OSLO, KONGENS GATE (Nettavisen): - Klarer vi å holde smittetallene lave, klarer vi å holde store deler av landet vårt åpent, sier helseminister Bent Høie (H) og advarer mot å lempe på restriksjonene.

På en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag viste han til situasjonen ute i Europa som argument mot å slippe opp for mye i Norge nå:

- By etter by innfører portforbud. Land eller land erklærer helsekrise.

Les også: WHO: Europa satte ny ukerekord i smittetilfeller

Berømmer Hammerfest

I Norge er det relativt lite smitte generelt i samfunnet. Det er flere lokale utbrudd, og det er betydelige utfordringer i en del kommuner, særlig mindre kommuner. Høie berømmet Hammerfest kommune og det arbeidet som gjøres der. Kommunen står midt i et lokalt smitteutbrudd og bruker store ressurser på smittesporing. Høie sier belastningen på kommunehelsetjenesten og lokalsykehuset der er stort.

Høie advarte videre nordmenn mot å tenke at det bare er de eldste i samfunnet som er utsatt for alvorlig sykdom i forbindelse med koronasmitte.

Les også: 170 personer er i karantene i Hammerfest – 25 smittede totalt

- Helse og liv vil gå tapt

- De eldste er blant de mest utsatte. Men 1,6 millioner mennesker kan befinne seg i risikogruppen, sa Høie og nevnte eksempler på kroniske sykdommer som diabetes og lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer og alvorlige kreftdiagnoser.

- Hvis vi slipper smitten løs i samfunnet, vil sykehusene bli overbelastet, og helse og liv vil gå tapt, sa helseministeren.

Forsvarte norsk koronastrategi

Høie ga også svar til dem som stiller spørsmål ved Norges koronastrategi og som mener at flokkimmunitet er det eneste som kan hjelpe oss ut av uføret.

– Å slippe viruset løs og samtidig beskytte risikogruppene ville vært veldig krevende og påført mange mennesker en stor belastning, sa Høie ifølge NTB.

– Risikoen for at vi ikke ville lykkes ville vært for stor, understreket han.

Utspillet var et svar til de som hevder at folk flest bør bli smittet og at vi bør sette innsatsen inn på å beskytte dem som er i risikogruppen.

- Skulle vi lykkes med å beskytte de som er mest utsatt, måtte vi også beskytte helsepersonell og de som jobber med dem, understreket Høie. Han pekte på at én av ti av oss jobber i helsetjenesten og at smitten raskt kan komme inn på sykehusene, sykehjemmene og helsestasjonene.

- I månedsskiftet mars/april hadde over 7000 ansatte i Helse sør-øst fravær på grunn av korona. Når fagfolk må holde seg hjemme, må avdelinger stenges og operasjoner utsettes. Mange blir engstelige for å oppsøke helsehjelp. Vi vet hvordan dette er, fordi vi opplevde det i mars/april. Det samme skjer ved lokale utbrudd nå, i Bergen, Oslo, Tromsø og ikke minst i Hammerfest. Situasjonen er fortsatt krevende i Hammerfest, sa Høie.


FHI: Svakt stigende sykehustrend

Smittespredning har økt siden slutten av august (717–1058 tilfeller ukentlig i ukene 38–41). Siste uke ble det meldt 925 tilfeller, går det fram av Folkehelseinstituttets ukerapport.

FHI ser en svakt stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus siden sommeren. Fem nye innleggelser i intensivavdeling er det høyeste antallet i en uke siden uke 17 (11).

Les ukerapporten her.

Det er store geografiske variasjoner. Oslo har flest tilfeller i forhold til folketallet, men det var en nedgang i meldte tilfeller fra Oslo sist uke (357 i uke 41 og 300 i uke 42). Tilfellene siste uke kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner og et mindretall som ble smittet i utlandet – majoriteten smittet i Polen.

Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.

Overvåkningsdata viser fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall. Det var 19 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Det var fem nye innleggelser i intensivavdeling og ingen dødsfall i uke 42. Det har vært en svakt stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus siden sommeren. Fem nye innleggelser i intensivavdeling er det høyeste antallet i en uke siden uke 17 (11). Det er foreløpig for tidlig å si om det er en økende trend.

Matematisk modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i sommer og en svakt økende smittespredning fra september med et reproduksjonstall for denne perioden på 1,1 (95 prosent CI 0,95-1,14). Modellen estimerer at gjennom hele pandemien har bare hvert 5–7 tilfelle blitt diagnostisert og meldt til MSIS. I den siste måneden har hvert 2–3 tilfelle blitt oppdaget.

FHI sier i sin ukerapport at identifiserte tilfeller må følges opp lokalt med sporing og testing av nærkontakter, gjennomføring av karantene etter gjeldene regler og isolering av de syke.

- Smittesporing og testing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd har fortsatt høy prioritet for å stanse utbrudd og forhindre videre smitte i etterkant av utbruddene. Ved økt smitte er det viktig at tiltak er målrettet mot der smitten skjer og der risiko for smittespredning er størst, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene.