To ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger anmelder sykehjemmet for diskriminering etter at styret ved sykehjemmet 2. september fattet vedtak om å forby bruk av hijab. Saken er også klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les: Norsk sykehjem forbyr hijab

Sykehjemmet er et privat ideelt sykehjem, men Ap-representant Sahfana M. Ali, som sitter i kommunalstyret for levekår, fremmer nå et spørsmål hvor hun ber rådmannen «gå i dialog med styret på Blidensol sykehjem, for å komme fram til en løsning som er best for alle parter», skriver NRK. Partikollega Gunnar Berge vil ta opp saken i administrasjonsselskapet.

Les: Ansatte anmelder sykehjem for hijabnekt

Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø (H) tar avstand fra forbudet: – Det er et uakseptabelt vedtak. Det er ikke hijab-forbud i Norge.

Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier til Dagsavisen at hun har vanskelig for å se at argumentene til sykehjemmet er holdbare.

Les: Skaper storm med islamblogger

Forbudet er begrunnet med beboernes velvære, og det pekes på at personer med demens fungerer best i velkjente og trygge omgivelser.

– Hovedregelen er at det er tillatt å bruke religiøse hodeplagg så lenge det ikke hindrer utøvelsen av jobben. Når man begrunner det med opplevelsen av trygghet og velvære, mener jeg det ikke er spesielt treffsikkert, sier Haugseth.