*Nettavisen* Nyheter.

Holistisk medisin – hva betyr det egentlig?

Det dukker stadig opp nye begrep og navn innen alternativ medisin, i takt med at stadig flere oppsøker det alternative markedet i jakten på god helse, mening, glede og tilfredshet. Holistisk behandling er et begrep som brukes oftere og oftere, men hva betyr det egentlig?

24.08.04 07:53

Det er snakk om alternativ medisin, komplementær terapi, naturmedisin, holistisk medisin, naturleger, kroppsterapi, helhetsterapi, terapeutisk berøring, healing, ayurvedisk medisin, kinesisk medisin osv. Navnene brukes gjerne om hverandre og betydningen er utflytende. Som om ikke det er nok er det uttallige undergrupper. Alternativ medisin kan for eksempel være fotsone, biopati, kinesiologi, polaritetsterapi, samtaleterapi, hypnoterapi, blomstermedisin og tusen andre ting.

Diskuter alternativ medisin her

Alle har det til felles at de ikke går innunder det offentliges paraply, dvs du må selv betale for behandlingen, samtidig som at de har som mål å helbrede, men med et annet syn på helse og helbred enn legevitenskapen. Mennesket sees i en større sammenheng, hvor kropp, følelser, tanker og sjel er uløselig forbundet. Et fysisk problem er aldri ”tilfeldig” og har alltid en dypere sammenheng.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Illustrasjon Scanpix

Holistisk behandling er et begrep som brukes oftere og oftere. De fleste alternative behandlingsformer liker å definere akkurat sin gren som holistisk. Men om de i virkeligheten er det, kan diskuteres. Selv om man utfører for eksempel fotsone som er bygget opp fra et holistisk syn, kan man likevel ikke si at en terapeut som kun tilbyr fotsone behandler holistisk. Dette fordi at fotsone ikke hjelper for alt, og mange aspekter ved mennesket og livet ikke tas i betraktning.

Holistisk medisin – det eneste rette

Helhet og sammenheng
Holisme betyr helhet og hvordan alt henger uløselig sammen. (eng. whole: hel). Det har å gjøre med forståelsen av at naturen har en tendens til å skape helheter som er større enn summen av delene under ordnede grupperinger, og som medvirker til at alt søker sin helhet. Det motsatte av holisme er reduksjonisme.

Innen holistisk medisin tenker man da på at mennesket er mer enn en fysisk kropp, og at en ”legebehandling” bør omfatte hele spekteret av tilgjengelige behandlinger. Dvs at man skal se mennesket som en helhet med sine tanker, kropp, drømmer, skam, engstelser, skavanker, svakheter, tro, ånd, potensiale, ressurser, smerter, livssituasjon, kulturbakgrunn osv. Trolig vil ingen terapeut noen gang kunne se, forstå og behandle ”hele mennesket” med alt hva hver enkelt inneholder. Men målet er iallfall å forsøke å inkludere mest mulig av mennesket i den enkelte behandling. Har du et gjentagende problem med å bli trøtt og uopplagt er det ikke nok å ta en blodprøve. Årsaken kan være mer eller noe annet enn rent fysiologisk. Det kan skyldes familieproblemer, motstand, konflikter, feil kosthold, sorg, motløshet, mineralubalanse, for lite mosjon og en rekke andre ting. Poenget er derfor å kartlegge hvor problemet har sitt utspring og hva det har sammenheng med.

Et holistisk syn på helbred
Oppblomstringen av holistiske behandlingsformer har nærmest eksplodert, og ikke uten grunn.

Klikk på bildet for å forstørre.

De fleste opplever sykdom, probemer, stress og mobbing. Har du først sjekket med legen (anbefales) uten at det hjalp, vil det være naturlig at man forsøker noe annet og oppsøker en terapeut el l som ser problemet i en større sammenheng. Terapeuten vil så tilby eller foreslå en eller flere behandlingsformer.

Svært mange holistiske behandlingsformer har et annet syn på helse og helbred enn konvensjonell legevitenskap. Mennesket ses som et energisystem og noe av målet er å løse opp i blokkeringer/spenninger/ubalanser for så å styrke kroppens egne selvhelbredende evner. I tillegg til dette er det viktig å inspirere, støtte og bevisstgjøre for å finne frem til de muligheter og ressurser hver enkelt person besitter, som kanskje ikke vedkjennes eller benyttes. Nettopp derfor opplever svært mange en bedring når de oppsøker holistisk behandling.

Samfunnet har etterhvert blitt mer og mer åpent for behandlingsformer som bruker den gamle kunnskapen om energiflyt i og rundt menneskekroppen, som bl a akupunktur, polaritetsterapi, healing mm. Larry Dossey skriver i Meaning and Medicine at vi må kombinere åndelig og fysisk, holistisk og allopatisk tilnærming til fysisk og følelsesmessig helbredelse.

Klikk på bildet for å forstørre.

Holisme i et større perspektiv
Slik dag og natt står i motsetning til hverandre (men allikevel trenger hverandre for å opprettholde livet) må det oppstå motsetninger mellom de som bruker holistisk medisin og de som benytter seg av konvensjonell medisin.

Målet må være at man i framtiden kan bruke det beste av dagens konvensjonelle og holistiske medisin, i samarbeid. Først da er vi på rett vei.

Holistisk medisin omfatter også alle mulige faktorer eller komponenter, og hvordan de virker sammen i naturens store plan. Å finne fram i denne uendelige samlingen av komponenter er som en artistisk-intuitiv søken etter aspekter som religiøse mennesker ofte kaller Gud, og som fysikere ser som den uendelige interaksjonen mellom materie og energi.

Holistisk medisin kan derfor sies å inneholde elementer fra vitenskapelig medisin, fysikk, kunst, poesi og mystisisme. Holismen har en metafysisk kjerne. Hver del er avhengig av, og kan ofres i helhetens interesse. Når det først er snakk om holisme kan det trekkes uendelig langt, og derfor kan man ikke diskutere holistisk medisin uten å ta så vanskelige og utilgjengelige begreper som sjel og ånd med i betraktningen.

Framtidens medisin
Den konvensjonelle medisinen har stor verdi i akutte, kirurgiske og livstruende tilstander. Den forsøker også å identifisere årsakene til sykdom og motivere til et sunnere liv. Den klarer dog sjelden å finne og behandle de mer grunnleggende årsakene til sykdom. Da den ofte baserer seg på behandling av symptomer har den liten suksess i å kurere kroniske eller funksjonelle sykdommer. Siden den også bruker sterke medikamenter og vaksiner har den konvensjonelle medisinen et uakseptabelt høyt nivå av bivirkninger.

Den danske legen Søren Ventegodt skriver i sin bok ”Bevidsthedsmedicin” følgende: (fritt oversatt til norsk): ”I vårt rike samfunn har omtrent hvert annet menneske en kronisk sykdom, dvs en sykdom som ikke forsvinner til tross for moderne legebehandling. Ut fra dette står det helt klart at den herskende biomedisin, hvor nesten alt behandles med farmaka, langtfra er tilstrekkelig”. Han skriver også at forklaringen på den konvensjonelle medisinens utilstrekkelighet kan være at mange av våre helbredsproblemer er symptomer på dårlig livskvalitet. Han mener at ”legen/terapeuten kan hjelpe til med å støtte, inspirere og bevisstgjøre pasienten om hans/hennes muligheter, skjulte resursser og potensiale”.

Dette er nettopp hva som er essensen i de holistiske behandlingsformer
I tibetansk medisin sies det at for å kunne helbrede noen må du først vite hvorfor folk lider. Tibetansk medisin er et gammelt helhetlig (holistisk) system som har som formål å forene sinnet, kroppen og den indre ånd, og dermed gjenopprette en dynamisk balanse. Det går ut på å hjelpe folk til å forandre på mentale og adferdsmessige holdninger, selv om problemet er en fysisk skade. De sier at ”når du forstår hvorfor du er syk, har smerter, eller lider, blir du sterkere og klokere. Du begynner å forstå hvordan og hvorfor en vanskelig opplevelse uttrykker seg som mental eller fysisk sykdom. Da vet du også hvordan du kan få slutt på lidelse og helbrede både sykdommen og måten du lever på.”

Den urgamle tradisjonelle kinesiske medisinen sier at "mennesket står mellom himmelen og jorden". Dette betyr at organismen omfatter himmelens karakteristika (ånd, sjel, psyke, livskraft) og jordens karakteristika (mat, knokler, muskler). Dette betyr at vi og dyrene er påvirket av våre omgivelser, mat, vann på samme måte som vår psyke og andre ikke-materielle faktorer som kosmiske rytmer og annen påvirkning (sol, måne).

Holisme er nærmest garantert et ord man vil høre mer om i tiden som kommer. Norge har fått sitt Holistiske forbund, og Ervin Laszlo som av mange er regnet som verdens ledende systemteoretiker samler trådene fra kosmologi, kvantefysikk, biologi og bevissthetsforskning. Han har gjennom et langt liv arbeidet med å sette ting i sammenheng og gir oss et bilde av en dypere og rikere virkelighet som er preget av helhet og sammenheng – holisme.

Og med tanke på hva som er til vårt eget beste får det være vårt håp at framtidens behandling gjøres mer helhetlig, større og også starter tidligere i prosessen.

Relaterte saker fra Klikk.no:
Syk, frisk eller ingen av delene?
Kinesiologi som diagnosemetode
Hva gjør deg lykkelig?
Stressa? Gjør noe med det!
Effektiv stressbehandling med Polaritetsterapi
Healing – sjamanisme eller medisin?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.