I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV, er partiene blitt enige om å utrede hvordan kommersiell drift kan utfases fra offentlige velferdstjenester.

Det får NHO-direktøren til å reagere kraftig.

- Det må jeg si jeg er veldig skuffet over, og det er et ekstremt dårlig svar på den utfordringen vi står overfor, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til Nettavisen.

Les også: Enighet om budsjettet - dette blir endringene

- Rart de lar seg lede

Almlid advarer nå sterkt mot konsekvensene dersom private aktører blir kastet ut av velferdstjenestene.

- Vi står overfor enorme utfordringer på velferdssiden. Vi står overfor en eldrebølge og har store oppgaver som skal løses på helsesiden. Da må vi ha et samarbeid mellom privat og offentlig, så det er rart at det tas initiativ til å stenge ute de som kan være med på å løse utfordringen, sier han.

NHO-direktøren mener forslaget særlig er et angrep på distrikts-Norge.

- Det er egentlig å gå på tvers av historien, for historisk har det vært et godt samarbeid mellom privat og offentlig. Spesielt distriktskommuner er avhengig av private aktører for å løse velferdsutfordringer. Så dette er et stort angrep på distrikts-Norge, sier han, som ikke er i tvil om at det er SV som her har fått viljen sin:

- Det er veldig rart at regjeringen lar seg lede av SV i denne saken. Det synes jeg er skuffende, og et angrep på private bedrifter av ideologisk karakter, som de kommer til å få maksimalt i retur når de skal løse fremtidens utfordringer.

Gunnar Stavrum: Førjulsgaven fra regjeringen: Dyr strøm, vaksinesommel og milliarder i økte skatter

Som kjent har SV og Arbeiderpartiet allerede gjennomført en lignende politikk i Oslo, der de fleste kommersielle aktørene allerede er fjernet fra eldreomsorgen.

- Jeg antar det vi har sett i Oslo er det de ønsker å gjøre i hele Norge nå, sier Almlid.

På Facebook skriver SV også at:

«Velferdsprofitører kjøper seg opp i Norge. De vil tjene fett på norske skattekroner. Nå må det bli slutt på naiviteten - på tide å forby profitt i velferden!»

- Dårlig for vanlige folk

- Hva blir konsekvensene dersom private kastes ut av velferdstjenestene?

- Strammer de inn mot at private skal få gjøre jobben, blir resultatet et dårligere velferdstilbud i Norge. Det blir et dårligere velferdstilbud for vanlige folk, og på toppen av det blir det dyrere fordi du får ikke den gode konkurransen, sier NHO-direktøren.

Han mener man også vil miste teknologiutviklingen som private aktører ofte står i spissen for, og som er nødvendig for å få løst oppgavene mer effektivt.

- Så dette er en veldig dårlig politikk for vanlige folk i Norge, konstaterer han.

Almlid viser blant annet til barnehageforliket fra 2003, som SV var initiativtakeren til, som nettopp var et samarbeid mellom private og offentlige aktører.

- Du hadde ikke klart barnehageforliket uten de private aktørene. Når du da fjerner de private aktørenes mulighet til å være med på å løse oppgavene, om det er barnehager, barnevern eller andre velferdsoppgaver, så blir jo tilbudet dårligere, advarer han.

Les også: Høyre reagerer: - Vanlige folk må betale toppskatt

- Det er bare tull

- Men det er vel ingen tvil om at mange private aktører tar ut store utbytter og tjener godt på velferdstilbudet. Forstår du den kritikken som kommer fra flere hold?

- Det er feil at det er så store profittuttak hos de som tilbyr velferdstjenester. At det er noen unntak, blant annet når man har solgt barnehager, er unntaket, men ikke regelen. Det at det er skapt et inntrykk av det, er veldig leit, svarer Almlid.

Samtidig reagerer han på at det skal være feil å tjene penger.

- Vi må ikke komme dit at det å tjene penger, slik at du kan reinvestere i kompetanse og utvikling av bedriften din, at det er et problem. Det er jo et større problem når man driver dårlig. De som tjener penger er jo sunne bedrifter, sier han, og legger til:

- Vi må jo ikke komme dit at de som tjener penger er et problem.

- Hva tenker du om begrepet «velferdsprofitører», som SV blant annet bruker?

- Det er bare tull. Det er ikke grunnlag for å bruke det uttrykket, og det er en uredelig bruk av ord. Det er velferdsinnovatører vi snakker om, sier Almlid.

Les også: Frp angriper SV: - Spikeren i kista for reformen de selv laget

- Håper på sunn fornuft

I budsjettenigheten mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, heter det at: «Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor».

Nå håper NHO-sjefen at utredningen vil ende i en skuff.

- Dette arbeidet er jo ikke ferdig, så jeg håper at utfallet av dette blir sunn fornuft og at private og offentlige jobber godt sammen, sier Almlid til Nettavisen.

Selv vil han være tydelig fra første stund mot regjeringen.

- Det er tydeligvis behov for å fortelle hva private bidrar med, og så ønsker vi en dialog med regjeringen, slik at vi får satt ned et utvalg som gjør dette på en skikkelig måte. Vi skal også tåle at man ser på ting, men da vil vi også være med, sier Almlid.