Gå til sidens hovedinnhold

Her trikser kirkerådet med budsjettet

Tromsø kirkelige fellesråd avslørt i internt notat.

Dette interne notatet avslører hvordan Tromsø kirkelige fellesråd sørger for å skjule overskudd. Slik sikrer de bevigningene fra kommunen, melder Nordlys.

Nordlys har fått tilgang til et internt referat fra et ledermøte i Tromsø kirkelige fellesråd. Det går det frem at de er bekymret for å gå med overskudd ved utgangen av året. Notatet viser hvordan de planlegger å få regnskapet til å vise lavere tall for å sikre bevilgninger fra kommepolilikerne.

«Overskuddet for 2012 må bli så lite som mulig, maks 100 000. Dette i forhold til bevilgning fra kommunen. Ordnes ved avsetting til vedlikehold når det er klart hvor stort overskuddet blir.»

Ikke uvanlig? Vet du om offentlig finansierte organer som holder overskuddet nede for å sikre tilskuddene? Tips Nettavisen her

Kan misforstås
- Slik formuleringen står i referatet, ser jeg jo at det kan leses på flere måter. Presisjonsnivået er ikke godt nok med tanke på eventuelle eksterne lesere. Internt tjener dette referatet til å minne oss om at vi har snakket om saken, at det – dersom det blir et mindreforbruk – vil bli foreslått for fellesrådet å sette av midler til vedlikehold, sier kirkeverge Kristin Stang Meløe.

Hun presiserer at de styrer etter vedtatt budsjett og ønsker å være så treffsikre som mulig. Ut fra regnskapsrapporten per 3. kvartal, lå Tromsø kirkelige fellesråd an til et overskudd på 591.000 kroner. Årsbudsjettet er totalt på 38,1 millioner kroner. Avviket er på 1,55 prosent, noe som ifølge Meløe er innenfor den prosentmarginen kommunen også styrer etter.

Nordlys har ved flere anledninger skrevet om den svake økonomien i Kirkelig Fellesråd. Meløe har blant annet varslet at det kan bli kø for begravelser, og manglende vedlikehold av gravlunder.

LES MER: Døde må ligge i kø

LES MER: Må avlyse og utsette begravelser, vigsler og gudstjenester

Ifølge Meløe er det refusjon av sykepenger som gjør at det framkommer et overskudd, og det kan man ikke legge inn i budsjettet. Vikarinnleien er holdt på et absolutt minimum. Ved sykemeldte kirketjenere er det bare leid inn vikarer til bestemte oppgaver, for eksempel begravelser. De øvrige vedlikeholdsoppgavene som fast ansatte kirketjenere gjør, er blitt rammet.

- For noen år siden gjorde vi et estimat på at man da hadde et etterslep på 30 millioner kroner i vedlikehold på kirkene. Etterslepet er enda større i dag, sier Meløe.

«Oppsiktsvekkende»
- Jeg synes det er en oppsiktsvekkende formulering i referatet. Det normale er at man i regnskapet lar det framkomme et overskudd, som man disponerer i ettertid. Her virker det som om man ikke vil ha åpenhet om at det er det man gjør, sier byråd Jonas Stein.

Han har allerede vært i kontakt med kirkevergen, og kommer til å ta opp dette i de faste møter som han har med kirkeverge og lederen for Tromsø kirkelige fellesråd.

Denne saken er levert av Nordlys.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken