Organisten Rune Hauan fra Lyngdal nektes å spille i to kirker i Vest-Agder fordi han lever i et homofilt samliv. – Ikke diskriminering, hevder sogneprest Bernt Rune Sandrib.

Dagbladet skriver at Hauan ofte får spille som vikar i Lyngdal kirke og Kvås kirke. Men i nabomenighetene i Eiken og Hægebostad nekter de å bruke ham.

– Det er ikke naturlig for oss å bruke ham, fordi han har valgt den måten å leve på. Å leve i samboerforhold med en annen mann samsvarer ikke med det vi underviser i våre menigheter, sier Sandrib og legger til at han ikke vil kalle det diskriminering.

Dagbladet presiserer at Hauan ikke har tipset avisen om saken selv. Han ønsker ingen konflikt, men sier det gir en vond følelse å bli utestengt.

Carl Magnus Salvesen, kirkeverge i både Lyngdal kirkelige fellesråd og Eiken og Hægebostad kirkelige fellesråd, sier det ikke er fattet noe formelt vedtak om å utestenge Hauan fra å spille i Eiken og Hægebostad. Han mener partene nå trenger tid til å snakke sammen.

Norske kirker har unntak fra arbeidsmiljøloven og har adgang til å forskjellsbehandle homofile i samliv. Adgangen er begrenset til vigslede stillinger og stillinger sterkt knyttet til kjernevirksomheten i trossamfunn. (©NTB)