Gå til sidens hovedinnhold

Her snørekjører han etter bil på glattisen

Og ingen vet om det er ulovlig...

Kulden har sørget for mange islagte vann.

På stålisen våger noen seg ut med bilene sine på vannene.

På Kykkelvatnet - ved avkjøringen til Beiarn og rv.812 - var det sist helg fire biler som ble fanget på kamera av en tipser, skriver an.no.

Lovlig?
Der spant bilene på isen med elveosen noen hundre meter lengre bort.

En annen snørekjørte på rattkjelke etter en av bilene i god fart, skriver an.no.

Men er dette lovlig?
I loven om motorferdsel i utmark på islagte vann (ferskvann) heter det:

«Dette er i utgangspunktet forbudt. Skal dette gjøres i lovlige former, må en først og fremst ha grunneiers tillatelse (enten dette er privat eller statlig grunn). I tillegg, må en søke kommunen om tillatelse. Kommunen vurderer da nytten av iskjøringa opp mot andre hensyn i området. Det er således ingen selvfølge at tillatelse gis».

Ga tillatelse i 2010
Rådgiver Hanne Hanssen hos Fylkesmannen i Nordland sier til an.no at «motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt».

Det må i så fall foreligge en tillatelse fra grunneier og kommune. Og her har Bodø kommune gitt tillatelse - i mars 2010.

Da ble det av Skjerstad lokalutvalg gitt tillatelse til brøyting av vannet for aktiviteter som skøytebane og lekebane.

- Det ble gitt en tillatelse som ikke skulle vært gitt, sier Hanssen.

- Fylkesmannen anmodet lokalutvalget i september 2010 om å oppheve vedtaket, forklarer hun.

Nektet å oppheve
Dette ble aldri gjort. Og ut fra saksdokumentene står det ingenting om hvor lenge tillatelsen var gitt.

Gotfred Jensen i Bodø kommune, som har ansvaret for motorferdsel i Skjerstad, bekrefter opplysningen.

- Lokalutvalget ville ikke oppheve vedtaket. Klagen ligger fortsatt hos Fylkesmannen, sier Jensen til an.no.

Om kjøringen sist helg, sier han:

- Kommunen har ikke mottatt noen søknad på dette.

Særskilt tillatelse
Heller ikke politiet kan si noe mer enn generelt om kjøringen på islagte vann. Politiet er ukjent med kjøringen på Kykkelvatnet.

- All ferdsel i utmark med motoriserte kjøretøy er ulovlig, om det ikke er gitt særskilt tillatelse. På is så må både grunneier og kommune gi tillatelse, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken i Salten politidistrikt.

Les flere saker i an.no

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut