Gå til sidens hovedinnhold

Her trengs en klipp av ugresset!

Andreas Behring (SV) synes vedlikeholdet av Oslos parker og fellesarealer ikke holder mål. Det ser ikke ut som byrådet bryr seg, mener han.

OSLO INDRE ØST: Behring har tatt plass på det som egentlig skal være en plen, i et parkområde øverst i Schweigaards gate, langs jernbanelinjene. Ugresset når ham til haka.
Sånn ser det ut når man glemmer å klippe plenen fra april til juni, sier han og ser seg rundt.
Staten har økt tilskuddet til Oslo kommune med 100 millioner i revidert statsbudsjett. Da burde det være mulig å bruke noe på parkvedlikehold, sier han oppgitt.
Behring reagerer på det han kaller "Alt er så vanskelig-linja" til byrådet.
Når folk bor så tett er det ekstra viktig å ta vare på fellesarealene. Men det virker ikke som H/FrP-byrådet bryr seg om det, sier han.
På våren spurte han de ansvarlige byrådene om de hadde tatt en runde og sjekket at ting var som de skulle før sommersesongen; som for eksempel at det var vann i fontener og at brygger og stupebrett var i orden.
De svarte at det hadde de ikke tenkt på, sier Behring. Han ble lettere sjokkert over svaret.
Vinter, vær og vind, og folk gjør sitt på fellesområdene. Det burde ikke være noen overraskelse at man må ta en sjekkrunde, sier Behring.
Han mener omorganiseringer og privatisering må ta deler av skylda for det dårlige vedlikeholdet.
Byrådet gjør det vanskeligere enn nødvendig. Hvis 20 søppelkasser fylles opp, hvorfor ikke sette ut ti til, istedenfor å sende parkeringsetaten ut for å bøtelegge folk? spør han.
Behring reagerer også på at ansvaret for Oslos fellesarealer er delt mellom flere byråder.
Anette Wiig Bryn har ansvar for klorvannet, og Peter N. Myhre for saltvannet. Ansvarsdelingen er vanskelig for folk å forstå seg på, mener han.
Selv har Behring måttet mase de fire siste årene for å få vann i Årvolldammen.
Ingen ser ut til å ta ansvar, sier han til Østkantavisa.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis