Det har brygget opp til en ny sykkelveistrid i Oslo, denne gangen i Sørkedalen på byens vestkant, som er et populært sted å sykle for mange.

Problemet er bare det at det ikke er noen sykkelvei langs den svingete veien innover i Oslomarka, Sørkedalsveien, og syklistene må dele veien med bilene. Derfor står en sykkelvei høyt på ønskelisten for mange.

Men da saken ble behandlet i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre i forrige uke, stemte byrådspartiene Miljøpartiet de Grønne (MDG), Arbeiderpartiet og SV mot et forslag om å starte en regulering av veien for å tilrettelegge for syklister.

- Sørkedalen ligger åpenbart feil sted i byen, fordi byrådet har jo et ønske om å bygge sykkelvei. Men pipen fikk en litt annen lyd når det ble snakk om en litt bredere veiskulder på vestkanten, sier nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget, Nicolai Øyen Langfeldt (H), til Nettavisen.

Det var Akersposten som først omtalte saken.

Les også: MDG med nye drastiske klimatiltak mot fly: Nye forbud og kvotesystem for alle

- Kan ikke flotte seg

Forslaget går ut på å bygge totalt 8,4 kilometer med sykkelvei langs Sørkedalsveien. Det vil si en bred veiskulder på opp mot 2,5 meter på begge sider av veien for syklister og rulleskigåere, fra Peder Ankers plass ved Bogstad til Skansebakken.

- Forslaget vil jo ikke regnes inn i regnskapet til byrådet over kilometer sykkelvei, fordi det er bare en utvidet veiskulder. Da kan ikke byrådet flotte seg med at de har lagt rød asfalt, sier Langfeldt, som også har Frp og Venstre med seg på forslaget:

«Bystyret ber byrådet starte regulering på strekningen av Sørkedalsveien mellom Peder Ankers plass og Skansebakken. Det legges til grunn tosidig veiskulder, styrking av turveinett, utbedring av bussholdeplasser og trafikksikkerhetstiltak».

Les byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Bergs (MDG), tilsvar lenger ned.

Allerede i 2011 ga Miljøverndepartementet klarsignal for å starte et reguleringsarbeid med utgangspunkt i utvidet veiskulder. En utvidet veiskulder vil beslaglegge mindre areal enn å bygge en egen sykkelvei.

- Det er definitivt behov for å gjøre noe. Det mangler ikke på eksempler på folk som har ganske utrygge opplevelser, hvor det også har vært sammenstøt. Man skal ikke være på mange sykkelturer der oppe før man forstår det enorme behovet, sier Høyre-politikeren.

Langfeldt viser også til at bystyret har vedtatt en sykkelnorm, som setter krav til hvor høy trafikkmengden må være før man skal sette inn tiltak.

- Vi er langt forbi det her, påpeker han.

Les også: Laveste MDG-resultat på to år: - Dette er nok forklaringen på at de sliter

- Bare for å kvittere ut

Da saken ble behandlet i Samferdsels- og miljøutvalget, stemte byrådspartiene i stedet for et annet forslag, som fikk flertall med seks mot fem stemmer:

«Bystyret ber byrådet jobbe for å styrke trafikksikkerheten i Sørkedalsveien, som for eksempel punktvise veiutbedringer, tiltak for redusert biltrafikk og fartsbegrensninger, og melde tilbake til bystyret på egnet vis».

- Det byrådet fremmer er egentlig bare et forslag så de kan utkvittere saken. De fremmer forslag om at de skal redusere biltrafikken inn i Sørkedalen, men der bor det 800 mennesker og jeg tror ikke byrådspartiene har noen ambisjon om å sette opp en bomstasjon der, sier Langfeldt oppgitt.

I tillegg er det mye trafikk fra folk som skal på tur i Marka.

- Jeg tror konsekvensen også er, når det er så vanskelig å sykle der, at vi kan risikere at de som liker å ta seg en sykkeltur i Marka kjører helt inn til Sørkedalen skole ved Skansebakken, i stedet for å starte fra Ankers plass. Så det har en selvforsterkende effekt, sier han.

Les også: Omstridt trefelling i Oslo: - Rart at man klager over at det investeres 130 millioner

- Gyldenløves snudd på hodet

Som Nettavisen har omtalt i en rekke saker, er det nå flere steder i Oslo hvor det er stor motstand mot byrådets bygging av sykkelveier, som i Gyldenløves gate på Frogner, der lokalbefolkningen har protestert, deriblant tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H).

Det er også protester på Lambertseter, der protestene har vært store etter felling av trær. Mens det i Sørkedalen altså er en sykkelvei som lokalbefolkningen ønsker. Saken kom opp som følge av et innbyggerinitiativ om sykkelvei, initiert av en representant i ungdomsrådet i bydel Vestre Aker, Hedvig Andersen.

- Det er egentlig Gyldenløves gate snudd på hodet. Her er det en lokalbefolkning som veldig gjerne ønsker seg en sykkelvei, mens byrådet sier at det får dere ikke av oss. De er heller ikke interessert i å gjøre noen ting for å berede grunnen for at det kan skje noe i fremtiden, hevder Langfeldt.

Les også: Fabian Stang ut mot MDG: – Jeg skal lenke meg fast

Berg: - Klokt å vente

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), forsvarer MDGs nei til sykkelveiforslaget i Sørkedalen.

- Vi ønsker en mer trafikksikker løsning og her er også jeg utålmodig. Dessverre har det vært krevende å finne den beste løsningen, blant annet fordi hele strekningen ligger i Marka. Det har blitt laget en faglig konseptvalgutredning som blant annet har sett på det Høyre foreslår, men det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnader, risiko og effekt ved en veiutvidelse, sier Berg til Nettavisen, og påpeker:

- Jeg mener at det er klokt å vente til vi er trygg på hva som er den beste løsningen, og har derfor anbefalt bystyret å ikke vedta en konkret løsning nå.

Byråden slår så tilbake mot Høyres sykkelsatsing da de styrte byen.

- Høyre kan stole på at byrådet fortsatt vil bygge ut sykkelveier og gjøre det tryggere og mer attraktivt å velge sykkel framfor bil i Oslo. Det ble nesten ikke bygget sykkelvei da Høyre satt i byråd, og nå har vi etablert eller oppgradert over 80 kilometer sykkelvei. Bare i år skal vi etablere eller oppgradere 25 kilometer, sier Berg, og legger samtidig til:

- Mange strekninger tar kort tid å planlegge og gjennomføre, mens andre er betydelig mer krevende å finne den beste løsningen for. Sørkedalsveien er et eksempel på det siste.

Les også: Sykehjem hardt ut mot sykkelplaner i Oslo: - Ingen forståelse for det

Idrettslag: - Det haster nå!

Også flere idrettsklubber har engasjert seg for å få utvidet veiskulderen langs Sørkedalsveien, og støtter et felles opprop om saken.

«Som aktive brukere av Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass til Skansebakken i Sørkedalen, i vårt treningsarbeid er vi bekymret for den økte risikoen både vi og det økende antall andre brukere opplever som følge av økt trafikk i Sørkedalsveien. Vi støtter derfor initiativet til Røa vel og Sørkedalens vel samt de lokale idrettslagene der Oslospolitikere på det sterkeste oppfordres til å prioritere utvidet veiskulder på denne veien i erkjennelse av dens store betydning for både folkehelsen og idretten. Det haster nå!», står det i oppropet ifølge Akersposten.

Saken skal endelig avgjøres av bystyret onsdag, men Høyre-politikeren øyner lite håp.

- Det har jo vært et oppsiktsvekkende lavt engasjement fra byrådspartiene og Rødt i denne saken. De er ikke interessert i å starte en reguleringsprosess, som helt sikkert ville tatt noen år. Det er utrolig pussig, avslutter han.