Den nye varianten kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Storbritannia har derfor innført ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget, selv om viruset ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten kommer til Norge og spres videre innenlands her i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Kan komme strengere tiltak

– Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dager, etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger han til.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer eller har kommet fra Storbritannia siste 14 dagene. De skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager eller som ankommer framover, skal tilbys PCR-test etter ankomst.

I tillegg skal de vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

Nederland og Belgia har allerede forbudt innreiser fra Storbritannia.

Vil kunne påvirke den norske epidemien

Dersom den nye varianten er vesentlig mer smittsom enn de variantene vi allerede har i Norge og den sprer seg også her, vil det kunne påvirke den norske epidemien, vurderer Folkehelseinstituttet.

– Det er ingen holdepunkter for at virusvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

FHI følger situasjonen nøye, og intensiverer nå overvåkingen av visusvarianter. Varianten er også funnet i andre land, blant annet Danmark.

– Vi har per i dag ikke oppdaget virusvarianter i Norge der vi har konkludert med endringene har påvirket smittsomheten, slik som den nye virusvarianten i Storbritannia trolig ser ut til å ha, sier Vold.

Klar beskjed fra WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber medlemslandene i Europa trappe opp smitteverntiltakene på grunn av den nye virusvarianten som sprer seg i Storbritannia.

Utenfor Storbritannia er det nye viruset funnet i Danmark, Nederland og Australia, ifølge WHO. Så langt er det ikke oppdaget i Norge.

– Over hele Europa, hvor smittespredningen er intens og utstrakt, må landene styrke innsatsen for å få kontroll og forebygge smitte, sier en talsperson for organisasjonens Europa-kontor.