Gå til sidens hovedinnhold

Horntvedt bekrefter friareal

Grete Horntvedt står fast ved at syv mål av Overkommandoens tomt skal bli friareal.

HUSEBY: Tidligere byutviklingsbyråd Grete Horntvedt bekrefter at hun tok kontakt med Overkommandoen og varslet om at syv mål av tomten skulle legges inn i erstatningsarealene.

– Det var slik det foregikk. Det var et ønske fra byutviklingskomiteen at ambassadetomten skulle erstattes kvadratmeter for kvadrat-meter. Dette ble nøye vurdert fra min og byrådets side før forslaget ble lagt frem for bystyret.

– Windfeldt mener dette ikke har juridisk kraft så lenge dette ikke kom med i rekkefølgebestemmelsene.

– Det spiller ingen rolle så lenge reguleringskravet er der. Rekkefølgebestemmels-ene sier noe om hva som skal gjøres når. At det står åpent når omreguleringen skal skje, betyr ikke at det ikke skal skje. Overkommandoen har innsigelser til dette, men vedtaket i ambassadesaken står fast. Flertallet i bystyret var fornøyd med at dette kom med. Når Overkommandoen ønsker å bygge ut tomten, så tror jeg neppe Plan- og bygningsetaten vil gi dispensasjon fra ved-taket i bystyret, sier Horntvedt.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer