OSLO (Nettavisen): Modalen, Masfjorden og Lindås kommuner i Hordaland kan få en av Europas største vindparker på land. Planene omfatter rundt 235 vindturbiner med en totalhøyde på mellom 200 og 250 meter.

250 meter er til sammenligning nesten fire ganger så høyt som Oslo rådhus, mens det mye omtalte Røkketårnet, skyskraperplanene som falt i grus på Fornebu, var på 225 meter.

Ordfører: - Store muligheter

Modalen-ordfører Tom Kristian Thorsen sier til Bergens Tidende at han er positiv til vindkraftplanene:

- Personlig synes jeg dette er spennende. Det er klart at prosjektet har en høy pris i form av naturinngrep, men samtidig ligger det store muligheter her. Det blir en avveining mellom fordeler og ulemper. For meg betyr det mye at grunneierne i Modalen slutter opp planene, sier han til avisa.

Det er selskapet Norsk Vind Hordaland AS som ønsker å utrede prosjektet Hordavind vindkraftverk. Med en installert effekt på cirka 1500 megawatt og en forventet årsproduksjon på drøye 5 terrawattimer vil vindparken bli en av de største på land i Europa.

Initiativtakerne regner med at vindparken årlig vil kunne produsere energi tilsvarende forbruket til rundt 300.000 husstander.

65 kvadratkilometer

Vindparken er planlagt på et 65 kvadratkilometer stort område. Dagens kommersielle vindturbiner har en total høyde på mellom 150 og 220 meter, der tårnet gjerne utgjør 90-145 meter og rotordiameteren er på mellom 110 og 150 meter. Total høyde beregnes fra foten av tårnet til tuppen av rotorbladet når det står rett opp.

Rapporten om vindkraftverket i Hordaland omtaler en turbinteknologi i rask utvikling og at størrelsen på vindturbiner vil øke i årene framover.

- Anslagsvis er det ventet at totalhøyden på turbinene vil være på mellom 200 og 250 meter og at rotordiameter vil ligge mellom 130 og 180 meter, heter det i Hordavind-rapporten.

Synlige på 40-50 kilometers avstand

- Høyden på vindturbinene gjør at det visuelle inntrykket av området vil endres kraftig, heter det i rapporten. Vindturbinene vil være synlige på 40-50 kilometers avstand i godt vær.

På grunn av krav fra Luftfartstilsynet må de lysmerkes. Kravet er høyintensitet hinderlys, hvitt blinkende lys i dagslys og rødt blinkende lys i mørket.

- Sterke og blinkende lys kan oppleves som forstyrrende element i landskap som ellers er lite preget av lyssetting, heter det i rapporten.

Last ned rapporten her: Hordavind 1500 MW (PDF)

På grensen til naturreservat

Vindkraftområdet vil ligge på grensen til Otterstadstølen, som er et vernet naturreservat. Deler av vindkraftområdet berører også Eikefetvassdraget, som ligger på NVEs verneplan for vassdrag.

Mange har allerede gjort det klart at de mener prisen blir for høy. Planene har utløst heftig debatt og både protestmarsj og folkemøter, melder NTB.

- Kommer det et vindkraftverk her, vil det få helt andre og ødeleggende effekter på landskap, dyreliv og annet biologisk mangfold, sier daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag ifølge NTB.