Gå til sidens hovedinnhold

Her stoppes togene i helga

Omfattende arbeid på en rekke jernbanestrekninger. Sjekk ut om du blir rammet.

Til helga bør du smøre deg med litt tålmodighet om du skal ut å kjøre tog, for det er ikke sikkert toget ditt går.

Mange tog blir nemlig innstilt på Østfoldbanen, Hovedbanen, Dovrebanen og strekningen Egersund-Stavanger på Sørlandsbanen på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid.

- Arbeidet må til for å gjøre driften av jernbanen enda sikrere og mer effektiv i tiden framover, opplyser Jernbaneverket.

Det vil bli satt opp buss for tog på det aktuelle strekningene.

Skal skifte ut gammel pukk
Hele Østfoldbanen vil være stengt fra lørdag 12. mai klokken 00.45 til søndg 13. mai klokken 13, mens strekningen Ski-Mysen vil være stengt fram til mandag 14. mai klokken 02.

- Hovedaktiviteten i helga er kjøring av renseverket mellom Råde og Fredrikstad, sier banesjef Per Herman Sørlie.

Dette er en maskin som graver ut dårlig pukk under skinnegangen og erstatter den med ny pukk. På denne måten blir sporet stabilt og dreneringen bedre, og andre sporproblemer minimeres.

- Vi forbereder strekningen sør for Sarpsborg for renseverket, og inne på Sarpsborg stasjon skal det foregå svillebyttearbeider. Mellom Berg og Halden gjør vi fjellsikringsarbeider, samt at det skal foregå sporjusteringsarbeider mellom Moss og Haug, sier Sørlie.

I tillegg skal det utføres sporjusteringer samt kontroll og vedlikehold av kjørestrømmen mellom Ski og Askim. På Skotbu skal det gjøres forberedende arbeider for ny plattform, og fra Askim til Mysen skal det byttes sviller på bruer.

Stort arbeid på Ski stasjon
På Ski stasjon på Follobanen skal det også foregå store anleggsarbeider i helga.

Der blir det stans i trafikken fra lørdag 12. mai klokken 00.45 til søndag 13. mai klokken 13.

- I denne perioden skal Jernbaneverket legge om kabler og spunte i stasjonsområdet. Det skal også utføres grunnboringer langs jernbanesporene mellom Kapelldammen og stasjonen. I tillegg skal Jernbaneverket utbedre trappen som forbinder gangbrua og midtplattformen, opplyser Jernbaneverket.

Arbeidet gjøres i forbindelse med at det skal bygges fire nye hensettingsspor ved stasjonen, der togsett skal parkere, vaskes og stelles.

- Stansen i togtrafikken gir oss muligheten til å arbeide raskere. I tillegg kan vi gjennomføre større anleggsoperasjoner uten å påvirke sikkerheten til togpassasjerene, sier Frank Kobbhaug, prosjektleder for Ski hensetting.

Dovrebanen og Hovedbanen
I tillegg vil det i helga foregå arbeid på Hovedbanen og Dovrebanen.

Det skal blant annet etableres et nytt signalfundament ved sporet på Melvollljordet på Frogner.

- På Eidsvoll vil det pågå døgnkontinuerlig arbeid ved det gamle stasjonsområdet hele perioden. Det vil bli utført masseutskifting, spor skal flyttes og det vil pågå arbeider med kontaktledning og signal-/kabelanlegg. Arbeidene medfører også bruk av pakkemaskin langs sporene, står det på Jernbaneverkets nettsider.

På Hanaborg holdeplass på Hovedbanen blir det arbeid i forbindelse med bygging av ny plattform, og arbeid vil foregå mellom klokken 07 og 19 lørdag.

På grunn av dette arbeidet blir det stans i togtrafikken i 36 timer på strekningen Lillestrøm-Dombås, fra lørdag morgen klokken 07.

Det vil også foregå arbeid på flere andre togstrekninger i helga. Les mer om dette her (ekstern lenke)

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget