Gå til sidens hovedinnhold

Her soner Krekar

Fengselet bruker ikke én krone på å rehabilitere fangene tilbake til det norske samfunnet.

- Vi skal ikke bidra til å lage noe lim mellom de innsatte og det norske samfunnet, sier fengselsleder Gaute Enger i Kongsvinger fengsel. Han uttaler seg ikke om Krekar spesielt, men om soningsforholdene ved fengselet generelt.

I dette fengselet har Fateh Najmeddin Faraj, alias mulla Krekar, sonet dommen på to år og ti måneder for trusler mot blant andre Erna Solberg.

25. januar slipper Krekar ut. De siste årene har han stått opp til reveljen i Kongsvinger fengsel, spist frokost, fulgt undervisningen i fengselet og vært tilbake på cella før klokken 21.

I 2013 ble det kjent at Krekar hadde søkt om norskopplæring i fengselet fem ganger, men fått avslag (ekstern sak i Dagsavisen). Enger forteller at Kongsvinger fengsel ikke har planer om å gi noen av de innsatte norskopplæring, men at fengselet gir god opplæring som kan brukes i utlandet.

Landets eneste utlendingsfengsel
Kongsvinger fengsel er landets eneste fengsel bare for utlendinger. Det betyr blant annet at fengselet ikke gir opplæring i fag som skal hjelpe fangene i det norske samfunnet.

Norsk er ikke på timeplanen. Yrkesfagene er ikke lagt opp for å gi fangene jobb i Norge etter endt soning. Her undervises det i engelsk, data og flere håndtverksfag som de innsatte kan få nytte av når de kommer tilbake til hjemlandet.

Skal ut
- I 2014 sonet 1350 utlendinger i norske fengsler. Cirka halvparten av dem skulle ut av landet etter endt soning, eller overføres til soning i hjemlandet. Vi tar mellom 100 og 110 av disse. Resten er spredt rundt i landets 45 fengsler, sier Enger.

I 2014 overførte fengselet ti fanger til soning i sine hjemland. Enger sier at myndighetene ønsker dette tallet så høyt som mulig, men at prosessen med soningsoverføring er tidkrevende.

- Papirarbeidet tar minst fem måneder. Hvis fangene er dømt til mindre straffer så er det ikke vits å begynne, sier han.

Få som Krekar
166 personer ble sendt ut av landet etter å ha sonet i Kongsvinger fengsel. Bare 11 personer ble 11 personer løslatt uten at de ble utvist fra Norge. I 2015 kommer mulla Krekar til å bli én av dem.

Bildeserie

Bildeserie

- Noen er ikke returnerbare på grunn av Norges forpliktelser til internasjonale avtaler. Andre skal kanskje vitne i en annen straffesak. Vi har dialog med politiet når det gjelder samtlige av disse. Ingen skal bare gå ut porten uten av politiet vet om det, sier Enger.

Han sier at noen av de som løslates fra Kongsvinger fengsel blir pågrepet av politi og overført til Trandum. Frps Per Sandberg har uttalt at en slik løsning også bør være aktuell for Krekar.

Andre får daglig eller ukentlig meldeplikt for politiet.

Lav og høy sikkerhet
Kongsvinger fengsel har i dag 72 plasser med høy sikkerhet og 48 plasser på med lav sikkerhet.

Som hovedregel sitter de som har mer enn et år igjen å sone på avdeling med høy sikkerhet, mens de som skal løslates innen et år, sitter på avdeling med lav sikkerhet. Det gis i enkelte tilfeller permisjon fra avdeling med lav sikkerhet.

Fengselet har ingen rømninger fra avdeling med høy sikkerhet. Antall «unnvikelser» (at folk går ut porten eller ikke kommer tilbake fra permisjon) fra avdeling med lav sikkerhet har økt siden fengselet ble utlendingsfengsel i 2012.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter