OSLO (Nettavisen): Torsdag var tallet 15. Fredag ligger 16 koronapasienter i respirator, mens Helsedepartementet og Helsedirektoratet har bedt sykehusene forberede seg på en koronabølge med 1200 intensivpasienter på én gang.

Nå viser Folkehelseinstituttets (FHI) siste modellering at R-tallet (se faktaboks) på én uke har sunket fra 1,41 til 1,19. Dermed har vurderingen av behovet for intensivplasser også endret seg.

Risikoen for at Norge vil trenge mer enn 500 respiratorplasser til koronapasienter har falt fra 99,5 prosent til 5,5 prosent, ifølge NTB.

Men allerede ved 100 koronapasienter på intensiven vil det begynne å røyne på, understreker helsedirektør Bjørn Guldvog.

Saken er oppdatert fredag 20. november med nye opplysninger fra Folkehelseinstituttet.

Les mer her: 127 koronapasienter på norske sykehus - 11 færre enn dagen før

- 100 blir krevende

- 15 koronapasienter på intensivplass kan høres ut som et lavt tall, men allerede hvis det kommer opp i 100, så vil sykehusene måtte legge om veldig mye av driften, sier Guldvog til Nettavisen.

- Da vil en fjerdedel av pasientene være covid-19-pasienter, som må underlegges et smitteregime der blant annet mannskapskifte blir krevende. Dette vil få store konsekvenser med en gang, og det vil gå ut over andre pasienter, sier Guldvog.

Han tror likevel sykehusene vil kunne klare å opprettholde en noenlunde normal drift med opp mot 200-300 koronapasienter på intensiven.

Antallet koronapasienter har vært økende siden i sommer. Nye tall for sykehusinnleggelser fredag viste en nedgang på 11 pasienter (fra 138 torsdag til 127 fredag), noe som kan se ut som et trendbrudd etter en lang periode med oppgang.

Tross tegn siste uke på at smittetallene flater ut, er det altfor tidlig å avblåse krisen, ifølge helseministeren, som onsdag fortsatt betegnet situasjonen som «alvorlig og usikker» og sa at Norge fortsatt kan risikere sprengt intensivkapasitet.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier til Nettavisen fredag at situasjonen fortsatt er ustabil.

Les også: Helse sør-øst: – Vi er forberedt på en ny koronabølge

Forsvarer Belgia-eksempel

Guldvog og Høie svarte på Nettavisens spørsmål om intensivkapasiteten under pressekonferansen om koronasiuasjonen onsdag. Forrige uke brukte Høie Belgia som et skrekkens eksempel på en smittekurve som kan komme ut av kontroll og føre til et raskt økende antall syke og pleietrengende. Belgia er et land med dobbelt så mange innbyggere som Norge og med et areal som tilsvarer Vestland fylke. De har ligget helt i den andre enden av skalaen i Europa når det gjelder smitterater under koronapandemien.

INFOGRAFIKK: Koronaviruset i Norge

- Sannsynligvis er det vanskeligere å håndtere en pandemi der folk bor tettere på hverandre, hvor det er et mer internasjonalt miljø og mange bor i store byer. Men det betyr ikke at vi ikke kan komme i en situasjon med bratt stigende smittekurve også her. Det er ingenting ved Norge og nordmenn som tilsier at vi kan garantere mot en slik utvikling, svarer Høie og legger til:

- Hvis smittetallene stiger for raskt for lenge er det veldig vanskelig å stoppe denne kurven.

- Som en krigssituasjon

Også Høie understreker at 1200 intensivplasser for koronapasienter ikke er et tall som enkelt kan håndteres.

- Det vil ikke være intensivplasser av en kvalitet vi har på sykehusene i dag. Det vil være betydelig lavere bemanning enn vi har i dag, og det vil være bemanning med en lavere andel høy kompetanse. For de som jobber på sykehusene, vil det oppleves som å jobbe i en krigssituasjon, sier Høie.

- Det vil være ekstremt krevende og ikke noe vi kan holde på med over lang tid. Vi vil unngå å komme i den situasjonen, legger han til.

Vold: - Forsiktig optimisme

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier fredag dette til Nettavisen om nye beregninger av R-tallet og hvilke konsekvenser det får:

- Disse beregningene er resultater av matematiske modelleringer, og når beregning av R synker så vil også videre utvikling av pandemien justeres. Dermed vil også beregninger av hva vi trenger kapasitet på sykehusene justeres. Resultatene sier noe om hvordan videre utvikling av pandemien ville være dersom utviklingen fortsetter slik den er nå og vi ikke får noen endringer. Nå er det iverksatt tiltak, og utflatingen fra uke 45 til 46 gir forsiktig optimisme i forhold til at dette skyldes at vi ser begynnende effekt av tiltak. Vi ønsker å flate ut kurven slik at vi ikke får noen skarp topp, og vi jobber nå alle for å få smittetallene ned igjen, sier hun i et e-postsvar.

Vold understreker dette om usikkerheten:

- Situasjonen er ustabil, og det kreves fortsatt innsats for å få snudd utviklingen vi har vært inne i de siste ukene.

Helse Sør-Øst: Kan klare 392 intensivpasienter

Det er sykehusene i Helse Sør-Øst som har hatt brorparten av koronapasientene så langt.

- Vi kan klare å håndtere 392 intensivpasienter og kan oppbemanne til 794 plasser, uttalte administrerende direktør Cathrine Lofthus på et telefonmøte med pressen tirsdag 10. november.

Siden i vår har Helse sør-øst fått på plass mer og bedre utstyr. I mars rådde sykehusene i alt over 280 respiratorer, i dag er tallet 588. I tillegg er det bygget opp beredskapslagre for både smittevernutstyr og medisiner.

Også hun understreket da at det ikke vil være snakk om fullverdige intensivplasser. Mangelen på intensivsykepleiere er den største utfordringen. Dette løser man blant annet med ekstra opplæring.

Torsdag var det 138 koronapasienter innlagt på norske sykehus, en nedgang på fem pasienter fra dagen før. Antallet koronapasienter i respirator (15) var uendret.

Fredag var det som nevnt 127 koronasmittede innlagt og 16 i respirator.

103 av koronapasientene fredag er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, 15 er innlagt i Helse vest, åtte er innlagt i Helse Midt-Norge og én er innlagt i Helse nord.

Fredag var det registrert 31.437 koronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).