AUF jubler over vedtaket.

– Vi er veldig stolt av å ha fått vedtatt å avvikle abortnemndene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NTB.

– Det er et stort gjennomslag for oss i AUF, føyer hun til.

Kompromiss

I utgangspunktet var det uenighet i partiet om saken. Et flertall i programkomiteen gikk i utgangspunktet inn for at en nedlegging av abortnemndene i første omgang bare skulle utredes, mens et mindretall gikk inn for avvikling.

Først fredag kveld kom et samlende forslag, som altså ble vedtatt, på bordet.

Der heter det at «Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Les mer: Arbeiderpartiets landsmøte går inn for samtykkelov

AUF-seier

– Dette er en seier til AUF – og veldig mange andre, sa leder i redaksjonskomiteen Anniken Huitfeldt da hun la fram forslaget for landsmøtet før voteringen lørdag.

Huitfeldt framholder på sin side at redaksjonskomiteen spesielt har lagt vekt på innspill fra leger som sitter i abortnemndene, og påpeker at 99 prosent av alle søknader om abort etter 12. uke blir innvilget.

– Vi ønsker ikke at dette forslaget skal føre til at noen aborter utsettes, sier Huitfeldt, men understreker at det er kvinnen som skal ha siste ord.

Sp bekymret

Arbeiderpartiet går også inn for å reversere innskrenkningene i abortloven som Solberg-regjeringen har innført de siste årene.

Ap-vedtaket skaper uro i Senterpartiet, som vil danne regjering med Ap dersom de rødgrønne vinner valget til høsten.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Les også: Ap vil gjennomgå AUFs 10-kronersmedlemmer

Hun mener nemndene fungerer som en sikkerhetsventil i abortloven.

– De er med på å sikre hovedpoenget i abortloven, nemlig større regulering jo lenger ut i svangerskapet man er, for å sikre større vern av barnet. Vi kan godt være med på å styrke nemndene, men å skrote dem er jeg imot, sier hun.

Vil kjempe

Til Aftenposten fredag sa Toppe at Senterpartiet ikke vil gå inn i en regjering som avvikler abortnemndene.

Overfor NTB moderer hun seg imidlertid noe.

– Det må bli en diskusjon vi må ta når den tid kommer. Vi kommer selvsagt til å kjempe for vår politikk. Særlig i slike verdisaker som denne.

Også Sp har en dissens om abort i sitt programutkast, der et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke.

Les mer: Japan og USA skal møte kinesiske utfordringer