Gå til sidens hovedinnhold

Holdes lenket fast 24 timer i døgnet

En fengselsstraff i dette landet sidestilles med dødsstraff.

Amnesty Internasjonal har avdekket grusomme forhold i fengslene i det afrikanske landet Tsjad. Mange av de innsatte lider av oksygenmangel som følge av elendig ventilasjon og overfylte fengselsceller. Temperaturen på cellene kan nå opp i 48 celsiusgrader.

Amnestys etterforskere har undersøkt forholdene i seks fengsler i Tsjad og gransket en rekke hendelser, inkludert dødsfall, de tolv siste månedene. Funnene er publisert i rapporten «We are all dying here: Human Rights violations in prisons», som ble frigjort natt til mandag.

- Drept av fengselsbetjenter
Ni av dødsfallene skyldes kvelning, fem dødsfall skyldes dehydrering mens syv av de innsatte ble skutt og drept av fengselsbetjenter.

- Tsjadiske innsatte kjemper for livet hver dag, og oddsene er mot dem, sier Christian Mukosa, som har gransket forholdene i Tsjad.

Nå krever Amnesty at myndighetene i Tsjad igangsetter en etterforskning av menneskerettighetsbruddene som er avdekket i rapporten.

- Det er helt uakseptabelt at fengselsforholdene er så dårlige at en risikerer at en fengselsstraff blir en dødsstraff, sier Mukosa.

- Lenket fast hele døgnet
De innsatte klager over dårlig mat og at de får kun ett måltid om dagen. Ofte er det grupper på mellom seks og ti innsatte som deler på ett matfat, noe som fører til at de svakeste ikke kommer til, ifølge rapporten.

- De fleste innsatte vi møtte var utmagret og svake. Noen var lenket fast 24 timer i døgnet i flere måneder. Mange led av hudsykdommer, seksuelle overførbare sykdommer, Malaria og Tuberkulose, sier Mukosa.

Amnesty var også vitne til at maten ble lagt direkte på en skitten matte på fengselsgulvet.

Hygiene, sanitære forhold og vannmangel er også store problemer i fengslene, og i noen fengsler hadde kloakksystemet vært fullstendig blokkert i flere år.

- Det var veldig varmt på rommene, spesielt i mars og mai. Disse cellene er veldig mørke om natten, og ventilasjonen er svært dårlig. Det er en veldig sterk stank fordi fangene gjør fra seg og urinerer i plastbøtter og plastposer på innsiden av cellen, sier en innsatt til Amnesty.

I tillegg har de innsatte svært begrenset tilgang på legebehandling.

Utsatt for voldtekter
Videre skriver Amnesty at kvinner og jenter er svært utsatt for voldtekter i fengselene, både fra mannlige innsatte og fengselsbetjenter. Det skyldes at det ikke alltid finnes egne fasiliteter for kvinner og menn.

Amnesty avdekket at barn så unge som syv måneder gamle bodde sammen med sine mødre på fengselscellen, og ungdomsforbrytere behandles som voksne.

Fengslene er så å si blottet for rehabiliteringsprogram, noe som gjør det svært vanskelig for unge innsatte å vende tilbake til friheten etter endt soning.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot