Per Kristian Eide gikk til sak mot Aftenposten i januar og krevde en erstatning på opptil 2,1 millioner kroner.

Hjernekirurgen mente at avisen blindt refererte TV 2 i dekningen av et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus som han ledet.

Nå har partene inngått et forlik.

– Et veldig tungt løft for Eide

Ifølge avtalen skal Aftenposten oppdatere tre artikler som gjenstår fra den opprinnelige dekningen med en faktaboks. Artiklene skal inneholde oppdatert informasjon om PFU og rettssakene som er diskutert mellom partene.

I tillegg plikter Aftenposten å lenke til dommen mot TV 2 i tingretten i samme sakskompleks.

Eide er tilfreds med løsningen, ifølge hans advokat.

– Avtalen renvasker ham, og ærekrenkelsene i Aftenposten fanges ikke lenger opp ved googling. Det er veldig viktig i våre dager, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen.

– Det hører også med til vurderingen at det er et veldig tungt løft for Eide å ha flere saker i retten mot mange samtidig. Også derfor var det greit å få en av sakene ut av verden, uten omkostninger og med godt resultat, fortsetter advokaten.

Renvasking var aldri et tema

Aftenposten er ikke helt enig i advokatens fremstilling av forliket som er inngått.


– I vår kontakt med Eide har renvasking aldri vært et tema. Det som er et faktum er at vi er enige om å avslutte saken uten rettsbehandling. Vi dekker hver våre saksomkostninger, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten til Nettavisen.

Hansen påpeker at Aftenposten ikke ble felt i PFU for sin dekning av saken.

Vant mot TV 2

Saken, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. Kanalens jobbet med reportasjen i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken gikk på luften.

Per Kristian Eide vant mot TV 2 i Oslo tingrett. I tillegg ble redaksjonssjef Niklas Lysvåg og alle journalistene som har jobbet med saken, Jens Christian Nørve, Hanne Taalesen og Sophie Lund Aaserud, dømt til å betale erstatning.

TV-kanalen ble dømt til å betale 825.000 kroner i oppreisning, samt 3,5 millioner kroner i sakskostnader, men dommen er anket til Borgarting lagmannsrett.

Eide brakte saken inn for PFU i 2015. Han fikk medhold og PFU konkluderte med at TV 2 hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.

I etterkant av fellelsen i PFU har Eide saksøkt en rekke medier som på ulike måter har publisert nyhetsstoff basert på TV 2s omtale av Eide. I saken mot Amedia avviste Oslo tingrett søksmålet.

Nettavisen er eid av Amedia.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.