Han fastslår dette etter at det er blitt kjent at tre leger ved Bø legesenter i Telemark har ulike reservasjoner, skriver Aftenposten. Én av legene vil ikke henvise pasienter til abort, mens to ikke vil sette inn spiral.

Å nekte å sette inn spiral er ikke lov, og det kommer heller ikke til å bli det, fastslår Høie.

- Dette er i strid med regelverket, både sånn som det er i dag og sånn som det kommer til å bli.

Per i dag har leger heller ikke rett til å motsette seg å henvise til abort, men dette kan bli tillatt etter at Solberg-regjeringen inngikk en avtale med Kristelig Folkeparti om å endre regelverket.

- Denne reservasjonsretten vil kun gjelde abort, ingen form for prevensjon eller henvisning til assistert befruktning, understreker Høie. (©NTB)