i Sognsvannsveien til 1. juli 2001.

«Dette ville ha rettet opp svingene nedenfor avkjørselen deres og det ville blitt opprettet en gangvei fra barnehagen ved Gaustad og rett opp til dere. Dette har tydeligvis blitt glemt både av utbyggere og pådrivende myndigheter», skriver Samferdselsetaten i et brev til Moen i februar i fjor.

Siden har saken blitt sendt fra Samferdselsetaten til Plan- og bygningsetaten (PBE), der lå saken i tre måneder, hvorpå den ble sendt tilbake til Samferdselsetaten, hvor saken nå ligger.

– PBE ønsket ikke å gjøre noe med saken fordi det ikke forelå et politisk vedtak, og det var grunnet til at heller ikke PBE ville ha noe å gjøre, sier Moen. Han forteller videre at Gaustad sykehus har avsatt aral til fortauet, og at alt derfor er klart fra deres side for å bygge fortau.

Bydelsutvalget vil ha opprinnelig plan

Saken kom opp i bydelsutvalgets desembermøte. Der ble det vedtatt et krav om at Plan- og bygningsetaten iverksetter tiltak slik at bestemmelsene vedrørende den opprinnelige Rikshospitalutbyggingen blir gjennomført.

Det vil si at den eksisterende veien legges om i overenssetemmelse med vedtatt reguleringsplan og dermed løses trafikkproblemet på en bedre måte enn om det kun bygges fortau slik Gaustadtunet Boligsameie opprinnelig krevde.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler