Hans forsøk på å tilbakevise kritikken er hjelpeløs. Frode Jacobsen starter hardt ut når han forsøker å kritisere mitt innlegg i Nettavisen som tar for seg velferds- og skolepolitikken - samt økonomien i Oslo. Det jeg fremsetter skal visstnok være «en rekke påstander som er så oppsiktsvekkende og feilaktige om Arbeiderpartiet og byrådets politikk at det ikke kan stå uimotsagt».

Det som virkelig er oppsiktsvekkende er at Jacobsen ikke klarer å tilbakevise som feilaktig én eneste setning av mitt innlegg.

I stedet legger Jacobsen ut om hvor mye penger byrådet bruker. Men det har jeg ikke benektet. Min kritikk går på at dagens byråd med ideologiske skylapper stopper velfungerende privatdriftede tilbud. Deriblant det nye og velfungerende Hovseterhjemmet. Er det feilaktig å skrive om dette, eller er det bare Jacobsen som ikke liker det?

Gjelden vil vokse raskt

Selvfølgelig har Oslo kommune trippel A-rating hos kredittvurderingsbyråene. Men det sier ingenting om kommunens finansielle stilling eller økonomiske ansvarlighet.

Gjelden til alle kommuner er i realiteten statsgarantert. Kreditorene har tillit til at staten om nødvendig vil rydde opp. I praksis skjer det ved at kommunen blir satt på Robek-listen dersom kommuneøkonomien går over styr. Staten vil om nødvendig sørge for at gjelden blir betalt.

Med en gjeldsvekst på over 50 prosent de neste tre årene kan Oslo kommune meget vel ha retning mot Robek-listen dersom veksten fortsetter i den takten. Tallene, som kommer fra Oslos egen økonomiplan, er fremlagt av sittende byråd. Men det er det vel feilaktig å vise til.

Avslutningsvis uttrykker Jacobsen at han «er lei denne typen tendensiøse kommentarer». Det må han gjerne være. Så får velgerne avgjøre hvem som skal styre Oslo. Meningsmålingene tyder på at oppslutningen om Arbeiderpartiet i Oslo kan bli bortimot halvert i forhold til i 2015.

Måten Jacobsen takler kritikk på kan være uttrykk for en arroganse velgerne ikke liker. Det blir litt hjelpeløst.