Gå til sidens hovedinnhold

Holder igjen gigantprosjekt

50.000 lastebillass ut på Mosseveien fra fjellet under Bekkelaget kommer for tett på beboerne, mener Bydel Nordstrand.

BEKKELAGET: – Dette området er allerede sterkt belastet av støy og støv fra Mosseveien, Oslo Havn, og tidligere fra arbeidet med Midgardsormen. Vi vil i denne prosessen kreve støymålinger, og er generelt veldig skeptiske til sprenging om natten, sier Nordstrands bydelsdirektør, Per Morstad.

Uttalelsen kom tirsdag under en befaring med naboer til den planlagte utkjøringstrassen for 50.000 lastebillass som de neste 2,5 årene skal frakte steinmasser ut fra Bekkelaget renseanlegg, som skal stå ferdig i 2020 (se faktaboks).

Massene fra sprengingsarbeidet skal transporteres via en ny tunnel som skal sprenges ut på Mosseveien, ved påkjøringen fra Bekkelagsveien. Disse sprengningsarbeidene vil av hensyn til Østfoldbanen utføres i høst i tidsrommet 01–05.

LES OGSÅ: Nå starter 2,5 år med sprenging for Bekkelaget renseanlegg

Ber om konsekvensanalyse av totalbelastning

Beboerne har ingen vanskeligheter med å godta at anlegget skal utvides, men de mener det offentlige, ved VAV, plikter å skjerme dem som blir berørt.

– Vi har etterspurt en konsekvensanalyse av den totale belastningen av støy og støv vi blir utsatt for. Det har vi ikke fått, sier en av de nærmeste naboene til tunnelløpet, Øystein A. Larsen i Skogbakken.

Larsen og naboene påpeker at det ifølge kart over Bekkelagshøgda finnes eksisterende tunneler ut av fjellet, noe som vil eliminere behovet for nattesprenging. Eventuelt kan tunnelutløpet legges lenger nord på Mosseveien. Et slikt alternativt løp vil redusere støy- og støvbelastningen fra lastebilene, mener de.

– Utløpet slik det er foreslått nå er feilplassert, sier Larsen.

LES OGSÅ: Ekeberg er hullet som sveitserost

Bydelsdirektør setter foten ned

Fra bydelen møter beboerne stor forståelse.

– Vi kommer til å be om alternative tunneler, eller at det sprenges i den andre retningen, og håper vi kan få en konstruktiv diskusjon om det. Den foreslåtte løsningen virker litt rar, innrømmer bydelsdirektør Morstad. – Vi har fått mange gode innspill her i dag, og jeg skjønner bekymringen godt.

Han presiserer at bydelens myndighet ligger på regulering av støy. Bydelen kan derfor nekte arbeidet i gangsatt dersom belastningen blir for stor.

– Når det gjelder totalbelastningen, som også omhandler støv, vil vi ta det opp med ansvarlig myndighet i kommunen, og bringe det inn for byrådsavdelingen for Miljø- og samferdsel, dersom VAV ikke gir oss gode nok svar.

Tror ikke på løsning


– Ingen bejubler å få all trafikkbelastning på egen vei, sier Vann- og avløpsetaten, som ikke tror de blir enige med bydelen i første omgang.

– Årsaken til at tunnelutløpet er lagt til Mosseveien er et krav fra Oslo Havn og Statens vegvesen om at trafikken skal fordeles. Det er ingen som bejubler å få hele belastningen på egen vei. løsningen er et kompromiss, sier prosjektsjef Jan Kopperstad i VAV.

Han kjenner ikke saksløpet godt nok til å si om det er foretatt noen totalvurdering av belastningen for den nærmeste bebyggelsen.

– Men jeg vet det er foretatt en utredning av tilleggsbelastningen når det gjelder støy. Her er det foreslått noen tiltak som skal til vurdering, sier Kopperstad.

Han bekrefter at det nå er bydelsdirektørens godkjenning som skal til for at prosjektet kan igangsettes. Han tror likevel ikke på enighet med det samme.

– Jeg tror vi får en tilleggsrunde på deler av dette, sier Kopperstad.

Prosjektet skulle etter planen vært igangsatt denne uken, men på grunn av manglende godkjenning fra bydelen er det utsatt til slutten av måneden.