Gå til sidens hovedinnhold

Høie med siste nytt om gjenåpningen av Norge: Utsetter trinn fire i to uker

Onsdag ettermiddag gjorde helseminister Bent Høie det kjent at man utsetter trinn fire av gjenåpningen til midten av august. Dette for å sikre lite smitte inn mot skolestart.

Onsdag hadde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge og hvilke gjenåpnings-skritt man kan vente seg i ukene som kommer.

– I fjor hadde vi en sommer hvor vi fikk kjenne på friheten etter en vår med strenge tiltak og i løpet av høsten fikk vi ny smitte og en ny runde med strenge tiltak. Denne sommeren har vi og kjent på mer frihet, sa Høie.

Men Regjeringen og helsemyndighetene vil unngå at det blir for mye smitte inn mot skolestart i høst.

Utsetter videre gjenåpning

– Dataene viser at det går riking vei og at sykehusinnleggelser og dødsfall fortsatt ligger på et lavt nivå. Samtidig har smittetallene vist en svak økning den siste tiden etter å ha ligget på et stabilt lavt nivå gjennom sommeren, sa han.

Videre sier helseministeren at man derfor utsetter trinn 4 av gjenåpningsplanen i to uker til.

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sa statsminister Erna Solberg til NTB.

– Så vil mange spørre seg; hvis vi ikke kan gå videre nå når det er sommer og smittetallene er lave, når skal vi gjøre det da? Gjennom hele pandemien har vi prioritert barn og unge først. Nå er det svært viktig at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen, sa Høie.

Høie sier det fortsatt er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge.

De under 18 år slipper smittekarantene

– En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå og dermed ramme barn og unge. Om to uker vil og betydelig flere være vaksinert, sa helseministeren.

Høie underbygger dette med at omlag 90 prosent av alle voksne nordmenn vil ha fått en vaksinedose og at det betyr at vi er nærmest er ferdige å sette førstedoser om to uker.

Helseministeren bekreftet også at unge under 18 år slipper smittekarantene. Høie sier det er fordi det er viktig å unngå at flere barn og unge settes i karantene og får fravær når skolene åpner.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

Voksne kan delta på kamper og idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner slik det allerede er for barn og unge.

Nevnte justeringer gjelder fra midnatt natt til mandag 02. august.

– Vi kommer aldri til å bli kvitt dette viruset

– Vil høsten gi oss en ny smittebølge eller kommer vi oss utenom?

– Men det å få økt smitte har ikke den samme betydningen i en situasjon der en stor andel av befolkningen er vaksinert og dermed beskyttet mot å bli alvorlig syke og dø. Smitten kommer vi til å ha fremover, vi kommer aldri til å bli kvitt dette viruset, sa helseministeren.

Høie sier at så lenge man har en viss andel av befolkningen som ikke er vaksinert – vil det bli økt smitte når man har en smittsom variant i samfunnet.

Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen og helsedirektør Bjørn Guldvog sa videre at FHI og Helsedirektoratet deler Bent Høies vurdering.

– Vi er forberedt på at det kan være noe smitte utover høsten og vi må være forberedt på at vi kan få noe smitte blant både beskyttede og fullvaksinerte uten at det er noe dramatikk i det, sa Guldvog.

Tror på smitteøkning i høst

Tidligere denne uken kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en oppdatert risikovurdering for høsten i lys av koronapandemien.

Etter en sommer med generelt lite smitte, anslår FHI at man vil se en liten smitteøkning i høst. Likevel ser de på den samlede risikoen ved koronaepidemien for liten, selv om de vurderer det til at sjansen for en økende epidemi i høst er middels sannsynlig.

Forrige koronapressekonferanse ble avholdt den 05. juli og da ble det klart at siste trinn i gjenåpningsplanen ikke foreløpig ikke skulle gjennomføres. Det skyldtes at deltavarianten den gang var på fremmarsj. Nå er deltavarianten dominerende også i Norge.

– Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vi ikke går videre til trinn 4 nå. Vi støtter dette. En overgang til neste trinn kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august, sa statsminister Erna Solberg (H).

Dette gjenstår:

Trinn fire er det siste steget på gjenåpningpslanen, men selv etter dette vil det gjenstå en rekke koronatiltak.

– Vi ser ingen grunner til å endre hygienerådene, men folk må fortsatt ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom og bli testet, skriver FHI i sin siste risikovurdering, hvor de kommer med en rekke råd til myndighetene for veien videre.

Krav om bordservering forsvinner

Etter trinn fire kan toppidrett utøves som normalt, begrensninger på antall gjester i hjemmet forsvinner, men offentlige arrangementer anbefales fortsatt utendørs framfor innendørs.

Trinn fire innebærer også at kravet om bordservering på serveringssteder forsvinner, men kravet om sitteplasser til alle gjester beholdes.

FHI mener for øvrig at det bør komme endringer i reglene for karantene for nærkontakter.

– Et opplegg med testing kan trolig erstatte karantene for mange nærkontakter. Framveksten av deltavarianten endrer ikke denne vurderingen, skriver FHI.

Lokale utbrudd

Utbrudd skal fortsatt følges opp lokalt av kommunene, anbefaler FHI.

– Siden det nå er så stor og stadig økende immunitet i befolkningen, er det betydelig mindre fare for at lokale utbrudd skal løpe helt ut av kontroll, skape stor sykdomsbyrde og overbelaste sykehusene. Kommunene kan derfor være mer avventende med omfattende kontaktreduserende tiltak; testing og smittesporing er ofte tilstrekkelig. Sykehusene må likevel fortsatt ha beredskap for å kunne håndtere flere pasienter med alvorlig forløp, skriver FHI.

Les også: Dansk epidemiolog sier flokkimmunitetsgrensen er flyttet betraktelig på grunn av deltavarianten – FHI sier de ikke opererer med en grense

Ferdig med førstedosene i starten av August

– Med de vaksineforsyninger vi har oversikt over, og det tempoet som er ute i kommunene nå, antar vi at det blir omtrent i uke 32 (9.-15. august), opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Ikke alle har fått tilbud om vaksine ennå, men stadig flere kommuner er nær slutten, opplyser Aavitsland.

– Kommunene har ulike innkallingsordninger. Dersom man fortsatt venter på første dose, også om man har sagt nei takk tidligere, må man sjekke kommunens hjemmeside. Det skal ikke være lang ventetid nå. Noen kommuner har også drop-in, sier Aavitsland.

– 80 prosent fullvaksinert om 6–8 uker

FHI har foreløpig konsentrert seg om å bli ferdig med å vaksinere alle som ønsker første dose koronavaksine, før man eventuelt vurderer å framskynde andredoser der det er mulig.

I dag tilbys de fleste de to dosene med tolv ukers mellomrom.

– Vi anbefaler å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi (altså inntil tolv ukers intervall mellom første og andre dose for personer under 65 år som ikke tilhører risikogruppene) inntil videre. Så snart vaksinetilgangen gjør det mulig, bør intervallet forkortes noen uker, skriver FHI i sin siste risikovurdering, som kom mandag.

Der kommer det også fram at FHI regner med at 80 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert om seks til åtte uker, slik at «viruset får hemmet sin spredningsevne betydelig».

– Det vil ha avgjørende betydning. Vaksinasjon er den viktigste faktoren for å holde epidemien under kontroll, og vaksinasjon kan erstatte mange av de andre tiltakene, sier Aavitsland til NTB.

Les også: Smitten øker – men FHI foreslår likevel lettelser

Smitten stiger

Smittetrenden i Norge er nå stigende, men FHI vurderer i sin siste risikovurdering at en økning i smitten vil ha liten konsekvens for befolkningen, helsetjenesten og for sykehusene. Årsaken er at stadig flere nordmenn er vaksinert.

– Faren for overbelastning av sykehusene i denne perioden vil sannsynligvis være liten, også fordi færre av de smittede vil få alvorlig forløp. Kommunene må håndtere utbrudd. Smitteoppsporingen kan bli krevende når pasientene har hatt mange nærkontakter, men i lys av høy vaksinasjonsdekning kan smittesporings- og karanteneregimet justeres, skriver FHI i risikovurderingen.