- Det går på stumpene løs, sier Gro Iren Abrahamsen om sykefraværet i skolene. Hun er nestleder i Utdanningsforbundet i Viken. De får mange meldinger fra slitne lærere og bekrefter at arbeidsbelastningen er stor i skoler og barnehager.

- Lærerne er ikke så engstelige som de har vært tidligere. Vi stoler på informasjonen vi får om at viruset ikke er så farlig, men de har holdt på i to år på denne måten. De var slitne i utgangspunktet, og nå er arbeidsbelastningen stor, sier Abrahamsen til Nettavisen.

Hun hører om flere lærere som sier de vurderer å gjøre noe annet.

Viken på topp med 13.900 sykmeldte

Nye tall fra Nav viser at Viken var fylket med det høyeste sykefraværet i uka som gikk (uke 3). Her ble det registrert 13.900 nye sykmeldte personer en uka. Mye av det er koronarelatert.

På landsbasis ble det registrert 50.200 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke. 22.300 av disse sykmeldingene var koronarelaterte, viser Navs tall.

På Navs liste over nye sykmeldte etterfølges Viken av Oslo (8600) og Vestland (5500).

Helse- og sosialtjenester, varehandel, bygg og anlegg og undervisning er næringene som er hardest rammet. Innen helse- og sosialsektoren ble det meldt inn 12.900 nye sykmeldte. I undervisningssektoren er tallet 3960.

- Strever med å få inn kvalifiserte folk

Johs Aagaard, leder for Utdanningsforbundets fylkeslag i Viken, beskriver situasjonen i skoler og barnehager som krevende og at sykefraværet i noen kommuner er ekstremt høyt. Han viser til tilfeller der lærere ikke rekker matpauser og førskolelærere som ikke får gått på do.

- Det varierer selvsagt fra kommune til kommune, bildet er ikke like svart over alt, men enkelte arbeidsplasser strever nå med å få inn nok folk og kvalifiserte folk, sier Aagaard til Nettavisen.

- Ekstraordinær situasjon

Han mener kommuner bør vurdere å redusere på åpningstider i barnehagen når de ikke klarer å dekke opp med nok ansatte.

- Det kan være vanskelig nok med ordinær drift. Nå er vi i en ekstraordinær situasjon. Noen steder er det ikke er mulig å gi det tilbudet man ønsker, sier han.

Også i skoler må det hentes inn vikarer uten lærerutdanning for å få kabalen til å gå opp:

- Vi har eksempler på 18-åringer som går inn og underviser på ungdomstrinnet, sier Aagaard.

- Nå ser vi hvor viktig det er å ha en tilstrekkelig bemanning i utgangspunktet. Her har ikke Norge vært gode nok. Rundt om i landet gis hundertusener av undervisningstimer av vikarer/ansatte som ikke har lærerutdanning, sier han og har en bønn til regjeringen:

- På sikt må regjeringen ta ansvar for den situasjonen vi står i med mangel på kvalifisert arbeidskraft i en utrolig viktig sektor. Under pandemien har vi konkludert med at et godt tilbud i skoler og barnehager er viktig for barn og unge, og for landets fremtid generelt. Da har vi forventninger til at politikerne tar sitt ansvar for situasjonen vi nå oppfatter som et samfunnsproblem, og bidrar til å sikre at barn og unge møtes av godt utdanna og kvalifisert personell skoler og barnehager, og ikke minst nok av dem!