Gå til sidens hovedinnhold

Hett om søppel

Det kan bli høy temperatur når Klemetsrud-anlegget blir folkemøtetema.

Klemetsrud: Det er den 22. januar at det arrangeres folkemøte om fremtidsplanene for Klemetsrudanlegget.

Det er lett å gå i surr med begreper om ny ovnslinje, overføringsledning og anlegg for biogass og biobrensel. Energigjenvinningsetaten (EGE) jobber også for å gjennomføre bystyrevedtaket om å sortere ut matavfall og plast fra søpla vår.

Misfornøyde naboer

Men naboer og lokalpolitikere er ikke fornøyde med at så mye av oslosøppelet skal håndteres på Klemetsrud, og de ønsker å stoppe det planlagte biogassanlegget og det ikke vedtatte biobrenselanlegget.

Jeg kan fortelle vi har alternativet forslag til hvordan Oslo skal møte sine klimamål uten at et helt bomiljø skal omformes til et industriområde. Det er politikernes ansvar å utredes slike alternativer. Vi vil presentere våre alternativer for publikum og politikere på folkemøtet, sier Brynjar Hansen.

Han er en av representanten for beboerne som inviterer til stormøte. Vel 1200 husstander på Lofsrud og Brenna får nå invitasjon i postkassen til folkemøtet som er åpent for alle interesserte

Prosjekt for å unngå lukt

Vi ønsker verken biogassanlegg, på grunn av lukt, eller biobrenselanlegg fordi den totale miljøbelastningen vil bli for stor ved en samlokalisering, sier Brynjar Hansen.

Vi forstår godt at naboene frykter lukt, og derfor har vi et eget prosjekt som jobber med å få bygget anleggene slik at de ikke påfører naboene luktplager, sier markeds- og informasjonskonsulent Rikke Dahl Monsen i EGE.

Folkemøtet finner sted i lille auditorium på Bjørholt skole klokken 19.00 til 21.30 den 22. januar.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag