Villsvinet, en galte på 65 kilo, ble skutt i Stugudal onsdag ettermiddag, skriver Stjørdals-Nytt.

Jaktlaget som felte villsvinet i Tydal startet jakten forrige helg, skriver Nationen. Da var det observert et villsvin flere ganger de siste ukene, både i Klæbu, Lundadalen og Rognes i Trøndelag.

- Det er første gang vi har registrert en felling av villsvin så langt nord, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet til Nettavisen.

Det er tidligere tatt villsvin som har stukket av fra en bonde som drev villsvinopprett, men dette er det første ville villsvinet som skal være jaktet og felt her i nyere tid.

Frykter ikke villsvininvasjon

Lund frykter ikke at dette er starte på en villsvininvasjon i Trøndelag:

- Det er ingenting som tilsier at vi har noen andre dyr her i Trøndelag nå. Det er ganske langt til andre observasjoner på norsk side. Det var i Trysil, sier Lund.

Sør i Norge er situasjonen annerledes. Fra Halden i Østfold i sør til Åsnes i Hedmark i nord er det mange observasjoner av villsvin, og det felles 300-350 villsvin på norsk side hvert år. Det er fri jakt på villsvin på norsk side - hele året. Det eneste unntaket gjelder hunndyr med smågris. Om jegere støter på det, er hunndyret fredet.

Tallrike på svensk side

På svensk side er villsvinbestanden stor. Det anslås at Sverige har rundt 300.000 villsvin, og det skytes rundt 110.000 i året. Brorparten av bestanden befinner seg i sør, fra Stockholm og sørover, men de siste årene har den svenske bestanden krøpet nordover og kommet inn i Jämtland.

- Villsvinet er å betrakte som en fremmed art og uønsket i norsk fauna. Norske myndigheters plan er derfor å holde bestanden nede og hindre spredning, forklarer Lund overfor Nettavisen.

Jobber med handlingsplan

I Norge jobber Miljødirektoratet med en handlingsplan for hvordan vi skal håndtere den økte villsvinbestanden. Handlingsplanen skal være ferdig i november.

Villsvin er en upopulær dyreart fordi de er smittespredere av afrikansk svinepest. Afrikansk svinepest er en svært alvorlig og smittsom dyresykdom, og de fleste dyr som smittes, dør. Sykdommen er påvist i en rekke land i Europa, blant annet Polen, Litauen, Latvia og Litauen, melder NTB.