Mens riksadvokat Tor-Aksel Busch nå ber Gjenopptakelseskommisjonen se på påstander om bevisjuks i Treholt-saken, står en tidligere UD-topp fram i VG og sier at han hørte om pengebeviset i august 1983.

Informerte UD om etterforskningen
Mens forfatterne av boken «Forfalskningen» hevder at det pengebeviset retten fikk presentert og så bilder av før spiondommen mot Treholt ble laget etter arrestasjonen på Fornebu 20. januar 1984, sier tidligere utenriksråd Kjell Eliassen at han så bilder og hørte om dette fem måneder i forveien.

- Jeg har skrevet til Qvigstad og fortalt at jeg var til stede på et møte i Justisdepartementet i august 1983 hvor representanter for POT informerte om at det under ransaking av Treholts leilighet kort tid i forveien var blitt funnet en del dollarsedler, sier Kjell Eliassen til VG.

Møtet var ifølge Eliassen ett av flere der Politiets overvåkingstjeneste orienterte om framdriften i etterforskningen av UD-diplomaten Arne Treholt.

Les også: Forklarte seg om POTs metoder

Les også: Mener påstander om bevisjuks er horrible

Fikk ikke vite summene
Han sier at fotografier av pengebeviset ble vist fram på det aktuelle møtet. Etterforskerne hadde tatt pengene ut av konvolutten de var oppbevart i, tellet dem og lagt dem tilbake. Pengene var fotografert i konvoluttene og liggende på et bord. Hvor store summer det var snakk om, ble det ikke sagt noe om på møtet, opplyser Eliassen overfor VG.